Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  336/B

Business name: 
Julius Meinl Coffee Intl., a. s.
  (from: 06/15/2008)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 810 11
  (from: 06/15/2008)
Identification number (IČO): 
31 318 932
  (from: 02/27/1992)
Date of entry: 
03/01/1992
  (from: 02/27/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/27/1992)
Objects of the company: 
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/03/2002)
výroba, spracovanie, balenie, skladovanie a distribúcia potravinárskych výrobkov
  (from: 10/03/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/03/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/03/2002)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/03/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológii v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/03/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/03/2002)
prenájom kávovarov alebo zariadení na výrobu kávy
  (from: 10/03/2002)
predaj motorových vozidiel
  (from: 11/25/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 11/25/2003)
leasingova činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2005)
predaj nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 07/15/2005)
oprava mechanických častí kávovarov s výnimkou zásahov do elektrických častí
  (from: 07/21/2005)
prevádzkovanie nápojových automatov
  (from: 06/15/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/25/2003)
Mgr. Renáta Peťovská - predseda
Štúrova 42/16
Považská Bystrica 017 01
From: 06/28/2010
  (from: 08/12/2010)
Ing. Václav Lednický - člen
Svätopluka Čecha 957
Beroun 266 01
Česká republika
From: 04/30/2013
  (from: 01/23/2014)
Ing. Richard Urban - Member of the Board of Directors
Zelenečská ulica 8108/2C
Trnava 917 02
From: 02/28/2021
  (from: 03/04/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom.
  (from: 03/04/2021)
Procuration: 
Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s jedným členom predstavenstva spoločnosti tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok per procuram
  (from: 10/24/2017)
Capital: 
2 082 552 EUR Paid up: 2 082 552 EUR
  (from: 01/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 27740
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 0,34 EUR
  (from: 01/24/2009)
Number of shares: 646000
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 0,04 EUR
  (from: 01/24/2009)
Number of shares: 10260
Druh: kmeňové na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 0,34 EUR
  (from: 01/24/2009)
Number of shares: 615600
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 3,32 EUR
  (from: 01/24/2009)
Supervisory board: 
Michael Schleidt
Wintergasse 5-11/C01
Purkersdorf 3002
Rakúska republika
From: 03/23/2021
  (from: 04/20/2021)
Marcellus Löffler
Liebhartstalstrasse 28
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 06/23/2006
  (from: 07/01/2006)
Robert Neuhold
Roterdstrasse 12/30/3
Viedeň 1160
Rakúsko
From: 05/02/2011
  (from: 05/20/2011)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 67/94, Nz 66/94 zo dňa 16.3.1994, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.4.1996. Stary spis: Sa 634
  (from: 04/17/1997)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o voľbe a odvolaní členov predstavenstva a dozornej rady a o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 02/06/2001)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti na 102.600.000,-Sk z doterajšej výšky 38.000.000,-Sk o výšku 64.600.000,-Sk novými peňažnými vkladmi upisovaním nových kmeňových akcií na meno v počte 646.000 kusov v nominálnej hodnote jednej akcie 100,-Sk, ako aj o zmene stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 25.4.2001, na ktorej bolo rozhodnuté o voľbe a odvolaní člena predstavenstva. Protokol z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami, konaných dňa 19.12.2000.
  (from: 06/29/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.9.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva.
  (from: 10/03/2001)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2001 o znížení základného imania spoločnosti v rozsahu 101.574.000,-Sk, čiže z doterajšej výšky 102.600.000,-Sk na 1.026.000,-Sk, spôsobom zníženia menovitej hodnoty všetkých akcií, v pomere sto ku jednej, pričom menovitá menovitá hodnota akcií, ktorá predstavuje 1.000,-Sk, sa zníži na 10,-Sk a menovitá hodnota akcií, ktorá predstavuje 100,-Sk, sa zníži na 1,-Sk.
  (from: 12/05/2001)
Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 12. 2. 2002. Člen dozornej rady Ing. Katarína Smiešková, r. č. , Kráľova pri Senci 266 - zánik funkcie 12. 2. 2002.
  (from: 03/22/2002)
Akcie na meno sú bez obmedzenia prevoditeľnosti . Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2002 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom v Bratislave JUDr. Milošom Kaanom, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti na 62 586 000,-Sk z doterajšej výške 1 026 000,-Sk o výšku 61 560 000,-Sk novými peňažnými vkladmi upisovaním nových kmeňových akcií na meno v počte 615 600 kusov v nominálnej hodnote jednej akcie 100,-Sk, ktoré nebudú umiestnené na verejnom trhu organizovanom burzou, ako aj o zmene stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.5.2002, na ktorej bolo rozhodnúté o voľbe a odvolaní členky predstavenstva.
  (from: 10/03/2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.3.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní a vymenovaní predsedu predstavenstva. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 1.4.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o vymenovaní prokuristov.
  (from: 09/26/2003)
Notárska zápisnica N 292/2003, Nz 46852/2003 zo dňa 11.6.2003 a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 11/25/2003)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5.2004 spísaná notárom JUDr. Milošom Kaanom, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.5.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní člena predstavenstva Ing. Helmuta Smutku.
  (from: 06/22/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2005 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 313/2005, Nz 28315/2005, NCRls 27971/2005 zo dňa 21.06.2005.
  (from: 07/21/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2006.
  (from: 07/01/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N548/2008, Nz 23305/2008 zo dňa 2.6.2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z Július Meinl Baliarne a.s. na nové Julius Meinl Coffee Intl., a.s.
  (from: 06/15/2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.06.2010.
  (from: 07/01/2010)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.2010 spísané vo forme notárskej zápisnice N 383/2010 Nz 23715/2010 dňa 01.07.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.06.2010.
  (from: 08/12/2010)
Notárska zápisnica N 159/2011, Nz 16041/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2011
  (from: 05/20/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.04.2013.
  (from: 06/05/2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.02.2015.
  (from: 03/27/2015)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 05.10.2017.
  (from: 10/24/2017)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person