Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  584/T

Business name: 
WILDCAT Systems, spol. s r.o.
  (from: 09/26/1994)
Registered seat: 
Kukučínova 11
Piešťany 921 01
  (from: 09/26/1994)
Identification number (IČO): 
34 108 203
  (from: 09/26/1994)
Date of entry: 
09/26/1994
  (from: 09/26/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/26/1994)
Objects of the company: 
pokytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 09/26/1994)
automaticdké spracovanie údajov
  (from: 09/26/1994)
reklamná, propagačná a informačná činnosť vo výpočtovej a kacelárskej technike
  (from: 09/26/1994)
dodávka, obsluha počítačových sietí a inštalácia programového vybavenia
  (from: 09/26/1994)
nákup a predaj výpočtovej teachniky
  (from: 09/26/1994)
poradenská, konzultačná, školiaca a sprostredkovateľská činnosť v oblasti a výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 09/26/1994)
sprostredkovanie polygrafických prác
  (from: 09/26/1994)
vydavateľská činnosť-neperiodická tlač
  (from: 09/26/1994)
poradenstvo vo vydavateľskej a publikačnej činnosti
  (from: 09/26/1994)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru- spotrebný, priemyselný, potravinársky, stavebný a hutný materiál
  (from: 09/26/1994)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 09/26/1994)
Partners: 
Jozef Sklenár
Jána Jonáša 17/6185
Bratislava 841 08
Slovak Republic
  (from: 02/14/2003)
Heliodor Macko
Krajinská 10
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 08/09/1999 until: 10/04/2001)
Heliodor Macko
Krajinská 10
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 06/09/1998 until: 08/08/1999)
Robert Matray
Perecká 21
Levice
Slovak Republic
  (from: 08/09/1999 until: 10/04/2001)
Robert Matray
Perecká 21
Levice
Slovak Republic
  (from: 06/09/1998 until: 08/08/1999)
Robert Mátray
P. O. Hviezdoslava 5
Levice
Slovak Republic
  (from: 10/05/2001 until: 02/13/2003)
Robert Mátray
Perecká 21
Levice
Slovak Republic
  (from: 09/26/1994 until: 06/08/1998)
Martin Poláček
Komenského 2
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 09/26/1994 until: 06/08/1998)
Jozef Sklenár
Cintorínska 29
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 10/05/2001 until: 02/13/2003)
Jozef Sklenár
Cintorínska 29
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 08/09/1999 until: 10/04/2001)
Jozef Sklenár
Cintorínska 29
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 06/09/1998 until: 08/08/1999)
Jozef Sklenár
Cintorínska 29
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 09/26/1994 until: 06/08/1998)
Daniel Volár
Cintorínska 4
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 08/09/1999 until: 10/04/2001)
Daniel Volár
Cintorínska 4
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 06/09/1998 until: 08/08/1999)
Daniel Volár
Cintorínska 4
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 09/26/1994 until: 06/08/1998)
Contribution of each member: 
Jozef Sklenár
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/01/2016)
Daniel Volár
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 09/26/1994 until: 06/08/1998)
Jozef Sklenár
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 09/26/1994 until: 06/08/1998)
Martin Poláček
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 09/26/1994 until: 06/08/1998)
Robert Mátray
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 09/26/1994 until: 06/08/1998)
Daniel Volár
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/09/1998 until: 08/08/1999)
Jozef Sklenár
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/09/1998 until: 08/08/1999)
Robert Matray
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/09/1998 until: 08/08/1999)
Heliodor Macko
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/09/1998 until: 08/08/1999)
Daniel Volár
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/09/1999 until: 10/04/2001)
Jozef Sklenár
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/09/1999 until: 10/04/2001)
Robert Matray
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/09/1999 until: 10/04/2001)
Heliodor Macko
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/09/1999 until: 10/04/2001)
Jozef Sklenár
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/05/2001 until: 02/13/2003)
Robert Mátray
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/05/2001 until: 02/13/2003)
Jozef Sklenár
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 04/14/2010)
Jozef Sklenár
Amount of investment: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 04/15/2010 until: 11/30/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/14/2003)
konatelia
  (from: 09/26/1994 until: 02/13/2003)
Jozef Sklenár
Jána Jonáša 17/6185
Bratislava 841 08
From: 06/09/1998
  (from: 12/01/2016)
Robert Mátray
P. O. Hviezdoslava 5
Levice
  (from: 10/05/2001 until: 02/13/2003)
Martin Poláček
Komenského 2
Piešťany
  (from: 09/26/1994 until: 06/08/1998)
Jozef Sklenár
Cintorínska 29
Piešťany
  (from: 06/09/1998 until: 02/13/2003)
Jozef Sklenár
Cintorínska 29
Piešťany
  (from: 02/14/2003 until: 11/30/2016)
Daniel Volár
Cintorínska 4
Piešťany
  (from: 09/26/1994 until: 06/08/1998)
Daniel Volár
Cintorínska 4
Piešťany
  (from: 06/09/1998 until: 10/04/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 02/14/2003)
Každý z konateľov koná vo veciach spoločnosti samostatne s výnimkou návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra a na prevedenie zmien v obchodnom registri.
  (from: 09/26/1994 until: 02/13/2003)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/01/2016)
6 638,783775 EUR
  (from: 04/15/2010 until: 11/30/2016)
200 000 Sk
  (from: 08/09/1999 until: 04/14/2010)
100 000 Sk
  (from: 09/26/1994 until: 08/08/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.8.1994 v súlade s ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 1723
  (from: 09/26/1994)
Dodatok č.1 zo dňa 03.03.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/09/1998)
Dodatkom č. 2 zo dňa 03.08.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
  (from: 08/09/1999)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 10.09.2001.
  (from: 10/05/2001)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.12.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.12.2002 formou notárskej zápisnice č. Nz 783/02.
  (from: 02/14/2003)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person