Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  346/V

Business name: 
PREFA Košice, štátny podnik, v likvidácii
  (from: 12/01/1993 until: 01/31/2002)
PREFA Košice, štátny podnik
  (from: 04/12/1991 until: 11/30/1993)
Registered seat: 
Košice
  (from: 04/12/1991 until: 01/31/2002)
Identification number (IČO): 
00 609 315
  (from: 04/12/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 04/12/1991)
Date of deletion: 
02/01/2002
  (from: 02/01/2002)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 04/12/1991)
Objects of the company: 
inžiniersko-technicko-ekonomické služby
  (from: 04/12/1991 until: 01/31/2002)
výrobno-opravárenská činnosť priemyslovej techniky so zameraním na zariadenie stavebnej výroby
  (from: 04/12/1991 until: 01/31/2002)
dopravná činnosť v oblasti nákladnej a osobnej automobilovej dopravy, stavebných mechanizmov.
  (from: 04/12/1991 until: 01/31/2002)
V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov alebo plnenie vyplyvajúce zo základného predmetu činnosti.
  (from: 04/12/1991 until: 01/31/2002)
Uvedené činnosti môže podnik vykonávať v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  (from: 04/12/1991 until: 01/31/2002)
Management body: 
likvidátor
  (from: 12/01/1993 until: 01/31/2002)
riaditeľ
  (from: 04/12/1991 until: 11/30/1993)
Ing. Ján Kovaľ
Humenská č. 7
Košice
  (from: 04/12/1991 until: 11/30/1993)
Representation: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti podniku podpisuje riaditeľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu štátneho podniku pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/12/1991 until: 11/30/1993)
Ordinary capital: 
29 732 000 Sk
  (from: 04/12/1991 until: 01/31/2002)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/1993
  (from: 12/01/1993 until: 01/31/2002)
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/1993
  (from: 02/01/2002 until: 01/31/2002)
 Liquidators:
Ing. Ján Čontofalský
Piešťanská č. 24
Košice
  (from: 08/01/1995 until: 01/31/2002)
 Liquidators:
Ing. Ondrej Tomko
Nešporova 20
Košice
  (from: 12/01/1993 until: 07/31/1995)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za štátny podnik v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 12/01/1993 until: 01/31/2002)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Pš vo vložke číslo 346/V pri: Obchodné meno: PREFA Košice, štátny podnik, v likvidácii Sídlo: Košice IČO: 00 609 315 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe ukončenej likvidácie podľa ust. §§ 70-75 zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel a dodatkov. Deň výmazu: 1.2.2002
  (from: 02/01/2002)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky č.321-348/1991 zo dňa 15.03.1991 na základe zákona č. 111/90 Zb.o štátnom podniku. Hodnota majetku - základné imanie Na štátny podnik Prefa Košice prechádzajú práva a povinnosti z činnosti štátneho podniku Prefa Košice bez odštepných závodov Košice, Orlov, Čerhov a Družstevná vymedzené v delimitačnej zápisnici podľa stavu k 31.1.1991.
  (from: 04/12/1991 until: 01/31/2002)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR v Bratislave zo dňa 7.10.1993. Štátny podnik vstupuje do likvidácie dňom 1.12.1993.
  (from: 12/01/1993 until: 01/31/2002)
Menovací dekrét MV a VP SR č.373/M-1995 zo dňa 13.6.1995.
  (from: 08/01/1995 until: 01/31/2002)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person