Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16488/B

Business name: 
Net Systém s.r.o. v likvidácii
  (from: 01/13/2003)
Net Systém s.r.o.
  (from: 01/12/1998 until: 01/12/2003)
Registered seat: 
Tehelná 9
Pezinok 902 01
  (from: 07/24/1998)
Svätoplukova 11
Pezinok 902 01
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
Identification number (IČO): 
35 737 921
  (from: 01/12/1998)
Date of entry: 
01/12/1998
  (from: 01/12/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/12/1998)
Objects of the company: 
leasing spojený s financovaním
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
reklamné činnosti
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
poradenská činnosť v oblasti programového vybavenia
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
sprostredkovanie kúpu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
prevádzkovaniestrážnej služby v rozsahu § 3 písm. a body 1,2,3,4,5,7,8,9, zákona č. 379/1997 ZZ
  (from: 07/24/1998 until: 10/07/2002)
Partners: 
Ivan Sandtner
Malokarpatská 3
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 07/24/1998)
Roman Mács
Svätoplukova 11
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
Ria Mácsová
Svätoplukova 11
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
Contribution of each member: 
Ivan Sandtner
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/24/1998)
Ria Mácsová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
Roman Mács
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/13/2003)
konatelia
  (from: 01/12/1998 until: 01/12/2003)
Ing. Vlastimil Bukovinský
Kysucká 1999/8
Senec
  (from: 11/28/2000 until: 01/12/2003)
Roman Mács
Svätoplukova 11
Pezinok 902 01
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
Ria Mácsová
Svätoplukova 11
Pezinok 902 01
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
Vladimír Rybárik
Bystrická 2481/20
Pezinok 902 01
  (from: 07/24/1998 until: 04/18/2000)
Ivan Sandtner
Malokarpatská 3
Pezinok
  (from: 04/19/2000 until: 11/27/2000)
Ivan Sandtner
Malokarpatská 3
Pezinok 902 01
  (from: 07/24/1998 until: 10/04/1998)
Acting in the name of the company: 
likvidátor.
  (from: 01/13/2003)
Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť záväzne a samostatne vo všetkých veciach. Pí- somné konanie sa uskutočňuje tak, že k ob- chodnému menu spoločnosti uvedie konateľ svoju funkciu a pripojí podpis.
  (from: 01/12/1998 until: 01/12/2003)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/24/1998)
100 000 Sk
  (from: 01/12/1998 until: 07/23/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ivan Sandtner
Malokarpatská 802/3
Pezinok
  (from: 01/13/2003)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 1.10.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 23523
  (from: 01/12/1998)
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 9.3.1998. Zmena spoločenskej zmluvy osvedčená do notárskej zápisnice č. N 28/98, Nz 28/98 dňa 13.3.1998. Dodatok č. 1 zo dňa 29.4.1998 spísaný do notárskej zápisnice č. N 46/98, Nz 46/98, ktorým sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.7.1998 spísaný do notárskej záppisnice č. N 98/98, Nz 98/98.
  (from: 10/05/1998)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve spísaný do notárskej zápisnice č. N 159/99, Nz 158/99 dňa 16.11.1999.
  (from: 04/19/2000)
Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.9.2000, N 141/2000, Nz 140/2000 spísanou notárkou JUDr. Ivanou Bošanskou.
  (from: 11/28/2000)
Rozhodnutie Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Č.p. : Lic-117-10/2000 zo dňa 3.7.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.8.2002 o odňatí licencie na prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu § 3 písm., a body 1,2,3,4,5,7,8,9, Zák.č. 379/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/08/2002)
Deň vzniku funkcie likvidátora : 11.9.2002. Deň zániku funkcie konateľa : Ing. Vlastimila Bukovinského dňa 11.9.2002. Rozhodnutie spoločníka a dodatku č. 5 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 226/02, Nz 226/02 osvedčujúca vstup spoločnosti do likvidácie. Zápisnica z valného zhromaždenia 18.12.2002.
  (from: 01/13/2003)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person