Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1919/R

Business name: 
BKS spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 08/14/2015 until: 10/10/2018)
BKS spol. s r.o.
  (from: 03/24/1992 until: 08/13/2015)
Registered seat: 
Bratislavská 1766/35
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 10/21/2014 until: 10/10/2018)
časť Kvášovec
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 04/19/2000 until: 10/20/2014)
J. Bottu 836/35
Dubnica nad Váhom 018 01
  (from: 03/24/1992 until: 04/18/2000)
Identification number (IČO): 
31 560 199
  (from: 03/24/1992)
Date of entry: 
03/24/1992
  (from: 03/24/1992)
Person dissolved from: 
3.7.2015
  (from: 10/11/2018)
Date of deletion: 
10/11/2018
  (from: 10/11/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/11/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/24/1992)
Objects of the company: 
stavebníctvo
  (from: 03/24/1992 until: 10/10/2018)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/24/1992 until: 10/10/2018)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 03/24/1992 until: 10/10/2018)
veľkoobchod s priemyselným a spotrebným tovarom
  (from: 03/24/1992 until: 10/10/2018)
výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
  (from: 03/24/1992 until: 10/10/2018)
stolárstvo-rezbárska výroba
  (from: 05/19/1994 until: 10/10/2018)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2005 until: 10/10/2018)
kovoobrábanie
  (from: 07/01/2005 until: 10/10/2018)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2005 until: 10/10/2018)
zváračské práce
  (from: 07/01/2005 until: 10/10/2018)
vývoj a výroba vojenských zbraní
  (from: 09/29/2006 until: 10/10/2018)
opravy, úpravy, ničenie a znehodnocovanie alebo výroby rezu vojenských zbraní
  (from: 09/29/2006 until: 10/10/2018)
prenájom alebo úschova vojenských zbraní
  (from: 09/29/2006 until: 10/10/2018)
Partners: 
Jozef Kuruc
Bratislavská 1766/35
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 04/28/2003 until: 06/15/2006)
Ing. Anton Kuruc
Pribinove sady 30-11/21
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 04/19/2000 until: 04/27/2003)
Jozef Kuruc
J. Bottu 836/35
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 05/19/1994 until: 04/27/2003)
Jozef Kuruc
J. Bottu 836/35
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 03/24/1992 until: 05/18/1994)
Sidónia Kurucová
Jána Bottu 836/35
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 06/16/2006 until: 09/28/2006)
Sidónia Kurucová
Jána Bottu 836/35
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 04/28/2003 until: 06/15/2006)
Sidónia Nováková
Jána Bottu 836/35
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 09/29/2006 until: 08/13/2015)
Ing. František Siska
Belehradská 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/24/1992 until: 05/18/1994)
Jozef Kuruc
Bratislavská 1766/35
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 06/16/2006 until: 10/10/2018)
Hans-Peter Baumann
Goppertshausern 19
Amztell 7989
Spolková republika Nemecko
  (from: 05/19/1994 until: 04/18/2000)
Hans-Peter Baumann
Goppertshausern 19
Amztell 7989
Spolková republika Nemecko
  (from: 03/24/1992 until: 05/18/1994)
Contribution of each member: 
Hans-Peter Baumann
Amount of investment: 276 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 92 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 05/18/1994)
Jozef Kuruc
Amount of investment: 138 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 46 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 05/18/1994)
Ing. František Siska
Amount of investment: 138 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 46 000 Sk
  (from: 03/24/1992 until: 05/18/1994)
Hans-Peter Baumann
Amount of investment: 276 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 276 000 Sk
  (from: 05/19/1994 until: 04/18/2000)
Jozef Kuruc
Amount of investment: 276 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 276 000 Sk
  (from: 05/19/1994 until: 04/27/2003)
Ing. Anton Kuruc
Amount of investment: 276 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 276 000 Sk
  (from: 04/19/2000 until: 04/27/2003)
Jozef Kuruc
( peňažný vklad )
  (from: 04/28/2003 until: 06/15/2006)
Jozef Kuruc
Amount of investment: 522 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 522 000 Sk
  (from: 06/16/2006 until: 05/13/2011)
Sidónia Kurucová
( peňažný vklad )
  (from: 04/28/2003 until: 06/15/2006)
Sidónia Kurucová
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/16/2006 until: 09/28/2006)
Sidónia Nováková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/29/2006 until: 05/13/2011)
Jozef Kuruc
Amount of investment: 17 327,225653 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 17 327,225653 EUR
  (from: 05/14/2011 until: 08/13/2015)
Sidónia Nováková
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 05/14/2011 until: 08/13/2015)
Jozef Kuruc
Amount of investment: 18 400 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 18 400 EUR
  (from: 08/14/2015 until: 10/10/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/19/2000 until: 10/10/2018)
Individual managing director
  (from: 03/24/1992 until: 04/18/2000)
Ing. Anton Kuruc
Pribinove sady 30-11/21
Nová Dubnica
Until: 12/10/2002
  (from: 05/19/1994 until: 04/27/2003)
Jozef Kuruc
J. Bottu 836/35
Dubnica nad Váhom
  (from: 04/19/2000 until: 06/15/2006)
Jozef Kuruc
J. Bottu 836/35
Dubnica nad Váhom
From: 05/19/1994
  (from: 06/16/2006 until: 09/28/2006)
Sidónia Kurucová
Jána Bottu 836/35
Dubnica nad Váhom
From: 12/10/2002
  (from: 04/28/2003 until: 01/30/2006)
Sidónia Nováková
Jána Bottu 836/35
Dubnica nad Váhom
From: 12/10/2002
  (from: 01/31/2006 until: 06/15/2006)
Sidónia Nováková
Jána Bottu 836/35
Dubnica nad Váhom
From: 12/10/2002
  (from: 06/16/2006 until: 10/20/2014)
Bc. Sidónia Nováková
Prejtská 6/7
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/10/2002
  (from: 10/21/2014 until: 08/13/2015)
Bc. Sidónia Nováková
Prejtská 6/7
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/10/2002 Until: 07/02/2015
  (from: 08/14/2015 until: 08/13/2015)
Ing. František Siska
Belehradská 18
Košice
  (from: 03/24/1992 until: 05/18/1994)
Jozef Kuruc
Bratislavská 1766/35
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/19/1994
  (from: 09/29/2006 until: 10/10/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a podpisujú vždy každý samostatne tak, že k písanému, alebo tlačenému textu pripoja svoj podpis.
  (from: 04/19/2000 until: 10/10/2018)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/24/1992 until: 04/18/2000)
Capital: 
18 400 EUR Paid up: 18 400 EUR
  (from: 08/14/2015 until: 10/10/2018)
18 323,04322 EUR Paid up: 18 323,04322 EUR
  (from: 05/14/2011 until: 08/13/2015)
552 000 Sk Paid up: 552 000 Sk
  (from: 06/16/2006 until: 05/13/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/03/2015
  (from: 08/14/2015)
 Liquidators:
Jozef Kuruc
Bratislavská 1766/35
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 07/03/2015
  (from: 08/14/2015 until: 10/10/2018)
 Liquidators:
Jozef Kuruc
Bratislavská 1766/35
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 07/03/2015 Until: 10/11/2018
  (from: 10/11/2018 until: 10/10/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 08/14/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu- vou zo dňa 28.2.1992 podľa §§ 24,105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. ako spoločnosť so zahranično-majetkovou účasťou.
  (from: 03/24/1992 until: 10/10/2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.5.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1386
  (from: 05/19/1994 until: 10/10/2018)
Valné zhromaždenie dňa 14.5.1996 schválilo prevod obchodného podielu. Valné zhromaždenie dňa 20.5.1997 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy. Valné zhromaždenie dňa 30.6.1997 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.5.1998.
  (from: 04/19/2000 until: 10/10/2018)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.2002 schválilo rozdelenie a prevod obchodného podielu, odvolalo a menovalo konateľa, schválilo úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/28/2003 until: 10/10/2018)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person