Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  411/B

Business name: 
ENVIRON s. r. o.
  (from: 11/12/2015)
Registered seat: 
Budyšínska 36
Bratislava 831 02
  (from: 01/14/2010)
Identification number (IČO): 
31 322 611
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/12/2015)
Objects of the company: 
prenájom výpočtovej techniky
  (from: 07/25/2000)
poradenská činnosť v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi
  (from: 11/13/2001)
faktoring a forfaiting, finančno-operačný leasing okrem súdneho vymáhania pohľadávok
  (from: 06/10/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných, než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/02/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/02/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 10/02/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/02/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 10/02/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/02/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/02/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 10/02/2008)
marketingová činnosť v oblasti prieskumu trhu a cenových otázok
  (from: 10/02/2008)
informačné služby v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 10/02/2008)
poradenská činnosť v oblasti ekológie a životného prostredia
  (from: 10/02/2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/02/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (from: 01/14/2010)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 11/12/2015)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 11/12/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/12/2015)
Ing. Samuel Babjak
Bárdošova 10870/43
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 11/12/2015
  (from: 11/12/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.
  (from: 11/12/2015)
Capital: 
210 800 EUR Paid up: 210 800 EUR
  (from: 11/12/2015)
Other legal facts: 
Zápisnice z dozornej rady zo dňa 9.7.1993 a 29.10.1994. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady 18.3.1994. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.7.1993. Notárska zápisnica č. N 547/92, Nz 513/92 zo dňa 19.11.1992 napísaná notárkou JUDr. Zdenkou Neumanovou. Notárska zápisnica č. N 113/93, Nz 111/93 z 2.7.1993 napísaná notárkou JUDr. Máriou Malíkovou. Stary spis: Sa 808
  (from: 07/11/1995)
Notárska zápisnica N 62/96, Nz 52/96 zo dňa 22.4.1996, notárska zápisnica N 113/93, Nz 111/93 zo dňa 2.7.1993, stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 808
  (from: 02/04/1997)
Notárska zápisnica N 658/97, Nz 657/97 zo dňa 12. 12. 1997 a stanovy spoločnosti. Spoloč- nosť preberá na seba všetky práva, záväzky a podľadávky zaniknutej spoločnosti SIMPEX INVEST, a.s., Bratislava, Račianska č. 30/A, IČO 31321747. Stary spis: Sa 808
  (from: 02/09/1998)
Notárska zápisnica č. N 74/2000, Nz 65/2000 zo dňa 10.4.2000, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade, zmeny stanov v časti: sídlo, predmet činnosti, konanie menom spoločnosti a zmena obchodného mena z: LIGNOSERVIS, a.s. na: ENVIRON a.s.
  (from: 07/25/2000)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.8.2001 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 269/2001, Nz 250/2001, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/13/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.05.2003.
  (from: 06/10/2004)
Notárska zápisnica N 106/2005, NZ 28818/2005, NCRls 28443/2005 napísaná dňa 23.06.2005 notárom JUDr. Máriou Sporkovou.
  (from: 07/08/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.6.2006.
  (from: 08/23/2006)
Notárska zápsinica N 138/2008, NZ 38021/2008, NCRls 37659/2008 napísaná dňa 11.9.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.8.2008.
  (from: 09/17/2008)
Notárska zápisnica N 138/2008, Nz 38021/2008, NCRls 37659/2007 zo dňa 11.9.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.8.2008.
  (from: 10/02/2008)
Notárska zápisnica č. N 77/2009, Nz 25771/2009, NCRls 26178/2009 zo dňa 03.07.2009.
  (from: 01/14/2010)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013.
  (from: 05/24/2013)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2015
  (from: 07/18/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.09.2015 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 151/2015, Nz 32695/2015, NCRls 33431/2015 zo dňa 23.09.2015, na ktorom bola schválená zmena právnej formy z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (from: 11/12/2015)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person