Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  350/B

Business name: 
STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA a.s.
  (from: 04/14/1992 until: 02/28/1999)
Registered seat: 
Bulharská 70
Bratislava 823 52
  (from: 10/18/1996 until: 02/28/1999)
Bulharská 72
Bratislava 823 52
  (from: 04/14/1992 until: 10/17/1996)
Identification number (IČO): 
31 322 689
  (from: 04/14/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/14/1992)
Date of deletion: 
03/01/1999
  (from: 03/01/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/14/1992)
Objects of the company: 
budovanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianských stavieb vrátane vykonávania remeselných činností murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a protihlukových izolácií, podlahárstvo a vodoinštalatérstvo
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb, poradenské a konzultačné činnosti
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
montáž a revízia elektrických zariadení
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
plynoinštalatérske práce
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
montáž vyhradených tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
obchod s tovarom hlavne v oblasti stavebných materiálov
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
výroba stavebných hmôt, osobitne betónových výrobkov, prefabrikátov, transportbetón a pod., ako aj obchodovanie s týmito výrobkami
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
dopravná činnosť (cestovná motorová doprava) vrátane nájmu dopravných a mechanizačných prostriedkov, opravárenská činnosť dopravných a mechanizačných prostriedkov
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
rekreačné a ubytovacie služby
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov, garáží a odstavných plôch.
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb vrátane vykonávania priemyselných činností, murárstvo, tesárstvo, obkladačské práce, pokrývačstvo, klampiarstvo, vykonávanie tepelných a protihlukových izolácií, podlahárstvo a vodoinštalatérstvo
  (from: 09/30/1993 until: 02/28/1999)
poradenské a konzultačné služby v stavebníctve
  (from: 09/30/1993 until: 02/28/1999)
výroba stavebných hmôt vrátane betónových výrobkov, prefabrikátov a betónu
  (from: 09/30/1993 until: 02/28/1999)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, hlavne v oblasti stavebných materiálov a hmôt
  (from: 09/30/1993 until: 02/28/1999)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami : správa budou
  (from: 09/30/1993 until: 02/28/1999)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
sprostredkovanie a poradenská činnosť
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
výroba a predaj cementového tovaru a materiálov
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
výroba a predaj bezcementového stavebného tovaru a materiálov
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
výroba, montáž, inštalácie a opravy strojov a prístrojov
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
kurenárske práce
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
montáž vyhradených tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
prenájom strojov a zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
opravy motorových vozidiel
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
oprava karosérií
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
kúpa a predaj tovaru, maloobchdná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
elektroinštalatérstvo
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
plynoinštalatérstvo
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
projektovanie stavieb - Pozemné stavby - jednoduché stavby Činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
prevádzkovanie nevýherných hracích a zábavných prístrojov
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
zapožičiavanie športových potrieb a priemyselného tovaru
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
nákladná cestna doprava
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/18/1996 until: 02/28/1999)
Managing board
  (from: 04/14/1992 until: 10/17/1996)
JUDr. Vojtech Agner - č l e n
ČA 63
Bratislava
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Ľubomír Bukový
Sedmokráskova 6
Bratislava
  (from: 08/15/1995 until: 03/14/1996)
Ing. Ľubomír Bukový - predseda
Sedmokráskova 6
Bratislava
  (from: 03/15/1996 until: 02/28/1999)
Ing. Rastislav Glézl - člen
Levárska 11
Bratislava
  (from: 03/15/1996 until: 02/28/1999)
Juraj Hošoff
Ožvoldíkova 5
Bratislava
  (from: 09/30/1993 until: 03/14/1996)
Juraj Hošoff - p r e d s e d a
Ožvoldíkova 5
Bratislava
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Peter Klačman. - člen
Niva 169
Trenčín
  (from: 10/18/1996 until: 02/28/1999)
Ing. Marián Kralovič - člen
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (from: 03/15/1996 until: 10/17/1996)
Ing. Marián Kraľovič
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (from: 09/30/1993 until: 03/14/1996)
Ing. Ľuboš Labuda
Jesenského 5
Modra
  (from: 09/30/1993 until: 03/14/1996)
Ing. Marián Liška - č l e n
Odbojárov 4
Trenčín
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Marián Liška - člen
Odbojárov 4
Trenčín
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
Ing. Peter Mikuš - člen
Matúšova 36/A
Bratislava
  (from: 03/15/1996 until: 06/04/1997)
Dr. Eduard Šebo - predseda
Komenského 2
Modra
  (from: 09/30/1993 until: 08/14/1995)
Mikuláš Šefčík - č l e n
Goliánova 10
Trnava
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Zdeněk Šipoš
K. Adlera 15
Bratislava
  (from: 08/15/1995 until: 03/14/1996)
Dr. Martin Šolty
Landauova 20
Bratislava
  (from: 09/30/1993 until: 08/14/1995)
Ing. Štefan Tokár - podpredseda
Rozvodná 5
Bratislava
  (from: 06/05/1997 until: 02/28/1999)
Ing. Zdenko Vároš - p o d p r e d s e d a
Šustekova 15
Bratislava
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
Pavol Záhymský - člen
Púpavova 51
Bratislava
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
Ing. Miloš Zimány - člen
Studenohorská 77
Bratislava
  (from: 06/05/1997 until: 02/28/1999)
Ing. Miloš Zimány - podpredseda
Studenohorská 77
Bratislava
  (from: 03/15/1996 until: 06/04/1997)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstvenstva. Spoločnosť zaväzujú svojim podpisom najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z podpisov musí patriť predsedovi predstavenstva alebo podpredsedovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/18/1996 until: 02/28/1999)
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva, z toho jeden podpis predsedu predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/14/1992 until: 10/17/1996)
Branch of the enterprise: 
Name: 
odštepný závod ISP Trenčín
  (from: 10/18/1996 until: 02/28/1999)
Registered seat: 
Bezručova 64
Trenčín
  (from: 10/18/1996 until: 02/28/1999)
Head: 
Ing. Marián Liška
Odbojárov 4
Trenčín 911 01
  (from: 10/18/1996 until: 02/28/1999)
 
 
Name: 
odštepný závod ISP Trenčín
  (from: 09/30/1993 until: 10/17/1996)
Registered seat: 
Bezručova 64
Trenčín
  (from: 09/30/1993 until: 10/17/1996)
Head: 
Ing. Marián Liška
Odbojárov 4
Trenčín 911 01
  (from: 09/30/1993 until: 10/17/1996)
 
 
Name: 
odštepný závod HSV Bratislava
  (from: 09/30/1993 until: 03/14/1996)
Registered seat: 
Bulharská 72
Bratislava 823 52
  (from: 09/30/1993 until: 03/14/1996)
Head: 
Ing. Anton Fischer
Karpatské námestie 9
Bratislava 831 06
  (from: 09/30/1993 until: 03/14/1996)
 
 
Name: 
odštepný závod ISP Trenčín
  (from: 09/04/1992 until: 09/29/1993)
Registered seat: 
Bezručova 64
Trenčín
  (from: 09/04/1992 until: 09/29/1993)
Head: 
Ing. Marián Liška
Odbojárov 4
Trenčín 911 01
  (from: 09/04/1992 until: 09/29/1993)
 
 
Name: 
odštepný závod HSV Bratislava
  (from: 09/04/1992 until: 09/29/1993)
Registered seat: 
Bulharská 72
Bratislava 823 52
  (from: 09/04/1992 until: 09/29/1993)
Head: 
Juraj Hošoff
Ožvoldíkova 5
Bratislava 841 02
  (from: 09/04/1992 until: 09/29/1993)
 
 
Capital: 
316 155 000 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 02/28/1999)
305 557 000 Sk
  (from: 04/14/1992 until: 04/27/1993)
Shares: 
Number of shares: 316155
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/15/1996 until: 02/28/1999)
Number of shares: 316155
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 03/14/1996)
Number of shares: 316155
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 09/29/1993)
Number of shares: 296390
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/14/1992 until: 04/27/1993)
Number of shares: 9167
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/14/1992 until: 04/27/1993)
Supervisory board: 
JUDr. Vojtech Agner - člen
Grösslingova 63
Bratislava
  (from: 09/30/1993 until: 03/14/1996)
Ing. Renáta Drábiková - člen
Karadžičova 57
Bratislava
  (from: 09/30/1993 until: 08/14/1995)
Dr. Pavol Janda - podpredseda
Cyprichova 38
Bratislava
  (from: 03/15/1996 until: 02/28/1999)
Ing. Libuša Lulíčková - č l e n
J.Alexyho 1/a
Bratislava
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Libuša Lulíčková-Kolesárová - člen
Alexyho 1/a
Bratislava
  (from: 09/30/1993 until: 03/14/1996)
Doc.Ing. Vladimír Mikulec , CSc. - predseda
Rezedova 10
Bratislava
  (from: 09/30/1993 until: 03/14/1996)
Ing. Valéria Opavská - p r e d s e d a
Včelárska 3
Bratislava
  (from: 04/14/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Timotej Skrzypek
Brezovská 29
Bratislava
  (from: 08/15/1995 until: 03/14/1996)
Ing. Timotej Skrzypek - člen
Brezovská 29
Bratislava
  (from: 03/15/1996 until: 02/28/1999)
Ing. František Šimurka
K. Adlera 11
Bratislava
  (from: 08/15/1995 until: 03/14/1996)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda
K. Adlera 15
Bratislava
  (from: 03/15/1996 until: 02/28/1999)
JUDr. Ján Šíser - č l e n
Budyšínska 10
Bratislava
  (from: 04/14/1992 until: 08/14/1995)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Spoločnosť s obchodným menom STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA, a.s. so sídlom Bratislava, Bulharská 70, IČO: 31322689 z obchodného registra dňom zápisu spoločností STAVOINDUSTRIA PLUS a.s., Bratislava a SIBA DELTA a.s., Bratislava. Z a p i s u j e s a : Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.9.1998 spísané do notárskej zápisnice Nz 377/98 o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej rozdelením v zmysle § 69 Zák.č. 513/91 Zb. na dve spoločnosti STAVOINDUSTRIA PLUS a.s., Bratislava, Bulharská 70 a SIBA DELTA, a.s. Bulharská 70, ktoré na seba preberajú všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti v pomere STAVOINDUSTRIA PLUS a.s. 30% a SIBA DELTA a.s. 70%.
  (from: 03/01/1999)
Valné zhromaždenie spoločnosti prijalo dňa 19.11.1992 nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 672
  (from: 04/28/1993 until: 02/28/1999)
Zmeny stanov boli schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 14.7.1993. Stary spis: Sa 672
  (from: 09/30/1993 until: 02/28/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.7.1994 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.5.1995 Zápisnica zo zasadania dozornej rady konaného dňa 15.12.1994 Stary spis: Sa 672
  (from: 08/15/1995 until: 02/28/1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.10.1995 pod č. N 317/95, Nz 310/95, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 672
  (from: 03/15/1996 until: 02/28/1999)
Zápisnica č. 4/96 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 3.7.1996. Stary spis: Sa 672
  (from: 10/18/1996 until: 02/28/1999)
Zápisnica č. 1/97 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady, konaného dňa 4.2.1997. Zápisnica č. 1/97 zo spoločného zasadnutia predstavenstva a dozornej rady konaného dňa 4.2.1997. Stary spis: Sa 672
  (from: 06/05/1997 until: 02/28/1999)
Notárska zápisnica č. 254/97 zo dňa 24.6. 1997. Zápisnica č. 4/97 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.7.1997. Stanový Stavoindustria Bratislava a.s. zo dňa 24.6.1997. Stary spis: Sa 672
  (from: 04/22/1998 until: 02/28/1999)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person