Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  243/P

Business name: 
Cementa, výrobné družstvo
  (from: 08/11/1993 until: 09/10/2018)
Registered seat: 
Levočská 2
Prešov 080 01
  (from: 08/12/1993 until: 09/10/2018)
Červenej armády 2
Prešov
  (from: 08/11/1993 until: 08/11/1993)
Identification number (IČO): 
00 168 424
  (from: 08/11/1993)
Date of entry: 
03/04/1952
  (from: 08/11/1993)
Date of deletion: 
09/11/2018
  (from: 09/11/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
uznesením č.k. 2CbR/41/2014/-21 zo dňa 26.1.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.3.2016
  (from: 09/11/2018)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/11/1993)
Objects of the company: 
v celom rozsahu
  (from: 08/11/1993 until: 08/11/1993)
zhotovovania a montáž náhrobných pomníkov a doplnkov
  (from: 08/12/1993 until: 05/17/2010)
obchodná činnosť a predaj štrkopieskov a betónovej zmesi
  (from: 06/21/1996 until: 05/17/2010)
doplnková stavebná výroba betónových výrobkov a prefabrikátov
  (from: 08/12/1993 until: 09/10/2018)
predaj vlastných výrobkov a doplnkov
  (from: 08/12/1993 until: 09/10/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/12/1993 until: 09/10/2018)
Managing board
  (from: 08/11/1993 until: 08/11/1993)
- v celom rozsahu
  (from: 08/11/1993 until: 08/11/1993)
Pavol Aman - predseda
Pavlovičovo nám. 2
Prešov
  (from: 08/12/1993 until: 06/20/1996)
Ladislav Bačenko - člen
Súľovská 10
Prešov
  (from: 06/20/2001 until: 10/19/2003)
Ladislav Bačenko - člen
Súľovská 10
Prešov
From: 04/27/2001
  (from: 10/20/2003 until: 05/24/2005)
Ladislav Bačenko - člen
Súľovská 10
Prešov 080 01
From: 04/27/2001
  (from: 05/25/2005 until: 09/06/2005)
Ladislav Bačenko - člen
Súľovská 10
Prešov 080 01
From: 04/27/2001 Until: 06/30/2005
  (from: 09/07/2005 until: 09/06/2005)
Imrich Blihár - predseda
Prostejovská 9
Prešov
  (from: 06/21/1996 until: 06/19/2001)
Imrich Blihár - člen
Prostejovská 9
Prešov 080 01
From: 06/30/2005
  (from: 09/07/2005 until: 05/17/2010)
Imrich Blihár - člen
Prostejovská 9
Prešov 080 01
From: 06/30/2005 Until: 12/18/2009
  (from: 05/18/2010 until: 05/17/2010)
Jozef Borsuk - člen
269
Fintice
  (from: 06/21/1996 until: 06/19/2001)
Stanislav Drozd - člen
1. mája 1452/2
Humenné
From: 04/26/2002
  (from: 02/04/2003 until: 05/11/2004)
Stanislav Drozd - člen
1. mája 1452/2
Humenné
From: 04/26/2002 Until: 10/31/2003
  (from: 05/12/2004 until: 05/11/2004)
Stanislav Drozd - člen
1.mája 2
Humenné
  (from: 08/12/1993 until: 06/20/1996)
Ján Dvorščák - člen
192
Ľubotín
  (from: 08/12/1993 until: 06/20/1996)
Ján Dvorščák - člen
192
Ľubotín
  (from: 06/21/1996 until: 06/19/2001)
Ján Dvorščák - člen
153
Ľubotín
From: 04/26/2002
  (from: 02/04/2003 until: 05/24/2005)
Ján Dvorščák - člen
Jarková 204/8
Ľubotín 065 41
From: 04/26/2002
  (from: 05/25/2005 until: 05/17/2010)
Ján Dvorščák - člen
Jarková 204/8
Ľubotín 065 41
From: 04/26/2002 Until: 03/31/2007
  (from: 05/18/2010 until: 05/17/2010)
Viera Firdová - člen
Jilemnického 46
Michalovce
  (from: 06/21/1996 until: 06/19/2001)
Jozef Frič - člen
Smetanova 67
Prešov
  (from: 06/21/1996 until: 06/19/2001)
Jozef Frič - člen
Smetanová 67
Prešov
  (from: 08/12/1993 until: 06/20/1996)
Ján Gáll
Matice Slovenskej 6
Prešov 080 01
From: 04/27/2007
  (from: 05/18/2010 until: 07/09/2012)
Ján Gáll
Matice Slovenskej 6
Prešov 080 01
From: 04/27/2007 Until: 05/28/2012
  (from: 07/10/2012 until: 07/09/2012)
Ján Gáll - člen
M. Slovenskej 6
Prešov
From: 04/26/2002
  (from: 02/04/2003 until: 05/24/2005)
Ján Gáll - člen
Matice Slovenskej 6
Prešov 080 01
From: 04/26/2002
  (from: 05/25/2005 until: 09/06/2005)
Ján Gáll - člen
Matice Slovenskej 6
Prešov 080 01
From: 04/26/2002 Until: 06/30/2005
  (from: 09/07/2005 until: 09/06/2005)
Anna Harčárová - člen
83
Vyšná Šebastová
  (from: 06/21/1996 until: 06/19/2001)
Juraj Haško - člen
Ku Surdoku 11
Prešov
Until: 04/26/2002
  (from: 06/20/2001 until: 02/03/2003)
Pavol Hencel - člen
217
Rakovnica
  (from: 08/12/1993 until: 06/20/1996)
Ján Imrich - člen
Novomeského 27
Sabinov
Until: 04/26/2002
  (from: 06/21/1996 until: 02/03/2003)
Miroslav Kohút - člen
Hollého 54
Michalovce 071 01
From: 04/30/2004
  (from: 05/12/2004 until: 05/24/2005)
Miroslav Kohút - člen
Hollého 54
Michalovce 071 01
From: 04/30/2004
  (from: 05/25/2005 until: 09/06/2005)
Miroslav Kohút - člen
Hollého 54
Michalovce 071 01
From: 04/30/2004 Until: 07/16/2005
  (from: 09/07/2005 until: 09/06/2005)
Miroslav Kohút - podpredseda
Hollého 54
Michalovce 071 01
From: 07/16/2005
  (from: 09/07/2005 until: 05/17/2010)
Miroslav Kohút - podpredseda
Hollého 54
Michalovce 071 01
From: 07/16/2005 Until: 06/30/2006
  (from: 05/18/2010 until: 05/17/2010)
Mária Kollárová - člen
Justičná 9
Prešov
From: 04/26/2002
  (from: 02/04/2003 until: 05/24/2005)
Mária Kollárová - člen
Justičná 9
Prešov 080 01
From: 04/26/2002
  (from: 05/25/2005 until: 09/06/2005)
Mária Kollárová - člen
Justičná 9
Prešov 080 01
From: 04/26/2002 Until: 06/30/2005
  (from: 09/07/2005 until: 09/06/2005)
Eva Kovalčíková - člen
Zemplínska 3
Prešov
  (from: 06/21/1996 until: 06/19/2001)
Vladimír Kubík - člen
Rázusova 15/B
Michalovce
Until: 04/26/2002
  (from: 06/20/2001 until: 02/03/2003)
Juraj Lukáč - podpredseda
56
Gregorovce
Until: 04/26/2002
  (from: 06/21/1996 until: 02/03/2003)
Michal Odrík - člen
Hurbanovov nám. 25
Michalovce
  (from: 06/21/1996 until: 06/19/2001)
Anton Onderko - člen
332
Ražňany
  (from: 08/12/1993 until: 06/20/1996)
Miroslav Palčák - predseda
Gen. Svobodu 28
Prešov
  (from: 06/20/2001 until: 10/19/2003)
Miroslav Palčák - predseda
Gen. Svobodu 28
Prešov
From: 04/27/2001
  (from: 10/20/2003 until: 05/24/2005)
Miroslav Palčák - predseda
Gen. Svobodu 28
Prešov
From: 04/27/2001 Until: 04/29/2005
  (from: 05/25/2005 until: 05/24/2005)
Ing. Juraj Rákoš - podpredseda
Dubová 1
Prešov
  (from: 08/12/1993 until: 06/20/1996)
PhDr. Miroslav Sičák - predseda
Sabinovská 8
Prešov 080 01
From: 06/30/2005
  (from: 09/07/2005 until: 07/20/2012)
PhDr. Miroslav Sičák - predseda
Sabinovská 8
Prešov 080 01
From: 06/30/2005 Until: 06/22/2012
  (from: 07/21/2012 until: 07/20/2012)
Ján Šofranko - člen
Park Evangelinum 3
Košice
  (from: 08/12/1993 until: 06/20/1996)
Ing. Peter Švač - člen
Lomnická 26
Prešov
  (from: 08/12/1993 until: 06/20/1996)
Ing. Ján Tkáč - člen
Rumanova 18
Prešov
Until: 04/26/2002
  (from: 06/21/1996 until: 10/19/2003)
Ing. Ján Tkáč - podpredseda
Rumanova 18
Prešov
From: 04/26/2002
  (from: 10/20/2003 until: 05/24/2005)
Ing. Ján Tkáč - podpredseda
Rumanova 18
Prešov 080 01
From: 04/29/2005
  (from: 05/25/2005 until: 09/06/2005)
Ing. Ján Tkáč - podpredseda
Rumanova 18
Prešov 080 01
From: 04/29/2005 Until: 06/30/2005
  (from: 09/07/2005 until: 09/06/2005)
Eva Švačová - člen
Lomnická 26
Prešov 080 01
From: 06/30/2005
  (from: 09/07/2005 until: 09/10/2018)
Stanislav Vavrek - člen
219
Gregorovce 082 66
From: 05/28/2012
  (from: 07/10/2012 until: 09/10/2018)
Juliana Marchevková - člen
Ďumbierska 26
Prešov 080 01
From: 06/22/2012
  (from: 07/21/2012 until: 09/10/2018)
Acting: 
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/07/2005 until: 09/10/2018)
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/12/1993 until: 09/06/2005)
- v celom rozsahu
  (from: 08/11/1993 until: 08/11/1993)
Supervisory board: 
Miroslav Kohút - člen
Hollého 54
Michalovce
From: 04/27/2001
  (from: 10/20/2003 until: 05/11/2004)
Miroslav Kohút - člen
Hollého 54
Michalovce
From: 04/27/2001 Until: 04/30/2004
  (from: 05/12/2004 until: 05/11/2004)
Štefan Nosáľ
96
Miľpoš 082 71
From: 04/30/2004
  (from: 05/12/2004 until: 05/24/2005)
Ján Novotný - člen
Matice slovenskej 28
Veľký Šariš
From: 04/30/2003
  (from: 10/20/2003 until: 05/24/2005)
PhDr. Miroslav Sičak - člen
Sabinovská 8
Prešov
From: 04/27/2001
  (from: 10/20/2003 until: 05/24/2005)
PhDr. Miroslav Sičák - člen
Sabinovská 8
Prešov 080 01
From: 04/27/2001
  (from: 05/25/2005 until: 09/06/2005)
PhDr. Miroslav Sičák - člen
Sabinovská 8
Prešov 080 01
From: 04/27/2001 Until: 06/30/2005
  (from: 09/07/2005 until: 09/06/2005)
Ján Novotný - člen
Matice slovenskej 28
Veľký Šariš 082 21
From: 04/30/2003
  (from: 05/25/2005 until: 09/10/2018)
Štefan Nosáľ
96
Miľpoš 082 71
From: 04/30/2004 Until: 03/31/2007
  (from: 05/18/2010 until: 05/17/2010)
Mária Kollárová
Justičná 9
Prešov 080 01
From: 06/30/2005
  (from: 09/07/2005 until: 09/10/2018)
Štefan Nosáľ
96
Miľpoš 082 71
From: 04/30/2004
  (from: 05/25/2005 until: 05/17/2010)
Andrej Juhás
174
Drienovská Nová Ves 082 01
From: 04/27/2007
  (from: 05/18/2010 until: 09/10/2018)
Registered capital: 
2 323,574322 EUR
  (from: 12/09/2009 until: 09/10/2018)
70 000 Sk
  (from: 08/12/1993 until: 12/08/2009)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 08/12/1993 until: 12/08/2009)
165,969595 EUR
  (from: 12/09/2009 until: 09/10/2018)
Other legal facts: 
Výrobné družstvo sa riadi stanovami schválenými na zhromaždení delegátov VD 9.9.1988 na základe zák. č. 94/88 Zb. Stary spis: Dr 982
  (from: 08/11/1993 until: 09/10/2018)
30.332.000,- Sk - nedeliteľný fond Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 10.10.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 10.10.1992, v súlade s ust. § 18 zák. č. 42/92 Zb. a uat. § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 982
  (from: 08/12/1993 until: 09/10/2018)
Zmena stanov družstva schválených výročnou členskou schôdzou dňa 30.4.1996. Stary spis: Dr 982
  (from: 06/21/1996 until: 09/10/2018)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 23.4.1999.
  (from: 03/28/2000 until: 09/10/2018)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou konanou dňa 27.4.2001.
  (from: 06/20/2001 until: 09/10/2018)
Zmena stanov družstva schválená výročnou členskou schôdzou konanou dňa 26.4.2002.
  (from: 02/04/2003 until: 09/10/2018)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person