Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  187/V

Business name: 
Melioračné družstvo v Rožňave v likvidácii
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Registered seat: 
Rožňava
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Identification number (IČO): 
36 585 394
  (from: 10/21/2004)
Date of entry: 
07/27/1960
  (from: 10/21/2004)
Date of deletion: 
10/22/2021
  (from: 10/23/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 10/23/2021)
Legal form: 
Iná právna forma
  (from: 10/21/2004)
Objects of the company: 
predmet činnosti družstva určujú stanovy, prijaté na ustanovujúcej členskej schôdzke konanej dňa 8. apríla 1960 podľa zákona číslo 11/1955 Zb. v znení vyhlášky číslo 13/1959
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Pavel Barti
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Ondrej Barto
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Štefan Farkaš
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Ondrej Hric
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Karol Körtvély - zástupca predsedu
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Július Stupak - predseda výboru
Trieda Červenej armády 41
Rožňava
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Ján Tomko
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Representation: 
Zastupovať družstvo je oprávnený predseda družstva, alebo podpredseda s jedným členom výboru, vo veciach finančnej povahy s účtovníkom družstva. Značenie družstva koná sa tak, že pod znenie družstva, napísaného alebo vytlačeného pripojí svoj vlasntoručný podpis predseda alebo podpredseda družstva s jedným členom výboru vo veciach finančnej povahy s účtovníkom družstva-kolektívne. Značenie likvidačného družstva koná sa tak, že pod názov družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy obidvaja likvidátori koleltívne.
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Emília Fedorová
Rožňava
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
 Liquidators:
Jábn Jakubčan
Rožňava
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Other legal facts: 
Členské podiely sú podľa potreby družstva, minimálne však 5.000.- Súhlas na zriadenie družstva bol vydaný Odborom pôdohospodárstva rady ONV v Rožňave dňa 20.júna 1959 pod číslom 1128-15/4-1960. Na členskej schôdze tohoto družstva konanej dňa 30.12.1966 uznesené bolo splynutie - fúzia družstva "Melioračné družstvao v Jelšave" do prejímaného družstva "Melioračné družstvo v Rožňave" s tým, že prejímacie družstvo "Melioračné družstvo v Rožňave" prevezme dňom 1.1.1967 zaniknovšie družstvo "Melioračné družstvo" v Jelšave so všetkými aktívami a pasívami, naproti tomu členovia zaniknutého družstva stávajú ca členmi preberejúceho družstva "Melioračné družstvo v Rožňave". Zlúčenie nastáva ku dňu 1.1.1967.
  (from: 10/21/2004 until: 10/22/2021)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person