Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1650/S

Business name: 
Technické služby, spol. s r.o.
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
Registered seat: 
Škultétyho 37
Veľký Krtíš 990 01
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
Identification number (IČO): 
31 598 781
  (from: 01/17/1994)
Date of entry: 
01/17/1994
  (from: 01/17/1994)
Person dissolved from: 
18.12.2013
  (from: 02/15/2014)
Date of deletion: 
02/15/2014
  (from: 02/15/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/15/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/17/1994)
Objects of the company: 
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
montáž, oprava, údržba a revízia elektrických zariadení
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
obchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
stolárstvo - stolárske práce
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
zámočníctvo - zámočnícke práce
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
autoopravárenstvo
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
pohrebné a cintorínske služby
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
cestná nákladná doprava vnútroštátna
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
Partners: 
Mesto Veľký Krtíš,
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 01/17/1994 until: 07/31/1996)
Gejza Berec
Červenej armády 2
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 02/20/1995 until: 08/07/2000)
Ing. Igor Cmarko
Trieda SNP 1532/30
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/01/1996 until: 08/07/2000)
Ing. Václav Hájevský
B.Nemcovej č. 55
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 08/01/1996 until: 08/07/2000)
Ing. Václav Hájevský
B.Nemcovej č. 55
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 02/20/1995 until: 07/31/1996)
Ing. Václav Hájevský
B.Nemcovej č. 55
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 01/17/1994 until: 02/19/1995)
Ing. Alexander Kamesch
Matuškova 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/01/1996 until: 08/07/2000)
JUDr. Vladimír Nosko
Hviezdoslavova 3
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 08/01/1996 until: 02/14/2014)
Ing. Václav Hájevský
B.Nemcovej č. 55
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 08/08/2000 until: 02/14/2014)
Ing. Igor Cmarko
Trieda SNP 1532/30
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/08/2000 until: 02/14/2014)
Ing. Alexander Kamesch
Matuškova 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/08/2000 until: 02/14/2014)
COMEX-S.N.C., a.s. IČO: 36 023 116
nám. Škultétyho 2
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 08/08/2000 until: 02/14/2014)
Contribution of each member: 
Mesto Veľký Krtíš,
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/17/1994 until: 07/31/1996)
Ing. Václav Hájevský
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 21 000 Sk
  (from: 01/17/1994 until: 02/19/1995)
Ing. Václav Hájevský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 21 000 Sk
  (from: 02/20/1995 until: 07/31/1996)
Gejza Berec
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/20/1995 until: 08/07/2000)
Ing. Václav Hájevský
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/01/1996 until: 08/07/2000)
Ing. Igor Cmarko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/01/1996 until: 08/07/2000)
Ing. Alexander Kamesch
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/01/1996 until: 08/07/2000)
JUDr. Vladimír Nosko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/01/1996 until: 02/14/2014)
Ing. Václav Hájevský
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/08/2000 until: 02/14/2014)
Ing. Igor Cmarko
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 08/08/2000 until: 02/14/2014)
Ing. Alexander Kamesch
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 08/08/2000 until: 02/14/2014)
COMEX-S.N.C., a.s.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 08/08/2000 until: 02/14/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
Gejza Berec
Červenej armády č. 2
Veľký Krtíš
  (from: 01/17/1994 until: 02/19/1995)
Gejza Berec
Červenej armády č. 2
Veľký Krtíš
  (from: 02/20/1995 until: 07/31/1996)
Ing. Igor Cmarko
Trieda SNP 1532/30
Banská Bystrica
  (from: 08/01/1996 until: 08/07/2000)
Ing. Václav Hájevský
B.Nemcovej č. 55
Veľký Krtíš
  (from: 01/17/1994 until: 02/19/1995)
Ing. Václav Hájevský
B.Nemcovej č. 55
Veľký Krtíš
  (from: 02/20/1995 until: 08/07/2000)
Ing. František Siska
P.O.Hviezdoslava 49
Veľký Krtíš
  (from: 08/08/2000 until: 02/14/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
Capital: 
400 000 Sk
  (from: 08/01/1996 until: 02/14/2014)
100 000 Sk
  (from: 01/17/1994 until: 07/31/1996)
Supervisory board: 
Ing. Dalibor Surkoš - Predseda
B. Němcovej 956/43
Veľký Krtíš
  (from: 08/01/1996 until: 02/14/2014)
Ing. Václav Hájevský - Člen
B. Němcovej 55
Veľký Krtíš
  (from: 08/01/1996 until: 02/14/2014)
Ing. Alexander Kamesch - Člen
Matuškova 8
Banská Bystrica
  (from: 08/01/1996 until: 02/14/2014)
Ing. Igor Cmarko - Člen
Trieda SNP 1532/30
Banská Bystrica
  (from: 08/01/1996 until: 02/14/2014)
JUDr. Vladimír Nosko - Člen
Hviezdoslavova 3
Veľký Krtíš
  (from: 08/01/1996 until: 02/14/2014)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 26Cbr 138/2010-42 zo dňa 10.09.2013, ktoré sa stalo právoplatným dňa 18.12.2013, bola obchodná spoločnosť Technické služby, spol. s r.o., so sídlom Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 598 781 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 1650/S zrušená bez likvidácie.
  (from: 02/15/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.12.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 4620
  (from: 01/17/1994 until: 02/14/2014)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.11.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/20/1995 until: 02/14/2014)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.6.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/01/1996 until: 02/14/2014)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.5.1998 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve v zmysle zák.č. 11/98 Z.z. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.4.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 4. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.6.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č.5.
  (from: 08/08/2000 until: 02/14/2014)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person