Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  227/B

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo IGRAM
  (from: 01/01/1991)
Registered seat: 
Igram 900 84
  (from: 08/27/1993)
Identification number (IČO): 
00 613 886
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 08/27/1993)
poskytovanie technických a dopravných služieb členom poľnohospodárskeho družstva
  (from: 08/27/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/27/1993)
Ing. Štefan Haršányi - predseda predstavenstva
Potočná 361/12
Báhoň
From: 03/22/2019
  (from: 05/04/2019)
Jozef Šarmír - podpredseda predstavenstva
4
Čataj 900 83
From: 03/22/2019
  (from: 05/04/2019)
Mária Benianová - člen predstavenstva
113
Igram 900 84
From: 03/22/2019
  (from: 05/04/2019)
Anna Brunovská - členka predstavenstva
71
Kaplna
From: 03/22/2019
  (from: 05/04/2019)
Igor Benko
86
Kaplna 900 84
From: 03/22/2019
  (from: 05/04/2019)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 08/27/1993)
Registered capital: 
68 380 EUR
  (from: 05/07/2009)
Basic member contribution: 
664 EUR
  (from: 05/07/2009)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 30.11.1990 podľa Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 193 Stary spis: Dr 2266
  (from: 01/01/1991)
V zmysle ustanovenia § 765 Zák.č.513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade s ust. Zák.č.42/1992 Zb. Na členskej schôdzi konanej dňa 10.12.1992 boli schválené stanovy v súlade s ust. Zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 193 Stary spis: Dr 2266
  (from: 08/27/1993)
Členská schôdza konaná dňa 23.02.1995 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 193 Stary spis: Dr 2266
  (from: 03/30/1995)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 28.03.2003 na ktorej boli schválené zmeny v predstavenstve a zmena stanov. Funkcie členov predstavenstva: Mária Benianová, Mária Chytilová, Peter Naďovič sa končia dňom 28.03.2003.
  (from: 09/18/2003)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 27.03.2007.
  (from: 05/11/2007)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person