Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16309/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Copas, s.r.o.
  (from: 10/11/2005)
Pesaco, s.r.o.
  (from: 11/27/1997 until: 10/10/2005)
Registered seat: 
Nešporova 22
Košice 040 22
  (from: 10/11/2005)
Drobného 17
Bratislava 841 01
  (from: 11/27/1997 until: 10/10/2005)
Identification number (IČO): 
35 736 127
  (from: 11/27/1997)
Date of entry: 
11/27/1997
  (from: 11/27/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/27/1997)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod, maloobchod)
  (from: 11/27/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/27/1997)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
  (from: 11/27/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/27/1997)
prípravné práce pre stavbu - zemné a výkopové
  (from: 11/27/1997)
leasing strojov a zariadení
  (from: 11/27/1997)
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 11/27/1997)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 11/27/1997)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/27/1997)
predaj na priamu konzumáciu:
  (from: 11/27/1997)
a) nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 11/27/1997)
b) zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 11/27/1997)
c) tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 11/27/1997)
reklamné činnosti
  (from: 10/11/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/11/2005)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 10/11/2005)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 10/11/2005)
leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/2005)
prenájom, distribúcia videa so súhlasom autora
  (from: 10/11/2005)
prípravné práce pre stavby - demolácie bez použitia výbušnín
  (from: 10/11/2005)
prípravné práce pre stavby – zemné práce
  (from: 10/11/2005)
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
  (from: 10/11/2005)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 10/11/2005)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 10/11/2005)
maloobchodný predaj pohonných hmôt, okrem predaja plynových pohonných hmôt
  (from: 10/11/2005)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 10/11/2005)
poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/11/2005)
poradenské služby k technickému vybaveniu počítačov - hardware
  (from: 10/11/2005)
poradenské služby - dodávanie programového vybavenia počítača - software
  (from: 10/11/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/11/2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 10/11/2005)
Partners: 
Gabriel Hegedüs
Bernolákova 6
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 10/11/2005)
Martin Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 11/27/1997 until: 10/07/1998)
Peter Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 11/27/1997 until: 10/07/1998)
Peter Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 10/08/1998 until: 10/10/2005)
Martin Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 10/08/1998 until: 10/10/2005)
Contribution of each member: 
Gabriel Hegedüs
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/11/2005)
Peter Sandtner
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/27/1997 until: 10/07/1998)
Martin Sandtner
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/27/1997 until: 10/07/1998)
Peter Sandtner
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/08/1998 until: 10/10/2005)
Martin Sandtner
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/08/1998 until: 10/10/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/27/1997)
Gabriel Hegedüs
Bernolákova 6
Trenčín 911 01
From: 10/05/2005
  (from: 10/11/2005)
Peter Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
Until: 10/05/2005
  (from: 10/11/2005 until: 10/10/2005)
Martin Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
Until: 10/05/2005
  (from: 10/11/2005 until: 10/10/2005)
Peter Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
  (from: 11/27/1997 until: 10/10/2005)
Martin Sandtner
Drobného 17
Bratislava 841 01
  (from: 11/27/1997 until: 10/10/2005)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti má právo zastupovať spoločnosť samostatne a má právo podpisovať všetky právne akty spoločnosti samostatne.
  (from: 10/11/2005)
Za spoločnosť koná každý z konateľov samos- tatne, má samostatné podpisové právo, ktoré vykonáva vlastnoručným podpisom pod obchodným menom spoločnosti.
  (from: 11/27/1997 until: 10/10/2005)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/08/1998)
100 000 Sk
  (from: 11/27/1997 until: 10/07/1998)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.10.1997 a jej dodatkom č.1 zo dňa 13.11.1997 v súlade s § 105-153 Zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 23344
  (from: 11/27/1997)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 22.7.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/08/1998)
Zmena obchodného mena spoločnosti na základe rozhodnutia jediného spoločníka dňa 05.10.2005 z pôvodného: "Pesaco, s.r.o." na nové: "Copas, s.r.o."
  (from: 10/11/2005)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person