Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5058/B

Business name: 
SPIE Elektrovod, a. s.
  (from: 09/01/2017)
SAG Elektrovod, a. s.
  (from: 05/01/2011 until: 08/31/2017)
SAG ELV Slovensko, a. s.
  (from: 10/16/2010 until: 04/30/2011)
SAG ELV Slovensko, a. s..
  (from: 09/01/2010 until: 10/15/2010)
SAG Slovak Holdings, a.s.
  (from: 06/16/2010 until: 08/31/2010)
Registered seat: 
Prievozská 4C
Bratislava 26 824 66
  (from: 02/11/2015)
Prievozská 4C
Bratislava 821 09
  (from: 05/01/2011 until: 02/10/2015)
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (from: 09/01/2010 until: 04/30/2011)
Panenská 21
Bratislava 811 03
  (from: 06/16/2010 until: 08/31/2010)
Identification number (IČO): 
36 863 513
  (from: 06/16/2010)
Date of entry: 
05/30/2009
  (from: 06/16/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/16/2010)
Objects of the company: 
elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná činnosť
  (from: 09/01/2010)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 09/01/2010)
modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení
  (from: 09/01/2010)
investičná výstavba energetických a iných zariadení
  (from: 09/01/2010)
výroba elektrotechnických a strojárenských výrobkov a náhradných dielov
  (from: 09/01/2010)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/01/2010)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 09/01/2010)
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (from: 09/01/2010)
inžinierska činnosť
  (from: 09/01/2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 09/01/2010)
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky tlakových zariadení
  (from: 09/01/2010)
výskum a vývoj v oblasti predmetu podnikania
  (from: 09/01/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/01/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/01/2010)
montáž určených meradiel - montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi
  (from: 09/01/2010)
montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení
  (from: 09/01/2010)
prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (from: 09/01/2010)
výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami
  (from: 09/01/2010)
maliarske a natieračské práce
  (from: 09/01/2010)
vzdelávacia a školiaca činnosť
  (from: 09/01/2010)
služby v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku
  (from: 09/01/2010)
planografické a reprografické práce
  (from: 09/01/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/01/2010)
projektovanie, dodávka, montáž, servis a vykonávanie revízií na zariadení elektrickej požiarnej signalizácie podľa oprávnenia
  (from: 09/01/2010)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 09/01/2010)
podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/01/2010)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 09/01/2010)
výučba cudzích jazykov: jazyk nemecký, jazyk anglický
  (from: 09/01/2010)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 09/01/2010)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, elektrické zariadenia prostriedkov riadiacej techniky, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 09/01/2010)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, elektrické rozvádzače, objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 09/01/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/01/2011)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 05/01/2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 07/26/2013)
obstarávacie služby spojené so správou bytového fondu a garáží
  (from: 01/10/2014)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/10/2014)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/10/2014)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/10/2014)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/10/2014)
výroba kovových konštrukcií a hotových kovových výrobkov
  (from: 01/10/2014)
výroba elektronických súčiastok, elektronických zariadení, výroba a oprava elektronických strojov, prístrojov a elektronických zariadení pracujúcich na malom napätí
  (from: 01/10/2014)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/10/2018)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania doplnkových služieb
  (from: 06/16/2010 until: 08/31/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/16/2010)
Ing. Karol Slaninka - člen
Znievska 28
Bratislava 851 06
From: 05/02/2018
  (from: 05/10/2018)
Ing. Jakub Kolesár - člen
Šustekova 51
Bratislava 851 04
From: 07/30/2020
  (from: 08/27/2020)
Ing. Mgr. Jaroslaw Waleza , MBA - Member of the Board of Directors
Platynowa 12a m.11
Gdansk 80-041
Poľská republika
From: 07/30/2020
  (from: 06/18/2021)
Ing. Ivan Beneš - člen predstavensta
Starobystrická 570/20
Zálesie 900 28
From: 06/16/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Ivan Beneš - člen predstavensta
Starobystrická 570/20
Zálesie 900 28
From: 06/16/2010 Until: 05/31/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Milan Ferenc - Member of the Board of Directors
Hviezdna 5
Trnava 917 01
From: 07/24/2012
  (from: 07/27/2012 until: 04/06/2017)
Ing. Milan Ferenc , PhD. - Member of the Board of Directors
Hviezdna 5
Trnava 917 01
From: 07/24/2012
  (from: 04/07/2017 until: 08/26/2020)
Ing. Milan Ferenc , PhD. - Member of the Board of Directors
Hviezdna 5
Trnava 917 01
From: 07/24/2012 Until: 07/30/2020
  (from: 08/27/2020 until: 08/26/2020)
Thomas Jennissen - člen predstavenstva
Goethering 25
Wiesbaden D - 65205
Spolková republika Nemecko
From: 06/16/2010
  (from: 06/16/2010 until: 04/12/2011)
Thomas Jennissen - člen predstavenstva
Goethering 25
Wiesbaden D - 65205
Spolková republika Nemecko
From: 06/16/2010 Until: 03/28/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
Ing. Helena Kořanová - člen
Námestie hraničiarov 2
Bratislava 851 03
From: 03/20/2014
  (from: 03/22/2014 until: 02/07/2017)
Ing. Helena Kořanová - člen
Námestie hraničiarov 2
Bratislava 851 03
From: 03/20/2014 Until: 02/06/2017
  (from: 02/08/2017 until: 02/07/2017)
Ing. Alexander Kšiňan
Znievska 23
Bratislava 851 06
From: 03/28/2011
  (from: 04/13/2011 until: 06/04/2012)
Ing. Alexander Kšiňan
Znievska 23
Bratislava 851 06
From: 03/28/2011 Until: 05/31/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Alexander Kšiňan - Chairman of the Board of Directors
Znievska 23
Bratislava 851 06
From: 05/31/2012
  (from: 06/05/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Alexander Kšiňan - Chairman of the Board of Directors
Znievska 23
Bratislava 851 06
From: 05/31/2012 Until: 07/24/2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Ing. Tomáš Malatinský - predseda predstavenstva
Adámiho 552/35
Bratislava 841 05
From: 06/16/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Tomáš Malatinský - predseda predstavenstva
Adámiho 552/35
Bratislava 841 05
From: 06/16/2010 Until: 05/31/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA - člen
Gorazdova 34
Bratislava 811 04
From: 02/06/2017
  (from: 02/08/2017 until: 02/13/2018)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA - člen
Gorazdova 34
Bratislava 811 04
From: 02/06/2017 Until: 01/11/2018
  (from: 02/14/2018 until: 02/13/2018)
Bc. Gabriel Szalay - člen
Jilemnického 233/23
Dunajská Streda 929 01
From: 02/06/2017
  (from: 02/08/2017 until: 02/05/2018)
Bc. Gabriel Szalay - člen
Jilemnického 233/23
Dunajská Streda 929 01
From: 02/06/2017 Until: 01/31/2018
  (from: 02/06/2018 until: 02/05/2018)
Iveta Szurdiová - člen
Na križovatkách 16834/78
Bratislava 821 04
From: 02/11/2013
  (from: 02/15/2013 until: 03/21/2014)
Iveta Szurdiová - člen
Na križovatkách 16834/78
Bratislava 821 04
From: 02/11/2013 Until: 03/20/2014
  (from: 03/22/2014 until: 03/21/2014)
Ing. Helena Kořanová - člen
Námestie hraničiarov 2
Bratislava 851 03
From: 01/22/2018 Until: 06/30/2021
  (from: 07/08/2021 until: 07/07/2021)
Ing. Helena Kořanová - člen
Námestie hraničiarov 2
Bratislava 851 03
From: 01/22/2018
  (from: 02/14/2018 until: 07/07/2021)
Dominik Gschwendtner - Member of the Board of Directors
Schopperstrasse 13
Martkl 845 33
Nemecká spolková republika
From: 05/31/2012
  (from: 06/05/2012 until: 07/26/2012)
Dominik Gschwendtner - Member of the Board of Directors
Schopperstrasse 13
Martkl 845 33
Nemecká spolková republika
From: 05/31/2012 Until: 07/24/2012
  (from: 07/27/2012 until: 07/26/2012)
Dominik Gschwendtner - Chairman of the Board of Directors
Schopperstrasse 13
Martkl 845 33
Nemecká spolková republika
From: 07/24/2012
  (from: 07/27/2012 until: 09/20/2012)
Dominik Gschwendtner - Chairman of the Board of Directors
Schopperstrasse 13
Martkl 845 33
Nemecká spolková republika
From: 07/24/2012 Until: 09/11/2012
  (from: 09/21/2012 until: 09/20/2012)
Ralf Keil - predseda predstavenstva
Kirchstrasse 17
Reichelsheim D-64385
Spolková republika Nemecko
From: 09/11/2012
  (from: 09/21/2012 until: 03/08/2018)
Ralf Keil - predseda predstavenstva
Kirchstrasse 17
Reichelsheim D-64385
Spolková republika Nemecko
From: 09/11/2012 Until: 02/28/2018
  (from: 03/09/2018 until: 03/08/2018)
Pawel Skowronski - predseda
Aleja Henryka Sienkiewicza 52
Nieporet 05-126
Poľská republika
From: 03/01/2018
  (from: 03/09/2018 until: 08/26/2020)
Pawel Skowronski - predseda
Aleja Henryka Sienkiewicza 52
Nieporet 05-126
Poľská republika
From: 03/01/2018 Until: 07/30/2020
  (from: 08/27/2020 until: 08/26/2020)
Jaroslaw Waleza - člen
Platynowa 12a m.11
Gdansk
Poľská republika
From: 07/30/2020
  (from: 08/27/2020 until: 06/17/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom Spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch z nich.
  (from: 10/16/2010)
V mene Spoločnosti sú oprávnení konať všetci členocia predstavensta, pričom Spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch z nich.
  (from: 06/16/2010 until: 10/15/2010)
Procuration: 
Mgr. Katarína Darášová
M. Benku 1037/16
Stupava 900 31
From: 07/08/2021
  (from: 07/08/2021)
Ing. Tibor Kovalík
Bottova 1162/4
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/18/2021
  (from: 06/18/2021)
Bc. Jiří Rozmarín
Vídeň 121
Velké Meziříčí 594 01
Česká republika
From: 06/18/2021
  (from: 06/18/2021)
Spoločnosť zaväzujú súhlasnými prejavmi vôle jeden prokurista a jeden člen predstavenstva.
  (from: 06/18/2021)
Capital: 
1 000 000 EUR Paid up: 1 000 000 EUR
  (from: 07/07/2010)
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 06/16/2010 until: 07/06/2010)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 03/09/2018)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 07/07/2010 until: 03/08/2018)
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 06/16/2010 until: 07/06/2010)
Stockholder: 
SPIE Central Europe GmbH
Balcke-Dürr-Allee 7
Ratingen 408 82
Nemecká spolková republika
  (from: 02/16/2021)
SAG GmbH
Pittlerstrasse 44
Langen 632 25
Spolková republika Nemecko
  (from: 10/29/2016 until: 05/31/2017)
SAG International GmbH
Pittlerstrasse 44
Langen 632 25
Spolková republika Nemecko
  (from: 12/21/2010 until: 10/28/2016)
SPIE SAG GmbH
Balcke-Dürr-Allee 7
Ratingen 408 82
Nemecká spolková republika
  (from: 06/01/2017 until: 02/15/2021)
Supervisory board: 
Ing. Stanislav Bobák - člen
Jašíkova 255/8B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/15/2018
  (from: 08/27/2020)
Ing. Michal Macko
Prochoť 366
Žiar nad Hronom 966 04
From: 07/23/2019
  (from: 08/28/2019)
Clemens Lay
Weiherstraße 4
Düsseldorf 402 19
Nemecká spolková republika
From: 09/15/2020
  (from: 06/18/2021)
Ing. Augustín Arnold - člen
Belinského 1055/5
Bratislava 851 06
From: 10/01/2019
  (from: 10/16/2019 until: 04/07/2020)
Ing. Augustín Arnold - člen
Belinského 1055/5
Bratislava 851 06
From: 10/01/2019 Until: 02/13/2020
  (from: 04/08/2020 until: 04/07/2020)
Ing. Stanislav Bobák - člen
Inovecká 2826/2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/15/2018
  (from: 06/20/2018 until: 08/26/2020)
Dr. Joachim Hofmann
Berliner Strasse 2
Karlstein am Main D-63791
Nemecko
From: 06/16/2010
  (from: 06/16/2010 until: 04/12/2011)
Dr. Joachim Hofmann
Berliner Strasse 2
Karlstein am Main D-63791
Nemecko
From: 06/16/2010 Until: 03/28/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
Juraj Ivasuk
Vigľašská 3112/19
Bratislava 851 06
From: 10/01/2019
  (from: 04/08/2020 until: 04/07/2020)
Ing. Juraj Ivasuk
Vigľašská 3112/19
Bratislava 851 06
From: 10/01/2019
  (from: 10/16/2019 until: 04/07/2020)
Ralf Keil
Kirchstrasse 17
Reichelsheim D-64385
Spolková republika Nemecko
From: 06/16/2010
  (from: 06/16/2010 until: 12/20/2010)
Ralf Keil
Kirchstrasse 17
Reichelsheim D-64385
Spolková republika Nemecko
From: 06/16/2010 Until: 11/15/2010
  (from: 12/21/2010 until: 12/20/2010)
Konrad Kreuzer
Živnostenská 3
Bratislava 811 06
From: 03/16/2012
  (from: 03/30/2012 until: 12/15/2017)
Konrad Kreuzer
Živnostenská 3
Bratislava 811 06
From: 03/16/2012 Until: 12/03/2017
  (from: 12/16/2017 until: 12/15/2017)
Ing. Róbert Pasteľák
44
Krčava 072 51
From: 12/18/2014
  (from: 12/31/2014 until: 08/27/2019)
Ing. Róbert Pasteľák
44
Krčava 072 51
From: 12/18/2014 Until: 07/23/2019
  (from: 08/28/2019 until: 08/27/2019)
Mag. Erich Söllinger
Elsslergasse 26/4
Viedeň A-1130
Rakúska republika
From: 06/16/2010
  (from: 06/16/2010 until: 04/12/2011)
Mag. Erich Söllinger
Elsslergasse 26/4
Viedeň A-1130
Rakúska republika
From: 06/16/2010 Until: 03/28/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
Ing. Marián Takáč
Gessayova 19
Bratislava 851 03
From: 11/16/2010
  (from: 12/21/2010 until: 12/30/2014)
Ing. Marián Takáč
Gessayova 19
Bratislava 851 03
From: 11/16/2010 Until: 12/18/2014
  (from: 12/31/2014 until: 12/30/2014)
Clemece Lay
Weiherstraße 4
Duseldorf 402 19
Nemecká spolková republika
From: 09/15/2020
  (from: 10/15/2020 until: 06/17/2021)
Markus Holzke
Stockweg 94a
Krefeld 478 04
Nemecká spolková republika
From: 12/04/2017
  (from: 12/16/2017)
Ralf Schlosser
Wacholderweg 4
Dreieich 633 03
Nemecká spolková republika
From: 02/14/2020
  (from: 04/08/2020)
Andreas Frey
Görzer Straße 135
München 815 49
Nemecká spolková republika
From: 02/14/2020
  (from: 04/08/2020)
Perica Antic - člen
Reginharstrasse 4
Bergisch Gladbach 514 29
Nemecká spolková republika
From: 06/15/2018 Until: 09/15/2020
  (from: 10/15/2020 until: 10/14/2020)
Perica Antic - člen
Reginharstrasse 4
Bergisch Gladbach 514 29
Nemecká spolková republika
From: 06/15/2018
  (from: 06/20/2018 until: 10/14/2020)
Sven Behrend
Nägelriedstrasse 1
Allensbach D-78476
Nemecká spolková republika
From: 08/10/2011
  (from: 09/01/2011 until: 03/29/2012)
Sven Behrend
Nägelriedstrasse 1
Allensbach D-78476
Nemecká spolková republika
From: 08/10/2011 Until: 03/16/2012
  (from: 03/30/2012 until: 03/29/2012)
Sven Behrend
Nägelriedstraße 1
Allensbach 784 76
Nemecká spolková republika
From: 05/18/2015
  (from: 05/20/2015 until: 12/15/2017)
Sven Behrend
Nägelriedstraße 1
Allensbach 784 76
Nemecká spolková republika
From: 05/18/2015 Until: 12/03/2017
  (from: 12/16/2017 until: 12/15/2017)
Andreas Frey - člen
Görzer Straße 135
München 815 49
Nemecká spolková republika
From: 06/15/2018
  (from: 06/20/2018 until: 10/15/2019)
Andreas Frey - člen
Görzer Straße 135
München 815 49
Nemecká spolková republika
From: 06/15/2018 Until: 09/30/2019
  (from: 10/16/2019 until: 10/15/2019)
Karl-Michael Fuhr
Siegfriedstrasse 27
Dusseldorf D-40549
Spolková republika Nemecko
From: 03/28/2011 Until: 08/10/2011
  (from: 09/01/2011 until: 08/31/2011)
Karl-Michael Fuhr
Siegfriedstrasse 27
Dusseldorf D-40549
Spolková republika Nemecko
From: 03/28/2011
  (from: 04/13/2011 until: 08/31/2011)
Ralf Keil
Kirchstrasse 17
Reichelsheim D-64385
Spolková republika Nemecko
From: 03/28/2011
  (from: 04/13/2011 until: 09/20/2012)
Ralf Keil
Kirchstrasse 17
Reichelsheim D-64385
Spolková republika Nemecko
From: 03/28/2011 Until: 09/11/2012
  (from: 09/21/2012 until: 09/20/2012)
Thomas Kleibl
Milanweg 8
Dreieich D- 63303
Nemecká spolková republika
From: 09/11/2012
  (from: 09/21/2012 until: 10/15/2014)
Thomas Kleibl
Milanweg 8
Dreieich D- 63303
Nemecká spolková republika
From: 09/11/2012 Until: 10/01/2014
  (from: 10/16/2014 until: 10/15/2014)
Ralf Schlosser
Wacholderweg 4
Dreieich 633 03
Nemecká spolková republika
From: 12/04/2017
  (from: 12/16/2017 until: 10/15/2019)
Ralf Schlosser
Wacholderweg 4
Dreieich 633 03
Nemecká spolková republika
From: 12/04/2017 Until: 09/30/2019
  (from: 10/16/2019 until: 10/15/2019)
Thomas Töpfer
Maconring 21
Neustadt an der Weinstraße 674 34
Nemecká spolková republika
From: 10/01/2014
  (from: 10/16/2014 until: 05/19/2015)
Thomas Töpfer
Maconring 21
Neustadt an der Weinstraße 674 34
Nemecká spolková republika
From: 10/01/2014 Until: 05/18/2015
  (from: 05/20/2015 until: 05/19/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.05.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 06/16/2010)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 1.10.2009.
  (from: 06/16/2010)
Rozhodnutie spoločníkov "per rollam" zo dňa 14.04.2010 - zvýšenie základného imania.
  (from: 06/16/2010)
Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 06.05.2010 o zmene právnej formy spoločnosti SAG Slovak Holdings, s.r.o., so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava, IČO: 36 863 513, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 58636/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 06/16/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 234/2010 Nz 22539/2010 zo dňa 23.06.2010.
  (from: 07/07/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2010, Nz 26902/2010 dňa 29.07.2010 o zlúčení so spoločnosťou Elektrovod Holding, a.s., IČO: 35 834 111, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 2946/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SAG ELV Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 5, 81 646 Bratislava, IČO: 36 863 513, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5058/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 294/2010, Nz 26861/2010 notárom JUDr. Romanom Vidovencom dňa 29.07.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti Elektrovod Holding, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 296/2010, Nz 26902/2010 dňa 29.07.2010 o zmene mena a sídla spoločnosti z pôvodného mena SAG Slovak Holdings, a.s.. so sídlom Panenská 21, 811 03 Bratislava na meno a sídlo: SAG ELV Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 5, 81 646 Bratislava.
  (from: 09/01/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2011
  (from: 04/13/2011)
Notárska zápisnica N 60/2011, Nz 11068/2011 zo dňa 28.03.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena: SAG ELV Slovensko, a. s. na nové obchodné meno: SAG Elektrovod, a. s.
  (from: 05/01/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.08.2011.
  (from: 09/01/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012.
  (from: 03/30/2012)
Notárska zápisnica N 384/2012, Nz 19390/2012 zo dňa 31.05.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 06/05/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.07.2012.
  (from: 07/27/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2012.
  (from: 09/21/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.02.2013.
  (from: 02/15/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 12.02.2013.
  (from: 07/26/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.11.2013. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 687/2013, Nz 40361/2013, NCRls 41217/2013 zo dňa 07.11.2013.
  (from: 01/10/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.03.2014.
  (from: 03/22/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2014.
  (from: 10/16/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014.
  (from: 12/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.02.2015.
  (from: 02/11/2015)
Zápisnica o priebehu a rozhodnutiach jediného spoločníka zo dňa 18.05.2015.
  (from: 05/20/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2017.
  (from: 02/08/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 513/2017, Nz 27940/2017, NCRls 28520/2017 zo dňa 14.08.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného SAG Elektrovod, a. s. na nové SPIE Elektrovod, a. s.
  (from: 09/01/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2010 until: 01/09/2014)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/10/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Elektrovod Holding, a.s.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (from: 10/16/2010)
Elektrovod Rozvádzače, s.r.o.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (from: 01/10/2014)
Elektrovod Stav s.r.o.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (from: 01/10/2014)
ELV - SERVIS, spol. s.r.o.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (from: 01/10/2014)
SAG EMG a.s.
Guldenerova 2
Plzeň 326 00
Česká republika
  (from: 01/10/2014)
Elektrovod Holdings, a.s.
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (from: 09/01/2010 until: 10/15/2010)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person