Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1553/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
RIMAK, spol. s r.o.
  (from: 11/30/1999)
I.K.M., spol. s r.o.
  (from: 12/02/1993 until: 11/29/1999)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo 8
Bratislava 821 07
  (from: 12/18/2001)
Kostiviarska 43
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/30/1999 until: 12/17/2001)
Lazovná 38
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/02/1993 until: 11/29/1999)
Identification number (IČO): 
31 596 118
  (from: 12/02/1993)
Date of entry: 
12/02/1993
  (from: 12/02/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/02/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane vybavenia sídliskových celkov
  (from: 12/02/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 12/02/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 12/02/1993)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/02/1993)
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 12/02/1993)
výroba betónových zmesí a betónovej dlažobnej kocky
  (from: 04/14/1997)
výroba oceľových a plastových okien
  (from: 04/14/1997)
stavebné zámočníctvo
  (from: 04/14/1997)
porez guľatiny
  (from: 04/14/1997)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/21/1998)
Partners: 
Jozef Paulus
Vlčie hrdlo 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/18/2001)
Alena Gottierová
Dolná 19
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1999 until: 12/17/2001)
Rastislav Imrich
Rudohorská 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1999 until: 12/17/2001)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/18/1999 until: 11/29/1999)
Rastislav Imrich
Rudohorská 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/18/1999 until: 11/29/1999)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/10/1998 until: 06/17/1999)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/02/1993 until: 06/09/1998)
Peter Kováč
Nad Plážou 4489/22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1999 until: 12/17/2001)
Ing. Peter Kováč
Kukučínova 1166
Detva
Slovak Republic
  (from: 06/10/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Peter Kováč
Kukučínova 1166
Detva
Slovak Republic
  (from: 12/02/1993 until: 06/09/1998)
Mária Kvasnová
Nám. SNP 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1999 until: 12/17/2001)
Ing. Štefan Maťuš
Dolná 19
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/10/1998 until: 12/17/2001)
Ing. Štefan Maťuš
Tichá 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/02/1993 until: 06/09/1998)
Tatiana Puškášová
Nad Plážou 4489/22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/13/2001 until: 12/17/2001)
Tatiana Puškášová
Slnečná 48
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/30/1999 until: 09/12/2001)
Contribution of each member: 
Jozef Paulus
Amount of investment: 224 000 Sk Paid up: 224 000 Sk
  (from: 12/18/2001)
Peter Imrich
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/02/1993 until: 06/09/1998)
Ing. Peter Kováč
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/02/1993 until: 06/09/1998)
Ing. Štefan Maťuš
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/02/1993 until: 06/09/1998)
Peter Imrich
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 06/17/1999)
Ing. Peter Kováč
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Štefan Maťuš
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 12/17/2001)
Peter Imrich
Amount of investment: 37 000 Sk Paid up: 37 000 Sk
  (from: 06/18/1999 until: 11/29/1999)
Rastislav Imrich
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/18/1999 until: 11/29/1999)
Rastislav Imrich
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 11/30/1999 until: 12/17/2001)
Tatiana Puškášová
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 11/30/1999 until: 09/12/2001)
Peter Kováč
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/30/1999 until: 12/17/2001)
Mária Kvasnová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/30/1999 until: 12/17/2001)
Alena Gottierová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/30/1999 until: 12/17/2001)
Tatiana Puškášová
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 09/13/2001 until: 12/17/2001)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/18/2001)
konatelia
  (from: 12/02/1993 until: 12/17/2001)
Jozef Paulus
Vlčie hrdlo 8
Bratislava
  (from: 12/18/2001)
Ing. Marián Hrnčiar
Svätoplukova 4
Lučenec
  (from: 04/14/1997 until: 09/23/1997)
Peter Imrich
Slnečná 50
Banská Bystrica
  (from: 12/02/1993 until: 11/29/1999)
Rastislav Imrich
Rudohorská 13
Banská Bystrica
  (from: 11/09/1999 until: 12/17/2001)
Peter Kováč
Nad Plážou 4489/22
Banská Bystrica
  (from: 11/30/1999 until: 12/17/2001)
Ing. Peter Kováč
Kukučínova 1166
Detva
  (from: 12/02/1993 until: 11/29/1999)
Ing. Štefan Maťuš
Dolná 19
Banská Bystrica
  (from: 12/02/1993 until: 12/17/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/18/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/02/1993 until: 12/17/2001)
Capital: 
224 000 Sk
  (from: 11/30/1999)
201 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 11/29/1999)
102 000 Sk
  (from: 12/02/1993 until: 06/09/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.11.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. . Starý spis: S.r.o. 4389
  (from: 12/02/1993)
. Zapisuje sa Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, schválený valným zhromaždením dňa 17.2.1997
  (from: 04/14/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.9.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/24/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 27.11.1997.
  (from: 01/21/1998)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 5.5.1998 a dodatku č. 4 v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/10/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 08.03.1999 a Dodatok č. 5.
  (from: 06/18/1999)
. Valné zhromaždenie, konané dňa 15.10.1999 schválilo Dodatok č. 6 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 11/09/1999)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 15.11.1999 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/30/1999)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 8, vyhotoveného formou notárskej zápisnice č. NZ 455/01. Spis odstúpený na OS Bratislava 31.1.2002 na OS Bratislava-zmena sídla.
  (from: 12/18/2001)
Date of updating data in databases:  06/10/2021
Date of extract :  06/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person