Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  328/B

Business name: 
IPF HRON, a. s.
  (from: 01/28/1992)
Registered seat: 
Lazaretská 12
Bratislava 811 08
  (from: 01/04/1993)
Identification number (IČO): 
31 000 550
  (from: 01/28/1992)
Date of entry: 
01/28/1992
  (from: 01/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/28/1992)
Objects of the company: 
Investičná činnosť podľa § 17 ods. 3 nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov a nasledovné hospodárenie s prostriedkami fondu.
  (from: 01/28/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/28/1992)
Ing. Miloš Halaj
Nová 22
Zvolen
  (from: 01/04/1993)
Eva Kmeťová
Uľanská cesta 64
Banská Bystrica
  (from: 01/28/1992)
Viera Nováková
Timravy 5
Banská Bystrica
  (from: 01/04/1993)
Acting in the name of the company: 
Akciovú spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňujetak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/28/1992)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 01/28/1992)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/28/1992)
Supervisory board: 
Ing. Mária Härtingová
Okružná 1
Banská Bystrica
  (from: 01/04/1993)
Vít Kobora
Švermova 22
Banská Bystrica
  (from: 01/28/1992)
Ing. Peter Tokársky
Poľná 27
Banská Bystrica
  (from: 01/04/1993)
Other legal facts: 
Dňa 24.11.1992 a.s. IPF HRON prijala nové stanovy a štatút. Stary spis: Sa 618
  (from: 01/04/1993)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 4.12.1993 rozhodlo o zrušení IPF Hron, a.s. bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 Zák. 513/1991 Zb. zlúčením s IF ISTER, a.s.. IF ISTER, a.s. je právnym nástupcom IPF Hron, a.s. v celom rozsahu práv a záväzkov. V y m a z u j e s a : IPF Hron, a.s. dňom 25.4.1994 z obchodného registra. Stary spis: Sa 618
  (from: 04/25/1994)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person