Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  2/V

Business name: 
Obchod s palivami, štátny podnik, Košice
  (from: 12/30/1988 until: 05/11/2007)
Registered seat: 
Floriánska 16
Košice
  (from: 06/03/1993 until: 05/11/2007)
Identification number (IČO): 
00 521 353
  (from: 12/30/1988)
Date of entry: 
01/01/1989
  (from: 12/30/1988)
Date of deletion: 
05/12/2007
  (from: 05/12/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/12/2007)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/30/1988)
Ordinary capital: 
48 837 000 Sk
  (from: 10/31/1995 until: 05/11/2007)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz v obchodnom registri v odd. Pšn vo vložke č. 2/V pri: Obchodné meno: Obchod s palivami, štátny podnik Košice Sídlo: Floriánska 16, 040 01 Košice IČO: 00 521 353 ako aj všetkých ďalších zápisov na základe rozhodnutia zakladateľa o zrušení podniku bez likvidácie v súlade s § 15 ods. 1 písm. a/ zák.č. 111/1990 Zb. v platnom znení a § 11 zák. č. 92/1991 Zb. v platnom znení. Všetok majetok zrušeného štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prešiel na Fond národného majetku Slovenskej republiky.
  (from: 05/12/2007)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person