Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1052/V

Business name: 
PD Čečejovce, družstvo
  (from: 07/08/2015)
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce
  (from: 07/11/1994 until: 07/07/2015)
Registered seat: 
Paňovská 7/530
Čečejovce 044 71
  (from: 11/26/2004)
Čečejovce 044 71
  (from: 08/14/1997 until: 11/25/2004)
Čečejovce
  (from: 07/11/1994 until: 08/13/1997)
Identification number (IČO): 
31 692 915
  (from: 07/11/1994)
Date of entry: 
07/11/1994
  (from: 07/11/1994)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/11/1994)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely ďalšieho spracovania a predaja
  (from: 07/11/1994)
oprava motorových vozidiel a oprava karosérií
  (from: 07/11/1994)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 07/11/1994)
výroba potravín a nápojov, mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 07/11/1994)
obchodná činnosť: zvieratá, živočíšne a rastlinné výrobky, potraviny, nápoje, liehové tekutiny, tabak a tabakové výrobky, cukríky, káva, cukrárenské výrobky, výrobky z chemického priemyslu a priemyslových odvetví, hnojivá, plasty a výrobky farmaceutických výrobkov
  (from: 07/11/1994)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/11/1994)
stravovanie závodné
  (from: 07/11/1994)
poskytovanie prác a služieb svojim členom
  (from: 07/11/1994)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/08/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/08/2015)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/11/1994 until: 07/07/2015)
výroba kovov a kovových výrobkov, zámočníctvo
  (from: 07/11/1994 until: 07/07/2015)
kovoobrábanie
  (from: 07/11/1994 until: 07/07/2015)
stavebníctvo - staviteľ jednoduchých stavieb
  (from: 07/11/1994 until: 07/07/2015)
oprava a revízia hasiacich prístrojov, oprava požiarných vodovodov
  (from: 07/11/1994 until: 07/07/2015)
výroba elektrických prístrojov
  (from: 07/11/1994 until: 07/07/2015)
výroba inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/11/1994 until: 07/07/2015)
montáž, opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/11/1994 until: 07/07/2015)
revízie elektrických zariadení
  (from: 07/11/1994 until: 07/07/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/26/2004)
Managing board
  (from: 07/11/1994 until: 11/25/2004)
Ing. Pavel Tokoš - Chairman of the Board of Directors
314
Popudinské Močidľany 908 61
From: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020)
Ing. Peter Bartko - Vice-chairman of the Board of Directors
Slnečná 222/7
Čečejovce 044 71
From: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020)
Ing. Tomáš Duffek - Member of the Board of Directors
114
Trnovec 908 51
From: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020)
Ing. Peter Bartko - člen predstavenstva
Slnečná 222/7
Čečejovce 044 71
From: 03/18/2016
  (from: 03/25/2016 until: 11/10/2017)
Ing. Peter Bartko - člen predstavenstva
Slnečná 222/7
Čečejovce 044 71
From: 03/18/2016 Until: 10/27/2017
  (from: 11/11/2017 until: 11/10/2017)
Ing. Peter Dlugoš - podpredseda
Kvetná 2
Čečejovce
  (from: 07/11/1994 until: 08/13/1997)
Ing. Peter Dlugoš - podpredseda
Kvetná 2
Čečejovce
  (from: 08/14/1997 until: 08/08/1999)
Ladislav Dorák - člen
Buzická 28/325
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Ladislav Dorák - člen
Buzická 28/325
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Ing. Július Ďurčo - predseda
Muškátova 2
Čečejovce
  (from: 08/09/1999 until: 11/25/2004)
Ing. Július Ďurčo - predseda
Muškátova 2
Čečejovce
Until: 02/27/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Ing. Július Ďurčo - predseda
Muškátová 2/209
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Ing. Július Ďurčo - predseda
Muškátová 2/209
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Ing. Július Ďurčo - predseda predstavenstva
Muškátová 2/209
Čečejovce 044 71
From: 02/08/2009
  (from: 03/18/2009 until: 02/19/2014)
Ing. Július Ďurčo - predseda predstavenstva
Muškátová 2/209
Čečejovce 044 71
From: 02/08/2009 Until: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Ing. Michal Hoľko - člen predstavenstva
Agátová 3926
Michalovce 071 01
From: 02/08/2009
  (from: 03/18/2009 until: 02/19/2014)
Ing. Michal Hoľko - člen predstavenstva
Agátová 3926
Michalovce 071 01
From: 02/08/2009 Until: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Ing. Michal Hoľko - člen predstavenstva
Agátová 3926
Michalovce 071 01
From: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 03/24/2016)
Ing. Michal Hoľko - člen predstavenstva
Agátová 3926
Michalovce 071 01
From: 02/14/2014 Until: 03/18/2016
  (from: 03/25/2016 until: 03/24/2016)
Štefan Juhász - člen
Paňovská 10
Čečejovce
  (from: 08/09/1999 until: 11/25/2004)
Štefan Juhász - člen
Paňovská 10
Čečejovce
Until: 02/27/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
JUDr. Ľuboš Kamenistý
38
Chropov 908 64
From: 02/08/2009
  (from: 03/18/2009 until: 02/19/2014)
JUDr. Ľuboš Kamenistý
38
Chropov 908 64
From: 02/08/2009 Until: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
JUDr. Ľuboš Kamenistý - podpredseda predstavenstva
38
Chropov 908 64
From: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 11/10/2017)
JUDr. Ľuboš Kamenistý - podpredseda predstavenstva
38
Chropov 908 64
From: 02/14/2014 Until: 10/27/2017
  (from: 11/11/2017 until: 11/10/2017)
Ing. Alexander Kelemen - člen
Viničná 10
Moldava nad Bodvou
  (from: 07/11/1994 until: 08/13/1997)
Ing. Alexander Kelemen - člen
Viničná 10
Moldava nad Bodvou
  (from: 08/14/1997 until: 08/08/1999)
Eduard Konepus - člen
Severná 8
Moldava nad Bodvou
  (from: 08/09/1999 until: 11/25/2004)
Eduard Konepus - člen
Severná 8
Moldava nad Bodvou
Until: 02/27/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Gabriel Kuba - člen
Buzická 9/502
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Gabriel Kuba - člen
Buzická 9/502
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Eugen Kuzder - člen
Hlavná 89
Čečejovce
  (from: 07/11/1994 until: 08/13/1997)
Eugen Kuzder - člen
Hlavná 89
Čečejovce
  (from: 08/14/1997 until: 11/25/2004)
Eugen Kuzder - člen
Hlavná 89
Čečejovce
Until: 02/27/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Karol Mida - člen
Slnečná 1
Čečejovce
  (from: 08/09/1999 until: 11/25/2004)
Karol Mida - člen
Slnečná 1
Čečejovce
Until: 02/27/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Karol Mida - člen
Agátová 4/232
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Karol Mida - člen
Agátová 4/232
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
MVDr. Tomáš Mihalko - člen
Buzická 44
Čečejovce
  (from: 08/09/1999 until: 11/25/2004)
MVDr. Tomáš Mihalko - člen
Buzická 44
Čečejovce
Until: 02/27/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
MVDr. Tomáš Mihalko - člen
Buzická 44/333
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
MVDr. Tomáš Mihalko - člen
Buzická 44/333
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Ing. Ladislav Oros - člen
Buzická 67
Čečejovce
  (from: 08/09/1999 until: 11/25/2004)
Ing. Ladislav Oros - člen
Buzická 67
Čečejovce
Until: 02/27/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Ing. Ladislav Oros - člen
Buzická 67/393
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Ing. Ladislav Oros - člen
Buzická 67/393
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Albert Pelegrin - člen
Západná 21
Čečejovce
  (from: 07/11/1994 until: 08/13/1997)
Albert Pelegrin - člen
Západná 21
Čečejovce
  (from: 08/14/1997 until: 08/08/1999)
Ján Pelegrin - člen
Hlavná 55
Čečejovce
  (from: 07/11/1994 until: 08/13/1997)
Ing. Júlis Pelegrin - člen
Košická 11
Čečejovce
  (from: 07/11/1994 until: 08/13/1997)
Ing. Július Pelegrin - člen
Košická 11
Čečejovce
  (from: 08/14/1997 until: 08/08/1999)
Ing. Július Pelegrin - podpredseda
Košická 11
Čečejovce
  (from: 08/09/1999 until: 11/25/2004)
Ing. Július Pelegrin - podpredseda
Košická 11
Čečejovce
Until: 02/27/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Ing. Július Pelegrin - podpredseda
Košická 11/543
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Ing. Július Pelegrin - podpredseda
Košická 11/543
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Ing. Filip Sabol - predseda
Horská 22
Moldava nad Bodvou
  (from: 07/11/1994 until: 08/13/1997)
Ing. Filip Sabol - predseda
Horská 22
Moldava nad Bodvou
  (from: 08/14/1997 until: 08/08/1999)
František Šváb - člen
Košická 31
Čečejovce
  (from: 07/11/1994 until: 08/13/1997)
František Šváb - člen
Košická 31
Čečejovce
  (from: 08/14/1997 until: 08/08/1999)
Anton Urgács - člen
Mlynská 4/3
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Anton Urgács - člen
Mlynská 4/3
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Anton Urgáč - člen
Mlynská 5
Čečejovce
  (from: 07/11/1994 until: 08/13/1997)
Anton Urgáč - člen
Mlynská 5
Čečejovce
  (from: 08/14/1997 until: 11/25/2004)
Anton Urgáč - člen
Mlynská 5
Čečejovce
Until: 02/27/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Ing. Jozef Vojáček - člen
Hlavná 77
Čečejovce
  (from: 08/09/1999 until: 11/25/2004)
Ing. Jozef Vojáček - člen
Hlavná 77
Čečejovce
Until: 02/27/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Ing. Jozef Vojáček - člen
Hlavná 77/130
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Ing. Jozef Vojáček - člen
Hlavná 77/130
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Ing. Jozef Vojáček - člen predstavenstva
Hlavná 77/130
Čečejovce 044 71
From: 02/08/2009
  (from: 03/18/2009 until: 02/19/2014)
Ing. Jozef Vojáček - člen predstavenstva
Hlavná 77/130
Čečejovce 044 71
From: 02/08/2009 Until: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Mikuláš Vranai - člen
Buzická 50
Čečejovce
  (from: 07/11/1994 until: 08/13/1997)
Mikuláš Vranai - člen
Buzická 50
Čečejovce
  (from: 08/14/1997 until: 11/25/2004)
Mikuláš Vranai - člen
Buzická 50
Čečejovce
Until: 02/27/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
Ladislav Vranai - člen
Západná 27/296
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Ladislav Vranai - člen
Západná 27/296
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Mikuláš Vranay - člen
Buzická 50/336
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Mikuláš Vranay - člen
Buzická 50/336
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
František Weiszer - člen
Kostolná 54
Čečejovce
  (from: 07/11/1994 until: 08/13/1997)
František Weiszer - člen
Kostolná 54
Čečejovce
  (from: 08/14/1997 until: 08/08/1999)
Ing. Július Ďurčo - predseda predstavenstva
Muškátová 209/2
Čečejovce 044 71
From: 02/14/2014 Until: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020 until: 01/03/2020)
Ing. Július Ďurčo - predseda predstavenstva
Muškátová 209/2
Čečejovce 044 71
From: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 01/03/2020)
Ing. Pavel Tokoš - podpredseda predstavenstva
314
Popudinské Močidľany 908 61
From: 10/27/2017 Until: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020 until: 01/03/2020)
Ing. Pavel Tokoš - podpredseda predstavenstva
314
Popudinské Močidľany 908 61
From: 10/27/2017
  (from: 11/11/2017 until: 01/03/2020)
JUDr. Ľuboš Kamenistý - člen predstavenstva
38
Chropov 908 64
From: 10/27/2017 Until: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020 until: 01/03/2020)
JUDr. Ľuboš Kamenistý - člen predstavenstva
38
Chropov 908 64
From: 10/27/2017
  (from: 11/11/2017 until: 01/03/2020)
Acting: 
Konať v mene družstva sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom družstvo zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za družstvo podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému názvu družstva pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/08/2015)
Za družstvo koná navonok predseda alebo podpredseda predstavenstva družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 02/20/2014 until: 07/07/2015)
Konať v mene Družstva a zaväzovať Družstvo je oprávnený predseda predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva pričom jedným z nich musí byť predseda predstavenstva.
  (from: 03/18/2009 until: 02/19/2014)
V mene družstva koná navonok predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva družstva. Listiny o právnych úkonoch, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/11/1994 until: 11/25/2004)
Supervisory board: 
Ing. Július Ďurčo
Muškátová 209/2
Čečejovce 044 71
From: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020)
Ing. Jozef Vojáček
Hlavná 77/130
Čečejovce 044 71
From: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020)
Andrej Varga
Paňovská 526/10
Čečejovce 044 71
From: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020)
Dezider Dringuš - člen
Východná 86/445
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Dezider Dringuš - člen
Východná 86/445
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Ema Džurná - člen
Slnečná 5/221
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Ema Džurná - člen
Slnečná 5/221
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Vojtech Galko
Školská 5/482
Čečejovce 044 71
From: 02/08/2009
  (from: 03/18/2009 until: 02/19/2014)
Vojtech Galko
Školská 5/482
Čečejovce 044 71
From: 02/08/2009 Until: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Vojtech Galko - predseda
Školská 5/482
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Vojtech Galko - predseda
Školská 5/482
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Juraj Jandl
Hollého 829/65
Holíč 908 51
From: 02/08/2009
  (from: 03/18/2009 until: 02/19/2014)
Juraj Jandl
Hollého 829/65
Holíč 908 51
From: 02/08/2009 Until: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Juraj Jandl
Hollého 829/65
Holíč 908 51
From: 02/14/2014
  (from: 05/08/2014 until: 11/10/2017)
Juraj Jandl
Hollého 829/65
Holíč 908 51
From: 02/14/2014 Until: 10/27/2017
  (from: 11/11/2017 until: 11/10/2017)
Ladislav Kuba - člen
Kvetná 2/581
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Ladislav Kuba - člen
Kvetná 2/581
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2008
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Juraj Landl
Hollého 829/65
Holíč 908 51
From: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 05/07/2014)
Andrej Varga
Paňovská 10/526
Čečejovce 044 71
From: 02/08/2009
  (from: 03/18/2009 until: 02/19/2014)
Andrej Varga
Paňovská 10/526
Čečejovce 044 71
From: 02/08/2009 Until: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 02/19/2014)
Andrej Varga - člen
Paňovská 10/526
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004
  (from: 11/26/2004 until: 03/17/2009)
Andrej Varga - člen
Paňovská 10/526
Čečejovce 044 71
From: 03/05/2004 Until: 03/04/2009
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Ing. Jozef Vojáček
Hlavná 77/130
Čečejovce 044 71
From: 02/14/2014 Until: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020 until: 01/03/2020)
Ing. Jozef Vojáček
Hlavná 77/130
Čečejovce 044 71
From: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 01/03/2020)
Andrej Varga
Paňovská 526/10
Čečejovce 044 71
From: 02/14/2014 Until: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020 until: 01/03/2020)
Andrej Varga
Paňovská 526/10
Čečejovce 044 71
From: 02/14/2014
  (from: 02/20/2014 until: 01/03/2020)
Ing. Peter Bartko
Slnečná 222/7
Čečejovce 044 71
From: 10/27/2017 Until: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020 until: 01/03/2020)
Ing. Peter Bartko
Slnečná 222/7
Čečejovce 044 71
From: 10/27/2017
  (from: 11/11/2017 until: 01/03/2020)
Registered capital: 
1 250 EUR
  (from: 03/18/2009)
19 200 000 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 03/17/2009)
Basic member contribution: 
10 EUR
  (from: 03/18/2009)
50 000 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 02/25/2005)
150 000 Sk
  (from: 02/26/2005 until: 03/17/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo rozdelením Poľnohospodárskeho družstva Čečejovce na ustanovujúcej členskej schôdzi osvedčenej notárskou zápisnicou zo dňa 29.6.1994.
  (from: 07/11/1994)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou družstva dňa 22.2.1997.
  (from: 05/20/1997)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou družstva dňa 28.2.1998.
  (from: 09/23/1998)
Zmena stanov schválená výročnou členskou schôdzou dňa 27.2.1999.
  (from: 08/09/1999)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person