Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  67290/B

Business name: 
IMEX Chem, s.r.o.
  (from: 02/02/2018)
Registered seat: 
Záhradná 41
Slovenský Grob 900 26
  (from: 09/21/2016)
Identification number (IČO): 
45 713 138
  (from: 08/31/2010)
Date of entry: 
08/31/2010
  (from: 08/31/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/31/2010)
Objects of the company: 
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 08/31/2010)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 08/31/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/31/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/31/2010)
činnosť podnikateľských, ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 08/31/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/31/2010)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 08/31/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/31/2010)
Partners: 
Adam Jakub
Podunajská 19
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 09
Slovak Republic
  (from: 10/23/2021)
Contribution of each member: 
Adam Jakub
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/23/2021)
Adam Jakub
Podunajská 19
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 09
From: 10/01/2021
  (from: 10/23/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/31/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/31/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.08.2010 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 08/31/2010)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dńa 16.2.2012 o zlúčení so spoločnosťou BR FRANCH 1, s.r.o. so sídlom Röntgenova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 46 605 955, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 65838/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, so spoločnosťou BR FRANCH 2, s.r.o. so sídlom Röntgenova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 45 713 545, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 67270/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, so spoločnosťou BR & partneri 1, s.r.o., so sídlom Múzejná 4, 811 02 Bratislava, IČO: 46 220 861, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 73820/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, so spoločnosťou BR & partneri 2, s.r.o., so sídlom Múzejná 4, 811 02 Bratislava, IČO: 46 220 836, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 73740/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť BR FRANCH 3, s.r.o. so sídlom Röntgenova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 45 713 138, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 67290/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 105/2012, Nz 5607/2012 notárkou Mgr. Janou Borovičkovou dňa 16.2.2012 stáva právnym nástupcom spoločností BR FRANCH 1, s.r.o., BR FRANCH 2, s.r.o., BR & partneri 1, s.r.o., BR & partneri 2, s.r.o., a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 03/14/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2013.
  (from: 07/27/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2014 a 27.03.2014.
  (from: 05/01/2014)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2014 a 25.06.2014.
  (from: 07/17/2014)
Zmena obchodného mena z BR FRANCH 3, s. r. o. na SPOLCHEMIE Distribution Slovakia s. r. o.
  (from: 07/01/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2017.
  (from: 07/08/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2018.
  (from: 02/02/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/14/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
BR & partneri 1, s.r.o.
Múzejná 4
Bratislava 811 02
  (from: 03/14/2012)
BR & partneri 2, s.r.o.
Múzejná 4
Bratislava 811 02
  (from: 03/14/2012)
BR FRANCH 1, s.r.o
Röntgenova 14
Bratislava 851 01
  (from: 03/14/2012)
BR FRANCH 2, s.r.o.
Röntgenova 14
Bratislava 851 01
  (from: 03/14/2012)
Date of updating data in databases:  11/29/2021
Date of extract :  12/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person