Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  350/B

Business name: 
STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA a.s.
  (from: 04/14/1992 until: 02/28/1999)
Registered seat: 
Bulharská 70
Bratislava 823 52
  (from: 10/18/1996 until: 02/28/1999)
Identification number (IČO): 
31 322 689
  (from: 04/14/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/14/1992)
Date of deletion: 
03/01/1999
  (from: 03/01/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/14/1992)
Capital: 
316 155 000 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 02/28/1999)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Spoločnosť s obchodným menom STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA, a.s. so sídlom Bratislava, Bulharská 70, IČO: 31322689 z obchodného registra dňom zápisu spoločností STAVOINDUSTRIA PLUS a.s., Bratislava a SIBA DELTA a.s., Bratislava. Z a p i s u j e s a : Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.9.1998 spísané do notárskej zápisnice Nz 377/98 o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej rozdelením v zmysle § 69 Zák.č. 513/91 Zb. na dve spoločnosti STAVOINDUSTRIA PLUS a.s., Bratislava, Bulharská 70 a SIBA DELTA, a.s. Bulharská 70, ktoré na seba preberajú všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti v pomere STAVOINDUSTRIA PLUS a.s. 30% a SIBA DELTA a.s. 70%.
  (from: 03/01/1999)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person