Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15225/V

Business name: 
F.E.E.D. Staving, s.r.o.
  (from: 05/05/2004 until: 04/01/2010)
I.K.M. Reality - Staving spol. s r.o.
  (from: 09/19/1991 until: 05/04/2004)
Registered seat: 
Haviarska 1695/5
Košice - Staré Mesto 040 01
  (from: 05/05/2004 until: 04/01/2010)
Vlčie hrdlo 2227/8
Bratislava - Ružinov 821 07
  (from: 11/21/2002 until: 05/04/2004)
Lazovná 38
Banská Bystrica 974 00
  (from: 09/19/1991 until: 11/20/2002)
Identification number (IČO): 
00 633 925
  (from: 09/19/1991)
Date of entry: 
04/23/1991
  (from: 09/19/1991)
Person dissolved from: 
11.3.2010
  (from: 04/02/2010)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa §68 ods.3 písm. c) Obch. zák. z dôvodov podľa §68 ods.6 Obch. zák..
  (from: 04/02/2010)
Date of deletion: 
04/02/2010
  (from: 04/02/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/02/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/19/1991)
Objects of the company: 
1. Zabezpečovanie a sprostredkovanie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác stavieb a objektov pozemného, priemyselného a inžinierskeho staviteľstva formou vyššej dodávky, resp. formou poddodávky na území ČSFR a v zahraničí.
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
2. Poskytovanie, sprostredkovanie a zabezpečovanie remeselných prác stavebno-montážneho charakteru ako kompletné dodávky alebo len práce montážne z materiálu odberateľ ako služby obyvateľstvu aj pre iné podnikateľské subjekty na území ČSFR a v zahraničí v nasledujúcej štruktúre remesiel:
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
tepelné izolácie vykurovacích, chladiacich médií budov a technologických zariadení
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
elektroinštalačné práce
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
prefabrikované exteriéry a interiéry občianskych a priemyslových objektov vrátane tepelnej izolácie
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
výroba a montáž akrylonových svetlíkov
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
inštalačné práce sanity a ústredného vykurovania
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
hydroizolácie, tlakové izolácie
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
klampiarske práce všetkého druhu - PVC, koberce, PATIX
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
výroba a montáž stolárskych konštrukcií interiérov a stolárskych zariaďovacích predmetov
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
výroba a predaj stolárskych doplnkov interiérov pre občanov a firmy
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
revízna činnosť elektrických zariadení
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
tryskanie kovových konštrukcií
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
maľby a nátery
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
vzduchotechnika - výroba a montáž
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
tlakové izolácie
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
kyselinovzdorné izolácie
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
výroba záhradného nábytku
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
výroba železo-betónových prefabrikátov a betónovej dlažby
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
výroba a predaj výrobkov umeleckého kováčstva
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
obchodná činnosť a to nákup a predaj: * výrobky z vlastnej výroby * stolárske a zámočnícke výrobky * stavebný materiál
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
3. Investorstvo, výstavba veľkokapacitných garáží a parkingu.
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
4. Výroba a transport betónovej zmesi pre obyvateľov a organizácie.
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
5. Zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov.
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
6. Kúpa, rekonštrukcia, využitie a predaj nehnuteľnosti.
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
7. Majetkové prevody, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľnosti, poradenská čin- nosť, vrátane ich oceňovania, ako aj posudkov ich technického stavu, prípadne technických návrhov požadovaných úprav podľa kupujúceho k účelom kúpy.
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
8. Výroba a distribúcia bionafty - reštauračné a ubytovacie služby, - výroba tehliarskych výrobkov
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
stolárske práce
  (from: 07/09/1992 until: 12/14/1994)
vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane vybav. sídl. celkov
  (from: 07/09/1992 until: 04/01/2010)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 07/09/1992 until: 04/01/2010)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/09/1992 until: 04/01/2010)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne, stavebný materiál, spotrebný materiál, dodávka výrobkov z vlas- tnej výroby
  (from: 07/09/1992 until: 04/01/2010)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 07/09/1992 until: 04/01/2010)
reštauračné a ubytovacie služby
  (from: 07/09/1992 until: 04/01/2010)
prevádzkovanie tržnice
  (from: 06/07/1993 until: 04/01/2010)
zmenáreň
  (from: 02/10/1994 until: 04/01/2010)
montáž meračov tepla a vodomerov pre teplú a studenú vodu
  (from: 08/17/1994 until: 04/01/2010)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/05/1996 until: 04/01/2010)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 01/21/1998 until: 04/01/2010)
sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/21/1998 until: 04/01/2010)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/21/1998 until: 04/01/2010)
sprostredkovanie v oblasti zabezpečenia správy služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
  (from: 06/11/1998 until: 04/01/2010)
Partners: 
Alena Gottierová
Dolná 19
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/24/2002 until: 11/20/2002)
Igor Havran
M.R. Štefánika 1324/B
Šaštín - Stráže
Slovak Republic
  (from: 11/21/2002 until: 05/04/2004)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/24/2002 until: 11/20/2002)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/23/2002)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/19/1991 until: 06/10/1998)
Peter Kováč
Nad Plážou 4489/22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/24/2002 until: 11/20/2002)
Ing. Peter Kováč
Dolná 19
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/23/2002)
Ing. Peter Kováč
Kukučínova 1166
Detva
Slovak Republic
  (from: 09/19/1991 until: 06/10/1998)
Mária Kvasnová
Nám. SNP 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/24/2002 until: 11/20/2002)
Ing. Štefan Maťuš
Dolná 19
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/24/2002 until: 11/20/2002)
Ing. Štefan Maťuš
Dolná 19
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/11/1998 until: 01/23/2002)
Ing. Štefan Maťuš
Gagarinova 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/19/1991 until: 06/10/1998)
Jozef Paulus
Vlčie hrdlo 2227/8
Bratislava - Ružinov
Slovak Republic
  (from: 11/21/2002 until: 05/04/2004)
Eduard Fekete
Haviarska 1695/5
Košice - Staré Mesto 040 01
  (from: 05/05/2004 until: 04/01/2010)
Contribution of each member: 
Peter Imrich
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/19/1991 until: 06/10/1998)
Ing. Peter Kováč
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/19/1991 until: 06/10/1998)
Ing. Štefan Maťuš
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 09/19/1991 until: 06/10/1998)
Peter Imrich
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/23/2002)
Ing. Peter Kováč
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/23/2002)
Ing. Štefan Maťuš
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/23/2002)
Peter Imrich
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 01/24/2002 until: 11/20/2002)
Ing. Štefan Maťuš
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 01/24/2002 until: 11/20/2002)
Peter Kováč
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/24/2002 until: 11/20/2002)
Mária Kvasnová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/24/2002 until: 11/20/2002)
Alena Gottierová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/24/2002 until: 11/20/2002)
Jozef Paulus
Amount of investment: 135 000 Sk Paid up: 135 000 Sk
  (from: 11/21/2002 until: 05/04/2004)
Igor Havran
Amount of investment: 135 000 Sk Paid up: 135 000 Sk
  (from: 11/21/2002 until: 05/04/2004)
Eduard Fekete
Amount of investment: 270 000 Sk Paid up: 270 000 Sk
  (from: 05/05/2004 until: 04/01/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/21/2002 until: 04/01/2010)
konatelia
  (from: 03/24/1997 until: 11/20/2002)
konatelia
  (from: 02/13/1997 until: 03/23/1997)
konatelia
  (from: 07/09/1992 until: 02/12/1997)
konatelia
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
Igor Havran
M.R. Štefánika 1324/B
Šaštín - Stráže
From: 11/04/2002
  (from: 11/21/2002 until: 05/04/2004)
Igor Havran
M.R. Štefánika 1324/B
Šaštín - Stráže
From: 11/04/2002 Until: 03/30/2004
  (from: 05/05/2004 until: 05/04/2004)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
  (from: 07/09/1992 until: 06/10/1998)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
Until: 11/04/2002
  (from: 06/11/1998 until: 11/20/2002)
Ing. Peter Kováč
Dolná 19
Banská Bystrica
Until: 11/04/2002
  (from: 06/11/1998 until: 11/20/2002)
Ing. Peter Kováč
Kukučínova 1166
Detva
  (from: 07/09/1992 until: 06/10/1998)
Ing. Jindrich Lebiedzik
Ortutská 47
Banská Bystrica
  (from: 07/09/1992 until: 05/01/1997)
Ing. Štefan Maťuš
Dolná 19
Banská Bystrica
Until: 11/04/2002
  (from: 06/11/1998 until: 11/20/2002)
Ing. Štefan Maťuš
Gagarinova 11
Banská Bystrica
  (from: 07/09/1992 until: 06/10/1998)
Jozef Paulus
Vlčie hrdlo 2227/8
Bratislava - Ružinov
From: 11/04/2002
  (from: 11/21/2002 until: 05/04/2004)
Jozef Paulus
Vlčie hrdlo 2227/8
Bratislava - Ružinov
From: 11/04/2002 Until: 03/30/2004
  (from: 05/05/2004 until: 05/04/2004)
Eduard Fekete - Individual managing director
Haviarska 1695/5
Košice - Staré Mesto 040 01
From: 03/30/2004
  (from: 05/05/2004 until: 04/01/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/21/2002 until: 04/01/2010)
Za spoločnosť zmluvy do 1 000 000,- Sk podpisuje každý konateľ samostatne, pri zmluvách do 5 000 000,- Sk sa vyžaduje podpis dvoch konateľov, pri zmluvách nad 5 000 000,- Sk sa vyžaduje podpis troch konateľov. V ostatných veciach podpisujú a zastupujú konatelia samostatne.
  (from: 03/24/1997 until: 11/20/2002)
Za spoločnosť zmluvy do 1 000 000,- Sk podpisuje každý konateľ samostatne, pri zmluvách do 5 000 000,- Sk sa vyžaduje podpis dvoch konateľov, pri zmluvách nad 5 000 000,- Sk sa vyžaduje podpis troch konateľov.
  (from: 02/13/1997 until: 03/23/1997)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/09/1992 until: 02/12/1997)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje každý zo spoločníkov samostatne.
  (from: 09/19/1991 until: 07/08/1992)
Procuration: 
Ing. Daniel Janšo
Poľná 94
Banská Bystrica
  (from: 02/10/1994 until: 06/29/1994)
Prokurista za spoločnosť podpisuje tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom "prokúra".
  (from: 02/10/1994 until: 06/29/1994)
Capital: 
270 000 Sk Paid up: 270 000 Sk
  (from: 11/21/2002 until: 04/01/2010)
270 000 Sk
  (from: 01/24/2002 until: 11/20/2002)
201 000 Sk
  (from: 06/11/1998 until: 01/23/2002)
102 000 Sk
  (from: 09/19/1991 until: 06/10/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 27Cbr/152/2008-30 zo dňa 22.1.2010.
  (from: 04/02/2010)
Spoločnosť bola založná spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.1991. Oprávnenie k činnosti bolo vydané IBP Banská Bystrica č. 144/IBB/90-EZ-M,O-S zo dňa 22.4.1991, Mestským úra- dom v Banskej Bystrici č. 193/91 zo dňa 22.4.1991. Na zasadnutí rady spoločníkov konanom dňa 4.6.1991 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí rady spoločníkov konanom dňa 29.7.1991 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí rady spoločníkov konanom dňa 16.9.1991 bol schválený Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve. . Starý spis: S.r.o. 243
  (from: 09/19/1991 until: 04/01/2010)
Na zasadnutí Rady spoločníkov konanom dňa 1.4.1992 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje pôvodná spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 07/09/1992 until: 04/01/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.1993 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/07/1993 until: 04/01/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.1.1994 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/10/1994 until: 04/01/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.6.1994 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/30/1994 until: 04/01/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.4.1994 bol schválený Dodatok č.9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/17/1994 until: 04/01/2010)
Valné zhromaždenie, konané dňa 9.1.1996, schválilo Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/05/1996 until: 04/01/2010)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.01.1997 bol schválený Dodatok č. 10 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 02/13/1997 until: 04/01/2010)
Valné zhromaždenie, konané dňa 17.2.1997, schválilo Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/24/1997 until: 04/01/2010)
Valné zhromaždenie dňa 04.04.1997 schválilo odvolanie konateľa a Dodatok č.12.
  (from: 05/02/1997 until: 04/01/2010)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 27.11. 1997 bolo rozhodnuté o rozšírení v predmete podnikania.
  (from: 01/21/1998 until: 04/01/2010)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 5. a 20.5.1998 v znení dodatkov č. 14 a 15 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/11/1998 until: 04/01/2010)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 16.
  (from: 01/24/2002 until: 04/01/2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 4.11.2002 13.11.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie. Spis odstúpený na OS Bratislava 11.03.2003-zmena sídla.
  (from: 11/21/2002 until: 04/01/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.3.2004.
  (from: 05/05/2004 until: 04/01/2010)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person