Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16954/B

Business name: 
SONG - JIANG, spol. s r.o.
  (from: 03/25/1998 until: 04/14/2005)
Registered seat: 
Hálkova 1
Bratislava 831 03
  (from: 06/03/2002 until: 04/14/2005)
Budatínska 43
Bratislava 851 06
  (from: 11/02/1998 until: 06/02/2002)
Židovská 7
Bratislava 811 01
  (from: 03/25/1998 until: 11/01/1998)
Identification number (IČO): 
35 743 255
  (from: 03/25/1998)
Date of entry: 
03/25/1998
  (from: 03/25/1998)
Person dissolved from: 
6.4.2005
  (from: 04/15/2005)
Date of deletion: 
04/15/2005
  (from: 04/15/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/15/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/25/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/25/1998 until: 04/14/2005)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 03/25/1998 until: 04/14/2005)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/25/1998 until: 04/14/2005)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 08/18/1999 until: 04/14/2005)
Partners: 
Song Yunpeng
Budatínska 43
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/18/1999 until: 04/15/1999)
Song Yunpeng
Budatínska 43
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/16/1998 until: 01/17/1999)
Song Yunpeng
Budatínska 43
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/25/1998 until: 09/15/1998)
Lin Ying
Rozkvet 2011/29
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/16/1998 until: 04/14/2005)
Song Yunpeng
Šintavská 3104/10
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 04/16/1999 until: 04/14/2005)
Jiang Qing Bin
Qing Dao
Shan Dong
Čína
  (from: 03/25/1998 until: 04/15/1999)
Sun Kehui
Qing Dao
Shan Dong
Čína
  (from: 01/18/1999 until: 04/14/2005)
Contribution of each member: 
Song Yunpeng
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/25/1998 until: 09/15/1998)
Jiang Qing Bin
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/25/1998 until: 04/15/1999)
Song Yunpeng
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 09/16/1998 until: 01/17/1999)
Lin Ying
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/16/1998 until: 04/14/2005)
Song Yunpeng
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/18/1999 until: 04/15/1999)
Sun Kehui
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/18/1999 until: 04/14/2005)
Song Yunpeng
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 04/16/1999 until: 04/14/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/25/1998 until: 04/14/2005)
Lin Ying
Palkovičova 217/16
Bratislava 821 08
  (from: 09/16/1998 until: 06/02/2002)
Song Yunpeng
Šintavská 3104/10
Bratislava 851 05
  (from: 03/25/1998 until: 04/14/2005)
Lin Ying
Rozkvet 2011/29
Považská Bystrica
  (from: 06/03/2002 until: 04/14/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/25/1998 until: 04/14/2005)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/25/1998 until: 04/14/2005)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť SONG - JIANG, spol. s r.o. so sídlom Hálkova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 743 255, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 16954/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 04/15/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.3.1998 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z. Stary spis: S.r.o. 23989
  (from: 03/25/1998 until: 04/14/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.8.1998.
  (from: 09/16/1998 until: 04/14/2005)
Zmena sídla odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 1.10.1998.
  (from: 11/02/1998 until: 04/14/2005)
Zápisnica z VZ zo dňa 28.12.1998.
  (from: 01/18/1999 until: 04/14/2005)
Zápisnica z VZ dňa 9.3.1999 na ktorom bol schválený prevod ob. podielu.
  (from: 04/16/1999 until: 04/14/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.1999
  (from: 08/18/1999 until: 04/14/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2002.
  (from: 06/03/2002 until: 04/14/2005)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.3.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.4.2005 bola obchodná spoločnosť SONG - JIANG, spol. s r.o. zrušená bez likvidácie s poukazom na ust. § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka.
  (from: 04/14/2005 until: 04/14/2005)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person