Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  212/N

Business name: 
D.V.P. - Družstvo Vzájomnej Pomoci
  (from: 11/11/1996)
Registered seat: 
Wilsonovo nábrežie 64
Nitra 949 01
  (from: 02/09/2001)
Farská 5
Nitra 949 01
  (from: 11/11/1996 until: 02/08/2001)
Identification number (IČO): 
34 149 821
  (from: 11/11/1996)
Date of entry: 
11/11/1996
  (from: 11/11/1996)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/11/1996)
Objects of the company: 
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 11/11/1996)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/11/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/11/1996)
leasing spojený s financovaním
  (from: 11/11/1996)
faktoring
  (from: 11/11/1996)
forfaiting
  (from: 11/11/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 11/11/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 11/11/1996)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 11/11/1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/11/1996)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 11/11/1996)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 11/11/1996)
záložňa
  (from: 11/11/1996)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/09/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/09/2001)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 08/09/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/11/1996)
Ing. Vojtech Demeš - predseda
Na Hôrke 22
Nitra 949 01
From: 10/27/2003
  (from: 05/23/2022)
Dr. Jozef Kašťák - podpredseda
T. Tekela 11
Trnava 917 01
From: 10/27/2003
  (from: 05/23/2022)
Mária Marcusová - člen
G. Bethlena 59
Nové Zámky 940 78
From: 10/27/2003
  (from: 05/23/2022)
Milan Bačo - podpredseda
Veterná 41
Krompachy
  (from: 11/11/1996 until: 02/08/2001)
JUDr. Jozef Gajdoš - člen
119
Slepčany
  (from: 11/11/1996 until: 02/08/2001)
Ing. Ignác Jenis - člen
Záruby 13
Bratislava
  (from: 11/11/1996 until: 09/12/2002)
JUDr. Karol Jenis - predseda
Ružová 20
Nitra
  (from: 11/11/1996 until: 09/12/2002)
Igor Jozefko - člen
Kopčianska 2442/82
Bratislava 850 01
From: 06/05/2002
  (from: 09/13/2002 until: 08/30/2004)
Ing. Ivan Klorus - podpredseda
Gessayova 2598/12
Bratislava 851 03
From: 06/05/2002
  (from: 09/13/2002 until: 08/30/2004)
Juraj Kuťka
Škultétyho 3
Nitra
  (from: 11/11/1996 until: 09/12/2002)
Aladár Molnár - predseda
Veľký Lég 149
Lehnice 930 37
From: 06/05/2002
  (from: 09/13/2002 until: 08/30/2004)
Dušan Repa - člen
Ľ. Okánika 2
Nitra
  (from: 11/11/1996 until: 09/12/2002)
Alexander Sabo - podpredseda
sídl. Žitava 1401/11
Vráble
  (from: 11/11/1996 until: 02/08/2001)
Richard Sklenár - člen
433
Jarok
  (from: 11/11/1996 until: 02/08/2001)
Richard Sklenár - podpredseda
433
Jarok
  (from: 02/09/2001 until: 09/12/2002)
RNDr. Alexander Varga - podpredseda
Sídl. Lúky 1230/88
Vráble
  (from: 02/09/2001 until: 09/12/2002)
RNDr. Miroslav Varga - podpredseda
Jelenecka 59
Nitra
  (from: 11/11/1996 until: 02/08/2001)
Ivan Zaujec
Pod Sokolom 39
Nitrianske Hrnčiarovce
  (from: 02/09/2001 until: 08/08/2002)
Ivan Zaujec - podpredseda
Pod Sokolom 37
Nitrianske Hrnčiarovce
  (from: 08/09/2002 until: 09/12/2002)
Ing. Vojtech Demeš - predseda
Na Hôrke 22
Nitra 949 01
From: 10/27/2003
  (from: 08/31/2004 until: 05/22/2022)
Dr. Jozef Kašťák - podpredseda
T. Tekela 11
Trnava 917 01
From: 10/27/2003
  (from: 08/31/2004 until: 05/22/2022)
Mária Marcusová - člen
G. Bethlena 59
Nové Zámky 940 78
From: 10/27/2003
  (from: 08/31/2004 until: 05/22/2022)
Acting: 
V mene družstva konajú a podpisujú predseda alebo podpredsedovia každý samostatne. Právne úkony, kde je potrebná písomná forma, podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 11/11/1996)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Malacký - predseda
Novomeského 2
Nitra 949 01
From: 10/27/2003
  (from: 08/31/2004)
Ondrej Ďurčo - podpredseda
Vodná 22
Komárno 945 01
From: 10/27/2003
  (from: 05/23/2022)
Miloš Letko
Zvolenská 3
Nitra 949 01
From: 10/27/2003
  (from: 05/23/2022)
Ondrej Ďurčo - podpredseda
Vodná 22
Komárno 945 01
From: 10/27/2003
  (from: 08/31/2004 until: 05/22/2022)
Miloš Letko
Zvolenská 3
Nitra 949 01
From: 10/27/2003
  (from: 08/31/2004 until: 05/22/2022)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 11/11/1996)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 11/11/1996)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 18.07.1996, priebeh ktorej bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 203/96, Nz 156/96 v zmysle §§ 56-75 a § 221 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Dr 468
  (from: 11/11/1996)
Stanovy schválené členskou schôdzou dňa 30.11.1997. Stanovy (úplné znenie) schválené členskou schôdzou a 20.12.2000.
  (from: 02/09/2001)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 23.5.2001.
  (from: 08/09/2002)
Členská schôdza družstva dňa 5.6.2002 schválila úplné znenie stanov družstva.
  (from: 09/13/2002)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 7.10.2003, č.k. 8K 81/02 - 314, bol vyhlásený konkurz na majetok: D.V.P. - Družstvo Vzájomnej Pomoci. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený: Mgr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom: ul. 29. augusta č. 30, 811 09 Bratislava a za osobitného správcu: Mgr. Richard Majer, so sídlom: Astrová 54, 821 01 Bratislava pre odbor správy pohľadávok a odporovateľnosť právnych úkonov.
  (from: 04/27/2004)
Aladárovi Molnárovi, Ing. Ivanovi Klorusovi a Igorovi Jozefkovi zanikli funkcie členov predstavenstva dňom 27.10.2003.
  (from: 08/31/2004)
Krajský súd Bratislava uznesením č. k. 8K 81/02 zo dňa 14.07.2008 zbavil funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty Mgr. Richarda Majera dňom 14.07.2008.
  (from: 10/10/2008)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person