Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  66084/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SPARK, s.r.o.
  (from: 09/18/2000)
Registered seat: 
Opatovská 1735
Trenčín 911 01
  (from: 04/02/2014)
Žilinská 16
Bratislava 811 05
  (from: 04/22/2010 until: 04/01/2014)
Vozárová 42
Košice 040 17
  (from: 01/12/2004 until: 04/21/2010)
Ladožská 7
Košice 040 12
  (from: 09/18/2000 until: 01/11/2004)
Identification number (IČO): 
36 201 090
  (from: 09/18/2000)
Date of entry: 
09/18/2000
  (from: 09/18/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/18/2000)
Objects of the company: 
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/18/2000)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 09/18/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/18/2000)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/18/2000)
veľkoobchod a maloobchod: poľnohospodárske produkty, potravinárske produkty, živé zvieratá, kvety a rastliny, alkoholické a nealkoholické nápoje, zelenina, ovocie, mäso, mäsové výrobky, ryby, mrazené výrobky, mliekárenské výrobky, vajcia, tabak, tabakové výrobky, cukrovinky, textil, textilná galantéria, elektrické stroje a prístroje vrátane rozhlasových, televíznych prístrojov, výpočtovou, telekomunikačnou, kancelárskou technikou a prístrojmi pre domácnosť, sklo, porcelán, keramika, drogériový tovar /s výnimkou jedov a žieravín/, kozmetika, nábytok, svietidlá, knihy, noviny a časopisy, železiarsky tovar, papierenský tovar, písacie a kancelárske potreby, drevo, stavebný materiál, inštalatérsky , elektroinštalatérsky materiál a zariadenia, elektronický materiál, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu a ich príslušenstva, stavebné stroje, šijacie a pletacie stroje, poľnohospodárske stroje, suveníry, hutnícky materiál, farby a laky, potreby pre domácnosť, výrobky z drahých kovov, plasty a výrobky z nich
  (from: 09/18/2000)
finančný a operatívny prenájom strojov a zariadení
  (from: 09/18/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/18/2000)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/18/2000)
prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, poľnohospodárskych strojov a zariadení, stavebných a kancelárskych strojov a zariadení
  (from: 09/18/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/18/2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 09/18/2000)
podnikateľské poradenstvo okrem organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva
  (from: 09/18/2000)
prenájom základných prostriedkov formou leasingu
  (from: 09/18/2000)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 09/18/2000)
baliace činnosti a skladovanie
  (from: 09/18/2000)
výroba jednoduchých kovových výrobkov a polotovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/18/2000)
sekretárske služby, reprografia a kopírovacie služby
  (from: 09/18/2000)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 09/18/2000)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 09/18/2000)
búracie, zemné a lešenárske práce
  (from: 09/18/2000)
zásielkový predaj
  (from: 09/18/2000)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 09/18/2000)
požičiavanie, distribúcia videa
  (from: 09/18/2000)
približovanie a ťažba dreva
  (from: 09/18/2000)
požičiavanie videokamier, videorekordérov a elektrického náradia
  (from: 09/18/2000)
nákup a predaj ojazdených motovových vozidiel a použitých súčiastok motorových vozidiel
  (from: 09/18/2000)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 09/18/2000)
predaj na priamu konzumáciu alko a nealko nápojov, piva, vína a destilátov
  (from: 09/18/2000)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov ako aj bezmäsitých jedál ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 09/18/2000)
čistenie budov a upratovacie práce
  (from: 09/18/2000)
organizovanie školení, kurzov, seminárov a výstav
  (from: 09/18/2000)
usporiadanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 09/18/2000)
maliarske a natieračské práce
  (from: 09/18/2000)
vydavateľské činnosti
  (from: 09/18/2000)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 09/18/2000)
zimná údržba ciest, mostov a komunikácii za pomoci mechanizmov
  (from: 09/18/2000)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/22/2010)
Partners: 
TIMMA s.r.o.
Námestie A. Hlinku 3/816
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 01/17/2014)
OZETA NEO, a.s.
Dopravná 2098/9
Topoľčany 955 01
Slovak Republic
  (from: 01/17/2014)
Lesostav Zvolen, a.s.
Lučenecká cesta 5
Zvolen 960 72
Slovak Republic
  (from: 12/31/2013 until: 01/16/2014)
Ing. Dana Belicová
Stredné Plachtince 184
Stredné Plachtince 991 24
Slovak Republic
  (from: 11/11/2010 until: 12/30/2013)
MVDr. Karol Bém
Litava 147
Litava 962 44
Slovak Republic
  (from: 11/11/2010 until: 12/30/2013)
Mária Gondová
Stredné Plachtince 168
Stredné Plachtince 991 24
Slovak Republic
  (from: 11/11/2010 until: 12/30/2013)
Ing. Tibor Hlinka
Vozárová 42
Košice 040 17
Slovak Republic
  (from: 09/18/2000 until: 04/21/2010)
Ing. Mária Hlinková
Vozárová 42
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/18/2000 until: 04/21/2010)
Ing. Vladislav Kozaňák
Žilinská 16
Bratislava 811 05
Slovak Republic
  (from: 11/11/2010 until: 12/30/2013)
Ing. Roman Lamoš
Bieloruská 12235/66
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 04/22/2010 until: 12/30/2013)
Ľubo Mackov
Stredné Plachtince 183
Stredné Plachtince 991 24
Slovak Republic
  (from: 11/11/2010 until: 12/30/2013)
Ing. Milan Pavlovkin
Ľudovíta Štúra 15
Veľký Krtíš 990 01
Slovak Republic
  (from: 11/11/2010 until: 12/30/2013)
Contribution of each member: 
TIMMA s.r.o.
Amount of investment: 199 250 EUR Paid up: 199 250 EUR
  (from: 01/17/2014)
OZETA NEO, a.s.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 01/17/2014)
Ing. Tibor Hlinka
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/18/2000 until: 01/19/2009)
Ing. Mária Hlinková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/18/2000 until: 01/19/2009)
Ing. Tibor Hlinka
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 04/21/2010)
Ing. Mária Hlinková
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 04/21/2010)
Ing. Roman Lamoš
Amount of investment: 6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 04/22/2010 until: 11/10/2010)
Ing. Roman Lamoš
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 11/11/2010 until: 09/08/2011)
Ing. Vladislav Kozaňák
Amount of investment: 80 000 EUR Paid up: 80 000 EUR
  (from: 11/11/2010 until: 09/08/2011)
Mária Gondová
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 11/11/2010 until: 09/08/2011)
Ing. Milan Pavlovkin
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 11/11/2010 until: 09/08/2011)
MVDr. Karol Bém
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 11/11/2010 until: 09/08/2011)
Ľubo Mackov
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 11/11/2010 until: 09/08/2011)
Ing. Dana Belicová
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 11/11/2010 until: 09/08/2011)
Ing. Roman Lamoš
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 09/09/2011 until: 12/30/2013)
Ing. Vladislav Kozaňák
Amount of investment: 80 000 EUR Paid up: 80 000 EUR
  (from: 09/09/2011 until: 12/30/2013)
Mária Gondová
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 09/09/2011 until: 12/30/2013)
Ing. Milan Pavlovkin
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 09/09/2011 until: 12/30/2013)
MVDr. Karol Bém
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 09/09/2011 until: 12/30/2013)
Ľubo Mackov
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 09/09/2011 until: 12/30/2013)
Ing. Dana Belicová
Amount of investment: 20 000 EUR Paid up: 20 000 EUR
  (from: 09/09/2011 until: 12/30/2013)
Lesostav Zvolen, a.s.
Amount of investment: 200 000 EUR Paid up: 200 000 EUR
  (from: 12/31/2013 until: 01/16/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/17/2014)
Individual managing director
  (from: 09/18/2000 until: 01/16/2014)
Ing. Peter Ondro
Stummerova 1838/40
Topoľčany 955 01
From: 01/03/2014
  (from: 01/17/2014)
Ing. Martin Ondro
Rusovská cesta 52
Bratislava 851 01
From: 01/03/2014
  (from: 01/17/2014)
Mária Gondová
Stredné Plachtince 168
Stredné Plachtince 991 24
From: 10/12/2010
  (from: 11/11/2010 until: 07/16/2013)
Mária Gondová
Stredné Plachtince 168
Stredné Plachtince 991 24
From: 10/12/2010 Until: 07/08/2013
  (from: 07/17/2013 until: 07/16/2013)
Ing. Tibor Hlinka
Vozárová 42
Košice 040 17
  (from: 09/18/2000 until: 04/21/2010)
Ing. Tibor Hlinka
Vozárová 42
Košice 040 17
Until: 04/15/2010
  (from: 04/22/2010 until: 04/21/2010)
Ing. Vladislav Kozaňák
Žilinská 16
Bratislava 811 05
From: 05/21/2013
  (from: 05/28/2013 until: 12/30/2013)
Ing. Vladislav Kozaňák
Žilinská 16
Bratislava 811 05
From: 05/21/2013 Until: 08/30/2013
  (from: 12/31/2013 until: 12/30/2013)
Ing. Roman Lamoš
Bieloruská 12235/66
Bratislava 821 06
From: 04/15/2010
  (from: 04/22/2010 until: 05/27/2013)
Ing. Roman Lamoš
Bieloruská 12235/66
Bratislava 821 06
From: 04/15/2010 Until: 05/21/2013
  (from: 05/28/2013 until: 05/27/2013)
Anna Melicherová
Sokolská 99
Zvolen 960 01
From: 08/30/2013
  (from: 12/31/2013 until: 01/16/2014)
Anna Melicherová
Sokolská 99
Zvolen 960 01
From: 08/30/2013 Until: 01/03/2014
  (from: 01/17/2014 until: 01/16/2014)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 01/17/2014)
Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/18/2000 until: 01/16/2014)
Capital: 
200 000 EUR Paid up: 200 000 EUR
  (from: 11/11/2010)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 04/22/2010 until: 11/10/2010)
200 000 Sk
  (from: 09/18/2000 until: 01/19/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.8.2000 podľa zák.č. 513/91 Zb. v platnom znení.
  (from: 09/18/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 29.12.2003.
  (from: 01/12/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2010. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.10.2010.
  (from: 11/11/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2013.
  (from: 05/28/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2013.
  (from: 07/17/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.08.2013.
  (from: 12/31/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.01.2014.
  (from: 01/17/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2014.
  (from: 04/02/2014)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person