Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  50/P

Business name: 
AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.
  (from: 08/22/1994)
Registered seat: 
Na letisko, Letisko Poprad-Tatry
Poprad 058 98
  (from: 08/27/1998)
Identification number (IČO): 
00 697 516
  (from: 04/05/1991)
Date of entry: 
04/05/1991
  (from: 04/05/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/05/1991)
Objects of the company: 
vykonávanie leteckých prác
  (from: 08/22/1994)
prenájom leteckých strojov
  (from: 08/22/1994)
nákup a predaj okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 08/22/1994)
nákup a predaj vrtuľníkov a ostatných častí a súčastí v rozsahu voľných živností
  (from: 09/05/1994)
sprostredkovateľská činnosť pri nákupe a predaji tovaru, pri nákupe a predaji vrtuľníkov a ich častí a súčastí, pri preprave osôb a nákladov vnútroštátnej i medzinárodnej, pri servisných službách a opravách leteckej techniky všetkého druhu
  (from: 12/14/1994)
letecká doprava
  (from: 12/14/1994)
nákup a predaj zbraní
  (from: 04/24/1995)
poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v rozsahu udeleného povolenia
  (from: 04/24/1995)
výcvik špecialistov pre leteckú záchranu
  (from: 12/22/1995)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 05/11/1998)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 05/11/1998)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/11/1998)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zák. č. 179/1998 Z.z.
  (from: 03/05/1999)
údržba, opravy, modifikácie výrobkov leteckej techniky
  (from: 11/06/2001)
prevádzkovanie leteckej školy za účelom výcviku leteckého personálu
  (from: 11/06/2001)
údržba lietadlovej techniky podľa Časti 145 Nariadenia Komisie EK č. 2042/2003
  (from: 12/30/2005)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 08/05/2006)
Partners: 
Milan Hoholík
138
Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica 059 60
Slovak Republic
  (from: 12/30/2005)
Ing. Petro Tokač
residence in the Slovak Republic :
Donská 3659/12
Poprad - Veľká 058 01
  (from: 12/30/2005)
Contribution of each member: 
Milan Hoholík
Amount of investment: 111 718 EUR Paid up: 111 718 EUR
  (from: 10/12/2019)
Ing. Petro Tokač
Amount of investment: 54 282 EUR Paid up: 54 282 EUR
  (from: 10/12/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/22/1994)
Milan Hoholík
138
Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica 059 60
From: 04/05/1991
  (from: 12/30/2005)
Mgr. Zuzana Turočeková
Tatranská Lomnica 157
Vysoké Tatry 059 60
From: 04/23/2020
  (from: 05/06/2020)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a vlastnoručný podpis.
  (from: 05/06/2020)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 10/27/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.4.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb. Spoločnosť sa stala podnikom so zahraničnou kapitálovou účasťou podľa zák.č. 173/88 Zb. v znení novely 113/90 Zb. o podnikoch so zahraničnou kapitálovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 225
  (from: 04/05/1991)
Zmeny zo dňa 12.8.1991, 8.12.1992, 24.1.1994 spoločenskej zmluvy. Zmeny v zápise v obchodnom registri boli vykonané v súlade s ust. § 764 odst. 2 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 08/22/1994)
Zmena zo dňa 31.3.1995 spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/24/1995)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12. 1995.
  (from: 12/22/1995)
Zmena zo dňa 26.3.1997 spoločenskej zmluvy.
  (from: 10/08/1997)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 13.3.1998. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 21.4.1998.
  (from: 05/11/1998)
Zahraničný kapitál: 10 % - Ukrajina Zmena zo dňa 17.6.1998, ktorou bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/27/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 12.11.1998.
  (from: 03/05/1999)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 28.3.2000. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 2.8.2000.
  (from: 10/19/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 5.9.2001.
  (from: 11/06/2001)
Dodatok č. 14 zo dňa 24.4.2002 k spoločenskej zmluve. Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.4.2002.
  (from: 11/21/2002)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person