Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15822/B

Business name: 
Jape, s.r.o.
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
Registered seat: 
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 10/24/2009 until: 12/10/2009)
Drobného 17
Bratislava 841 01
  (from: 10/23/1997 until: 10/23/2009)
Identification number (IČO): 
35 730 706
  (from: 10/23/1997)
Date of entry: 
10/23/1997
  (from: 10/23/1997)
Date of deletion: 
12/11/2009
  (from: 12/11/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/11/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/1997)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod, maloobchod/
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
sprostredkovateľská kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
prípravné práce pre stavbu - zemné a výkopové
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
leasing strojov a zariadení
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
predaj na priamu konzumáciu:
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
nealkoholických a priemyselne vyrábných mliečných nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
Partners: 
Peter Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/01/2004 until: 10/23/2009)
Peter Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/08/1998 until: 11/30/2004)
Peter Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 10/23/1997 until: 12/07/1998)
Ing. Jana Sandtnerová
Liptovská 6
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 12/01/2004 until: 10/23/2009)
Ing. Jana Sandtnerová
Hroboňova 22
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 12/08/1998 until: 11/30/2004)
Ing. Jana Valentová
Hroboňova 22
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 10/23/1997 until: 12/07/1998)
Mgr. Vladimír Strýček
Rumančeková 8
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 10/24/2009 until: 12/10/2009)
Contribution of each member: 
Peter Sandtner
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/23/1997 until: 12/07/1998)
Ing. Jana Valentová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/23/1997 until: 12/07/1998)
Peter Sandtner
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/08/1998 until: 11/30/2004)
Ing. Jana Sandtnerová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/08/1998 until: 11/30/2004)
Peter Sandtner
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 12/01/2004 until: 10/23/2009)
Ing. Jana Sandtnerová
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 12/01/2004 until: 10/23/2009)
Mgr. Vladimír Strýček
Amount of investment: 33 193,9188 EUR Paid up: 33 193,9188 EUR
  (from: 10/24/2009 until: 12/10/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
Peter Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
  (from: 10/23/1997 until: 11/30/2004)
Peter Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
From: 10/23/1997
  (from: 12/01/2004 until: 10/23/2009)
Peter Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
From: 10/23/1997 Until: 10/20/2009
  (from: 10/24/2009 until: 10/23/2009)
Ing. Jana Sandtnerová
Hroboňova 22
Bratislava 811 04
  (from: 12/08/1998 until: 11/30/2004)
Ing. Jana Sandtnerová
Liptovská 6
Bratislava 821 09
From: 10/23/1997
  (from: 12/01/2004 until: 10/23/2009)
Ing. Jana Sandtnerová
Liptovská 6
Bratislava 821 09
From: 10/23/1997 Until: 10/20/2009
  (from: 10/24/2009 until: 10/23/2009)
Ing. Jana Valentová
Hroboňova 22
Bratislava 811 04
  (from: 10/23/1997 until: 12/07/1998)
Mgr. Vladimír Strýček
Rumančeková 8
Bratislava 821 01
From: 10/20/2009
  (from: 10/24/2009 until: 12/10/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý z konatelov samostatne, má samostatné podpisové právo, ktoré vykonáva vlastnoručným podpisom pod razítkom, alebo napísaným, prípadne iným spôsobom zobrazeným obchodným menom spoločnosti.
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
Capital: 
33 193,9188 EUR Paid up: 33 193,9188 EUR
  (from: 10/24/2009 until: 12/10/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/01/2004 until: 10/23/2009)
200 000 Sk
  (from: 12/08/1998 until: 11/30/2004)
100 000 Sk
  (from: 10/23/1997 until: 12/07/1998)
Other legal facts: 
Uznesenie mimoriadneho valného zo dňa 04.12.2009 o zrušení Jape, s.r.o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 35 730 706, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 15822/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou LuxSana international s.r.o., so sídlom dona Sandtnera 7, 902 01 Pezinok, IČO: 36 801 500, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 46820/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2009, Nz 46795/2009, NCRls 47580/2009 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou dňa 04.12.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti Jape, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/11/2009)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločen- skou zmluvou zo dňa 3.10.1997 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 22848
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.7.98, na ktorom bolo zvýšené zákl. imanie. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Z.z.
  (from: 12/08/1998 until: 12/10/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2004, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 12/01/2004 until: 12/10/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.10.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.10.2009.
  (from: 10/24/2009 until: 12/10/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/11/2009)
Legal successor: 
LuxSana international s.r.o.
dona Sandtnera 7
Pezinok 902 01
  (from: 12/11/2009)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person