Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  466/B

Business name: 
ISTROBANKA, akciová spoločnosť ISTROBANKA, a.s. v skratke
  (from: 04/06/2000 until: 06/30/2009)
ISTROBANKA, a.s.
  (from: 09/28/1999 until: 04/05/2000)
ISTROBANKA, akciová spoločnosť
  (from: 09/01/1992 until: 09/27/1999)
Registered seat: 
Laurinská 1
Bratislava 811 01
  (from: 05/24/1993 until: 06/30/2009)
Račianska 62
Bratislava 812 02
  (from: 09/01/1992 until: 05/23/1993)
Identification number (IČO): 
31 331 491
  (from: 09/01/1992)
Date of entry: 
09/01/1992
  (from: 09/01/1992)
Date of deletion: 
07/01/2009
  (from: 07/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/01/1992)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov od verejnosti
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
poskytovanie úverov
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
platobný styk a zúčtavanie
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
poskytovanie záruk
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
otváranie akreditívov
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options), vrátane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
finančné maklérstvo
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
poskytovanie rád vo veciach podnikania
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva (portfo- lio management)
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
prijímanie vkladov
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
poskytovanie úverov
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
poskytovanie záruk
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
otváranie akreditívov
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
obstarávanie inkasa
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 07/09/1997 until: 04/05/2000)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 07/09/1997 until: 04/05/2000)
2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 07/09/1997 until: 04/05/2000)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 07/09/1997 until: 04/05/2000)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (from: 07/09/1997 until: 04/05/2000)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
finančné maklérstvo
  (from: 07/09/1997 until: 04/05/2000)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 07/09/1997 until: 03/03/2002)
vykonávanie hypotekárnych obchodov
  (from: 09/28/1999 until: 03/03/2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 04/06/2000 until: 03/03/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením
  (from: 04/06/2000 until: 03/03/2002)
prijímanie vkladov
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
poskytovanie úverov
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a cudzej mene, s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
finančný lízing
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
poskytovanie záruk, otvárenie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
finančné sprostredkovanie
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
prenájom bezpečnostných scchránok
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 03/04/2002 until: 04/22/2005)
prijímanie vkladov
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
poskytovanie úverov
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
finančný lízing
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
finančné sprostredkovanie
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
uloženie vecí
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 04/23/2005 until: 09/09/2008)
I. ISTROBANKA, a.s. môže v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona o bankách (ďalej len "zákon o bankách) vykonávať tieto činnosti : 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov 3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie), 4. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch ") v rozsahu uvedenom v časti II. tohto rozhodnutia a investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 5. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, 6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 7. finančný lízing, 8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 9. vydávanie a správu platobných prostriedkov, 10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 12. finančné sprostredkovanie, 13. uloženie vecí, 14. prenájom bezpečnostných schránok, 15. poskytovanie bankových informácií, 16. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách, 17. funkciu depozitára, 18. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí, II. ISTROBANKA, a.s., je oprávnená na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu : 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov,ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 09/10/2008 until: 09/25/2008)
I. ISTROBANKA, a.s. môže v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona o bankách (ďalej len "zákon o bankách) vykonávať tieto činnosti : 1. prijímanie vkladov, 2. poskytovanie úverov 3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie), 4. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch ") v rozsahu uvedenom v časti II. tohto rozhodnutia a investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 5. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, 6. správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 7. finančný lízing, 8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 9. vydávanie a správu platobných prostriedkov, 10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 12. finančné sprostredkovanie, 13. uloženie vecí, 14. prenájom bezpečnostných schránok, 15. poskytovanie bankových informácií, 16. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách, 17. funkciu depozitára, 18. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí, II. ISTROBANKA, a.s., je oprávnená na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu : 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov,ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 09/26/2008 until: 06/30/2009)
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, 12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  (from: 09/10/2008 until: 06/30/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/13/2003 until: 06/30/2009)
Managing board
  (from: 07/09/1997 until: 03/12/2003)
Managing board
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
Mag. Alexander Bayr
Marchetstrasse 50/2/30
Baden 2500
Rakúsko
From: 07/01/2004
  (from: 08/04/2004 until: 06/30/2005)
Mag. Alexander Bayr - člen
Mühlstiege 2 Haus 1
Baden 2500
Rakúska republika
From: 07/01/2004
  (from: 07/01/2005 until: 07/01/2008)
Mag. Alexander Bayr - člen
Mühlstiege 2 Haus 1
Baden 2500
Rakúska republika
From: 07/01/2004 Until: 07/01/2008
  (from: 07/02/2008 until: 07/01/2008)
Ing. Edita Bukovská - predsedníčka
Ipeľská 11
Bratislava
  (from: 08/07/1998 until: 09/27/1999)
Gernot Daumann
Pivovarská 1069/4
Žilina 010 01
From: 07/01/2007
  (from: 07/07/2007 until: 10/25/2007)
Gernot Daumann - člen
Pivovarská 1069/4
Žilina 010 01
From: 07/01/2007
  (from: 10/26/2007 until: 02/25/2009)
Gernot Daumann - člen
Pivovarská 1069/4
Žilina 010 01
From: 07/01/2007 Until: 01/31/2009
  (from: 02/26/2009 until: 02/25/2009)
Ing. Ladislav Holubanský
Jasovská 33
Bratislava
  (from: 03/17/1994 until: 09/30/1996)
Ing. Ladislav Holubanský
Martinengova 22
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 09/03/2002)
Vladimír Horváth
Frankelova 29
Bratislava
  (from: 09/01/1992 until: 03/16/1994)
Ing. Miroslav Knitl
Lenardova 4
Bratislava
  (from: 07/09/1997 until: 08/05/1998)
Ing. Milan Kostor
Pribinova 122
Zvolen
  (from: 09/01/1992 until: 03/16/1994)
Ing. Jana Krivosudská
338
Kráľová pri Senci
  (from: 08/06/1998 until: 09/27/1999)
RNDr. Marta Morávková
Bučinová 8
Bratislava
  (from: 09/01/1992 until: 03/16/1994)
Ing. Miroslav Paulen
Budatínska 29
Bratislava
  (from: 03/17/1994 until: 09/30/1996)
Ing. Miroslav Paulen - člen
Martinengova 22
Bratislava
From: 01/14/1994
  (from: 09/04/2002 until: 09/25/2002)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Martinengova 22
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 09/27/1999)
Ing. Miroslav Paulen - predseda
Martinengova 22
Bratislava
  (from: 09/28/1999 until: 09/03/2002)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
From: 07/02/2006
  (from: 10/20/2006 until: 01/02/2007)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
From: 07/02/2006 Until: 01/02/2007
  (from: 01/03/2007 until: 01/02/2007)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
From: 01/03/2007
  (from: 01/03/2007 until: 09/10/2008)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
From: 01/03/2007 Until: 08/12/2008
  (from: 09/11/2008 until: 09/10/2008)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Martinengova 22
Bratislava
From: 07/01/2002 Until: 07/01/2006
  (from: 09/26/2002 until: 07/27/2006)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Martinengova 22
Bratislava
From: 07/01/2002 Until: 07/01/2006
  (from: 07/28/2006 until: 07/27/2006)
Ing. Miroslav Paulen - podpredseda
Martinengova 22
Bratislava 811 02
From: 07/02/2006
  (from: 07/28/2006 until: 10/19/2006)
Ing. Miroslav Paulen - predseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
From: 08/13/2008
  (from: 09/11/2008 until: 12/30/2008)
Ing. Miroslav Paulen - predseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
From: 08/13/2008 Until: 12/31/2008
  (from: 12/31/2008 until: 12/30/2008)
Ing. Dušan Paulík - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 12/10/2001 until: 09/25/2002)
Ing. Peter Pročka - člen
Mierová 58
Bratislava
  (from: 06/28/2000 until: 09/25/2002)
Herbert Heinz Röber - člen
Ringstrasse 23
Werndorf A 8402
Rakúska republika
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 07/06/2007)
Herbert Heinz Röber - člen
Ringstrasse 23
Werndorf A 8402
Rakúska republika
From: 07/01/2005 Until: 05/31/2007
  (from: 07/07/2007 until: 07/06/2007)
JUDr. Jaroslav Ružička
Haburská 16
Bratislava
  (from: 09/01/1992 until: 09/30/1996)
JUDr. Jaroslav Ružička , CSc.
Haburská 16
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 08/05/1998)
Ing. Marián Šedo - člen
Bronzova 23
Bratislava 851 10
From: 10/22/1999 Until: 10/22/2003
  (from: 09/26/2002 until: 03/16/2004)
Ing. Marián Šedo - člen
Ševčenkova 29
Bratislava
  (from: 02/21/2000 until: 09/25/2002)
Ing. Marián Šedo - člen
Bronzova 23
Bratislava 851 10
From: 10/23/2003 Until: 06/30/2005
  (from: 03/17/2004 until: 06/30/2005)
Ing. Marián Šedo - člen
Bronzova 23
Bratislava 851 10
From: 10/23/2003 Until: 06/30/2005
  (from: 07/01/2005 until: 06/30/2005)
Ing. Marián Šedo - člen
Bronzova 23
Bratislava 851 10
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 10/19/2006)
Ing. Marián Šedo - člen
Bronzova 23
Bratislava 851 10
From: 07/01/2005 Until: 09/19/2006
  (from: 10/20/2006 until: 10/19/2006)
Ing. Ivan Šramko
Račianska 93
Bratislava
  (from: 09/01/1992 until: 09/30/1996)
Ing. Ivan Šramko - predseda
Račianska 93
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 08/05/1998)
Ing. Stanislav Štít - člen
Mierová 58
Bratislava
From: 02/04/1999
  (from: 09/04/2002 until: 09/25/2002)
Ing. Stanislav Štít - člen
Mierová 58
Bratislava
From: 02/04/1999 Until: 02/04/2003
  (from: 09/26/2002 until: 03/12/2003)
Ing. Stanislav Štít - člen
Mierová 58
Bratislava
From: 02/05/2003 Until: 10/22/2003
  (from: 03/13/2003 until: 03/16/2004)
Ing. Stanislav Štít - podpredseda
Mierová 58
Bratislava
  (from: 09/28/1999 until: 09/03/2002)
Ing. Stanislav Štít - člen
Mierová 58
Bratislava
From: 10/23/2003 Until: 06/30/2005
  (from: 03/17/2004 until: 08/08/2005)
Prof. Ing. Juraj Trnovský , CSc.
Budatínska 35
Bratislava
  (from: 08/06/1998 until: 09/27/1999)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 28
Bratislava
  (from: 09/01/1992 until: 03/16/1994)
Ing. Miroslav Zaťovič
Dobšinského 28
Bratislava
  (from: 03/17/1994 until: 09/30/1996)
Ing. Miroslav Zaťovič
Martinengova 22
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 08/05/1998)
Ing. Jaroslav Zubák - podpredseda
Vavilovova 7
Bratislava
  (from: 09/01/1992 until: 09/30/1996)
Ing. Ľubomír Remšík - člen
Lietavská 14
Bratislava 851 06
From: 11/01/2006
  (from: 11/22/2006 until: 06/30/2009)
Ing. Miroslav Paulen - predseda
Kĺzavá 3109/29
Bratislava 831 01
From: 01/01/2009
  (from: 12/31/2008 until: 06/30/2009)
Ing. Michal Hollý
Nad Bednárovým 630/8
Marianka 900 33
From: 02/18/2009
  (from: 04/02/2009 until: 06/30/2009)
Mag. Alexander Bayr - člen
Mühlstiege 2 Haus 1
Baden 2500
Rakúska republika
From: 07/02/2008
  (from: 07/02/2008 until: 09/10/2008)
Mag. Alexander Bayr - člen
Mühlstiege 2 Haus 1
Baden 2500
Rakúska republika
From: 07/02/2008 Until: 08/31/2008
  (from: 09/11/2008 until: 09/10/2008)
Mag. Peter Hofbauer
Kugelfanggasse 60
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 02/19/2002 Until: 02/19/2006
  (from: 07/04/2002 until: 07/29/2004)
Mag. Volker Pichler - predseda
Teybergasse 3/4
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 05/22/2002
  (from: 09/04/2002 until: 03/07/2006)
Mag. Volker Pichler - predseda
Teybergasse 3/4
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 05/22/2002 Until: 02/19/2006
  (from: 03/08/2006 until: 03/07/2006)
Mag. Volker Pichler - predseda
Teybergasse 3/4
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 02/20/2006
  (from: 03/08/2006 until: 09/10/2008)
Mag. Volker Pichler
Teybergasse 3/4
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 02/19/2002 Until: 02/19/2006
  (from: 07/04/2002 until: 09/03/2002)
Mag. Volker Pichler - predseda
Teybergasse 3/4
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 02/20/2006 Until: 08/12/2008
  (from: 09/11/2008 until: 09/10/2008)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa pripoja podpisy a) dvoch členov predstavenstva alebo b) jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu alebo c) dvoch prokuristov alebo d) ostatných zamestnancov oprávnených podľa schváleného podpisového poriadku alebo písomného poverenia predstavenstva tak, aby za spoločnosť konali vždy dve osoby.
  (from: 04/23/2008 until: 06/30/2009)
Spôsob konania štatutárneho orgánu : Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k pečiatke spoločnosti sa pripoja podpisy: a) dvoch členov predstavenstva alebo b) jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu, pričom prokurista pripojí k svojmu menu dodatok, že ide o prokúru, c) ostatní zamestnanci banky sú oprávnení podpisovať podľa schváleného podpisového poriadku banky.
  (from: 03/13/2003 until: 04/22/2008)
Spôsob konania štatutárneho orgánu : Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k pečiatke spoločnosti sa pripoja podpisy: a) dvoch členov predstavenstva alebo b) jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu, c) ostatní zamestnanci banky sú oprávnení podpisovať podľa schváleného podpisového poriadku banky.
  (from: 07/09/1997 until: 03/12/2003)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva v súlade s organizačným a podpisovým poriadkom spoločnosti tak, že k vytlačenému či napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením mena a funkcie: a) najmenej dvaja členovia predstavenstva b) generálny riaditeľ spoločnosti a jeden člen predstavenstva c) prokuristi a ďalší splnomocnení pracovníci v rozsahu udelenej plnej moci
  (from: 09/01/1992 until: 07/08/1997)
Procuration: 
Ing. Alena Blažíková
Mierová 58
Bratislava 821 05
  (from: 03/13/2003 until: 06/30/2009)
JUDr. Viera Bobríková
Levárska 11
Bratislava 841 04
  (from: 03/13/2003 until: 07/20/2003)
Marek Duban
1.mája 212/22
Limbach 900 91
From: 08/09/2005
  (from: 08/09/2005 until: 01/11/2008)
Marek Duban
1.mája 212/22
Limbach 900 91
From: 08/09/2005 Until: 12/11/2007
  (from: 01/12/2008 until: 01/11/2008)
Ing. Ivan Horváth
Svätoplukova 18
Bratislava 821 08
  (from: 03/13/2003 until: 06/30/2009)
Ing. Pavol Hrádek
Matejkova 12
Bratislava 841 05
  (from: 03/13/2003 until: 07/06/2007)
Ing. Pavol Hrádek
Matejkova 12
Bratislava 841 05
Until: 06/30/2007
  (from: 07/07/2007 until: 07/06/2007)
Ing. Július Chovanec
Š.Králika 6443/55
Bratislava 841 07
  (from: 03/13/2003 until: 06/30/2009)
Ing. Klaudius Kosnáč
Jelačičova 4
Bratislava 821 08
  (from: 07/21/2003 until: 01/12/2009)
Ing. Klaudius Kosnáč
Jelačičova 4
Bratislava 821 08
Until: 12/16/2008
  (from: 01/13/2009 until: 01/12/2009)
Ing. Peter Kovár
Andrusovová 3
Bratislava 851 01
  (from: 03/13/2003 until: 01/11/2008)
Ing. Peter Kovár
Andrusovová 3
Bratislava 851 01
Until: 12/11/2007
  (from: 01/12/2008 until: 01/11/2008)
JUDr. Ľubica Ličková
Planckova 4
Bratislava 851 01
  (from: 03/13/2003 until: 06/30/2009)
JUDr. Terézia Maděřičová
Šustekova 23
Bratislava 851 04
  (from: 03/13/2003 until: 07/20/2003)
Ing. Mária Mardiaková
Beskydská 2595/11
Bratislava 811 05
  (from: 03/13/2003 until: 06/30/2009)
Ing. Terézia Mikulová
Röntgenova 12
Bratislava 851 01
  (from: 03/13/2003 until: 07/06/2007)
Ing. Terézia Mikulová
Röntgenova 12
Bratislava 851 01
Until: 06/30/2007
  (from: 07/07/2007 until: 07/06/2007)
Ing. Ľubomír Mráz
Rozvodná 3190/19
Bratislava 831 01
  (from: 03/13/2003 until: 06/30/2009)
Ing. Vladimír Pokorský
Eisnerova 6130/7
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
  (from: 03/13/2003 until: 07/06/2007)
Ing. Vladimír Pokorský
Eisnerova 6130/7
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
Until: 06/30/2007
  (from: 07/07/2007 until: 07/06/2007)
Ing. Peter Pročka
Papraďová 5721/7
Bratislava 821 01
  (from: 03/13/2003 until: 01/11/2008)
Ing. Peter Pročka
Papraďová 5721/7
Bratislava 821 01
Until: 12/11/2007
  (from: 01/12/2008 until: 01/11/2008)
Ing. Alica Rinčová
Černyševského 15
Bratislava 851 01
  (from: 03/13/2003 until: 07/06/2007)
Ing. Alica Rinčová
Černyševského 15
Bratislava 851 01
Until: 06/30/2007
  (from: 07/07/2007 until: 07/06/2007)
Ing. Dana Škublová
Obežná 4
Bratislava 821 02
From: 12/02/2006
  (from: 12/02/2006 until: 06/30/2009)
Mgr. Elena Štroblová, nar.: 19.5.1952
218
Borinka 900 32
  (from: 03/13/2003 until: 12/01/2006)
Mgr. Elena Štroblová, nar.: 19.5.1952
218
Borinka 900 32
Until: 09/30/2006
  (from: 12/02/2006 until: 12/01/2006)
Janka Štullerová
Donnerova 3
Bratislava 841 05
  (from: 03/13/2003 until: 06/30/2009)
Mag. Alfred Dämon
Jeneweingasse 32.6
Viedeň A 1210
Rakúska republika
  (from: 03/13/2003 until: 01/12/2009)
Mag. Alfred Dämon
Jeneweingasse 32.6
Viedeň A 1210
Rakúska republika
Until: 12/16/2008
  (from: 01/13/2009 until: 01/12/2009)
Mag. Egbert Fleischer
Herrengasse 10
Wiener Neustadt A 2700
Rakúska republika
Until: 12/11/2007
  (from: 01/12/2008 until: 01/11/2008)
Mag. Egbert Fleischer
Herrengasse 10
Wiener Neustadt A 2700
Rakúska republika
  (from: 03/13/2003 until: 01/11/2008)
Mag. Günter Friedl, , MBA
Wimmergasse 1/18
Viedeň 1050
Rakúska republika
  (from: 07/21/2003 until: 08/08/2005)
Mag. Günter Friedl, , MBA
Leebgasse 46 5
Viedeň-Favoriten 1100
Rakúska republika
From: 07/21/2003 Until: 12/11/2007
  (from: 01/12/2008 until: 01/11/2008)
Mag. Günter Friedl, , MBA
Leebgasse 46 5
Viedeň-Favoriten 1100
Rakúska republika
From: 07/21/2003
  (from: 08/09/2005 until: 01/11/2008)
Herbert Heinz Röber
Ringstrasse 23
Werndorf A 8402
Rakúska republika
Until: 06/30/2005
  (from: 08/09/2005 until: 08/08/2005)
Herbert Heinz Röber
Ringstrasse 23
Werndorf A 8402
Rakúska republika
  (from: 03/13/2003 until: 08/08/2005)
Dkfm. Ursula Seifert
Heiligenstädterstrasse 131
Viedeň A19
Rakúska republika
  (from: 03/13/2003 until: 03/18/2005)
Dkfm. Ursula Seifert
Heiligenstädterstrasse 131
Viedeň A19
Rakúska republika
Until: 02/22/2005
  (from: 03/19/2005 until: 03/18/2005)
Mag. Peter Szenkurök
Hauptstrasse 69, 7021 Baumgarten
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 03/13/2003 until: 01/02/2007)
Mag. Peter Szenkurök
Hauptstrasse 69, 7021 Baumgarten
Viedeň
Rakúska republika
Until: 12/31/2006
  (from: 01/03/2007 until: 01/02/2007)
Michael Urbanetz
Gemeindeberggasse 43
Viedeň A 1130
Rakúska republika
  (from: 03/13/2003 until: 08/08/2005)
Michael Urbanetz
Gemeindeberggasse 43
Viedeň A 1130
Rakúska republika
Until: 06/30/2005
  (from: 08/09/2005 until: 08/08/2005)
Capital: 
72 196 754,25 EUR Paid up: 72 196 754,25 EUR
  (from: 01/28/2009 until: 06/30/2009)
2 175 000 000 Sk Paid up: 2 175 000 000 Sk
  (from: 05/23/2006 until: 01/27/2009)
1 950 000 000 Sk Paid up: 1 950 000 000 Sk
  (from: 09/15/2004 until: 05/22/2006)
1 750 000 000 Sk Paid up: 1 750 000 000 Sk
  (from: 04/30/2002 until: 09/14/2004)
1 300 000 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 04/29/2002)
1 000 000 000 Sk
  (from: 03/17/1994 until: 08/05/1998)
5 970 000 000 Sk
  (from: 05/24/1993 until: 03/16/1994)
500 000 000 Sk
  (from: 09/01/1992 until: 05/23/1993)
Shares: 
Number of shares: 2175
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 01/28/2009 until: 06/30/2009)
Number of shares: 2175
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/23/2006 until: 01/27/2009)
Number of shares: 1950
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/15/2004 until: 05/22/2006)
Number of shares: 1750
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/30/2002 until: 09/14/2004)
Number of shares: 1300
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/04/2002 until: 04/29/2002)
Number of shares: 1300
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 08/06/1998 until: 03/03/2002)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/05/1995 until: 08/05/1998)
Number of shares: 10000
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/17/1994 until: 09/04/1995)
Number of shares: 5970
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/24/1993 until: 03/16/1994)
Number of shares: 5000
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/01/1992 until: 05/23/1993)
Stockholder: 
KBC Bank
Havenlaan 2
Brussels 1080
Belgicko
  (from: 09/10/2008 until: 06/30/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Marta Bernáthová
Palkovičova 12
Bratislava
  (from: 08/06/1998 until: 08/06/1998)
JUDr. Marta Bernáthová - predsedníčka
Palkovičova 12
Bratislava
  (from: 08/07/1998 until: 09/27/1999)
Ing. Jana Bonková
Popradskej brigády 746/24
Poprad 058 01
From: 05/09/2007
  (from: 06/13/2007 until: 09/09/2008)
Ing. Jana Bonková
Popradskej brigády 746/24
Poprad 058 01
From: 05/09/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 09/10/2008 until: 09/09/2008)
Ing. Jana Bonková - člen
Popradskej brigády 746/24
Poprad 058 01
From: 02/15/2006
  (from: 03/22/2006 until: 06/12/2007)
Ing. Jana Bonková - člen
Popradskej brigády 746/24
Poprad 058 01
From: 02/15/2006 Until: 04/25/2007
  (from: 06/13/2007 until: 06/12/2007)
JUDr. Eva Borovská
Hanulova 28
Nitra
  (from: 09/01/1992 until: 07/17/1994)
Jochen Bottermann - predseda
Postgasse 6/14
Viedeň 1010
Rakúsko
From: 02/17/2006
  (from: 03/22/2006 until: 09/09/2008)
Jochen Bottermann - predseda
Postgasse 6/14
Viedeň 1010
Rakúsko
From: 02/17/2006 Until: 06/30/2008
  (from: 09/10/2008 until: 09/09/2008)
Ing. Štefan Bratko
Generála Svobodu 2755/3
Trenčín
  (from: 09/05/1995 until: 09/30/1996)
Ing. Štefan Bratko
Generála Svobodu 2755/3
Trenčín
  (from: 10/01/1996 until: 06/21/1998)
Edita Bukovská
Ipeľská 11
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 08/06/1998)
Ing. Peter Drábik
Paláriková 12
Levice
  (from: 09/05/1995 until: 09/30/1996)
Ing. Peter Drábik
Paláriková 12
Levice
  (from: 10/01/1996 until: 09/25/2002)
Ing. Peter Drábik - člen
Palárikova 12
Levice
From: 03/15/1995 Until: 03/15/2003
  (from: 09/26/2002 until: 06/15/2003)
Ing. Gabriel Droba - deň vzniku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002, deň zániku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2006
Seberíniho 13
Bratislava
  (from: 03/04/2002 until: 08/13/2002)
Mag. Johann Gaber
Braungasse 43
Viedeň A-1170
Rakúska republika
From: 05/07/2004
  (from: 08/17/2004 until: 10/19/2006)
Mag. Johann Gaber
Braungasse 43
Viedeň A-1170
Rakúska republika
From: 05/07/2004 Until: 09/19/2006
  (from: 10/20/2006 until: 10/19/2006)
Ing. Ľudmila Hefková
Kudlákova 3
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 09/27/1999)
Mag. Peter Hofbauer - člen dozornej rady
Kugelfanggasse 60
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 12/12/2003 Until: 02/04/2005
  (from: 04/23/2005 until: 04/22/2005)
Mag. Peter Hofbauer - člen dozornej rady
Kugelfanggasse 60
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 12/12/2003 Until: 12/12/2007
  (from: 07/30/2004 until: 04/22/2005)
Ing. Vladimír Horváth
Frankelova 29
Bratislava
  (from: 03/17/1994 until: 07/08/1997)
JUDr. Vladimír Hudec - zánik funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002
Odborárske námestie 6
Bratislava
  (from: 09/28/1999 until: 03/03/2002)
RNDr. Dušan Hudec
Turnianska 4
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 07/08/1997)
Ing. Milan Jaďuď
Kadnárova 57
Bratislava
  (from: 07/18/1994 until: 09/04/1995)
Ing. Rudolf Janáč - predseda, zánik funkcie predsedu a člena dozornej rady dňa 30.1.2002
Palkovičova 5
Bratislava
  (from: 09/28/1999 until: 03/03/2002)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 24
Bratislava
  (from: 09/05/1995 until: 09/30/1996)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 24
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 08/05/1998)
MUDr. Stanislav Janota
Haanova 13
Bratislava
  (from: 09/05/1995 until: 09/30/1996)
MUDr. Stanislav Janota
Haanova 13
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 09/27/1999)
RNDr. Dušan Jurčák - deň vzniku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002, deň zániku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2006
Kúty 16
Trenčín
  (from: 03/04/2002 until: 08/13/2002)
Ing. Milan Kostor
Pribinova 122
Zvolen
  (from: 03/17/1994 until: 09/30/1996)
Ing. Milan Kostor
Pribinova 122
Zvolen
  (from: 10/01/1996 until: 09/27/1999)
PhDr. Peter Kotásek
Komenského 5
Modra 900 01
From: 05/09/2007
  (from: 06/13/2007 until: 09/09/2008)
PhDr. Peter Kotásek
Komenského 5
Modra 900 01
From: 05/09/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 09/10/2008 until: 09/09/2008)
PhDr. Peter Kotásek - člen
Komenského 5
Modra 900 01
From: 04/25/2003 Until: 04/25/2007
  (from: 06/16/2003 until: 06/12/2007)
PhDr. Peter Kotásek - člen
Komenského 5
Modra 900 01
From: 04/25/2003 Until: 04/25/2007
  (from: 06/13/2007 until: 06/12/2007)
Ing. Pavol Krajč - zánik funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002
Ružová 50
Košice
  (from: 09/28/1999 until: 03/03/2002)
Ing. Rudolf Krajňák
L. Svobodu 3569
Poprad
  (from: 09/05/1995 until: 09/30/1996)
Ing. Rudolf Krajňák
L. Svobodu 3569
Poprad
  (from: 10/01/1996 until: 09/25/2002)
Ing. Rudolf Krajňák - člen
362
Nová Lesná
From: 03/15/1995 Until: 03/15/2003
  (from: 09/26/2002 until: 06/15/2003)
Ing. Miloš Kraus - zánik funkcie člena dozornej rady dňa 29.1.2002
Dedovec II 1782/300
Považská Bystrica
  (from: 06/22/1998 until: 03/03/2002)
Ing. Stanislav Krcho , CSc.
Brančská 7
Bratislava
  (from: 06/28/2000 until: 07/03/2002)
Ing. Stanislav Krcho , CSc.
Brančská 7
Bratislava
From: 05/19/2000
  (from: 07/04/2002 until: 08/13/2002)
Ing. Pavol Krištof
Dubová 6
Trenčín
  (from: 07/09/1997 until: 09/27/1999)
Marián Kupčík - zánik funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002
Park Angelínum 15
Košice
  (from: 09/28/1999 until: 03/03/2002)
Ing. Igor Kuzma
Zvolenská 33
Slatina
  (from: 09/01/1992 until: 07/17/1994)
PNDr. Pavol Minárik
Belinského 9
Bratislava
  (from: 09/28/1999 until: 08/13/2002)
Doc.JUDr. Jozef Moravčík , CSc. - podpredseda, zánik funkcie podpredsedu a člena dozornej rady dňa 30.1.2002
Bílikova 15
Bratislava
  (from: 09/28/1999 until: 03/03/2002)
RNDr. Marta Morávková
Bučinova 8
Bratislava
  (from: 03/17/1994 until: 07/17/1994)
Prof. Ewald Nowotny - člen
Trazerberggasse 23
Viedeň A-1130
Rakúska reppublika
From: 05/22/2006
  (from: 06/14/2006 until: 01/11/2008)
Prof. Ewald Nowotny - člen
Trazerberggasse 23
Viedeň A-1130
Rakúska reppublika
From: 05/22/2006 Until: 12/31/2007
  (from: 01/12/2008 until: 01/11/2008)
Ing. Ján Odzgan
Gunduličova 1
Bratislava
  (from: 09/05/1995 until: 09/30/1996)
Ing. Ján Odzgan
Gunduličova 1
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 09/27/1999)
Ing. Marián Podolák - deň vzniku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002, deň zániku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2006
Lachova č. 32
Bratislava
  (from: 03/04/2002 until: 08/13/2002)
Ing. Ján Potúček
Trenčianska 25
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 09/27/1999)
Ing. arch. Imrich Puškár , CSc.
Fándlyho 3
Bratislava
  (from: 03/17/1994 until: 07/08/1997)
JUDr. Ján Sabol
Albrechtová 9
Bratislava
  (from: 07/18/1994 until: 07/08/1997)
Ing. Marek Senkovič - člen
Šancova 3569/55
Bratislava 831 04
From: 04/25/2003 Until: 11/18/2005
  (from: 01/04/2006 until: 01/03/2006)
Ing. Marek Senkovič - člen
Šancova 3569/55
Bratislava 831 04
From: 04/25/2003 Until: 04/25/2007
  (from: 06/16/2003 until: 01/03/2006)
Dipl. Ing. Hans Günter Schanznig - člen
Goldbergsiedlung 12
Reisenberg A-2440
Rakúska republika
From: 05/01/2006
  (from: 05/23/2006 until: 10/19/2007)
Dipl. Ing. Hans Günter Schanznig - člen
Goldbergsiedlung 12
Reisenberg A-2440
Rakúska republika
From: 05/01/2006 Until: 09/14/2007
  (from: 10/20/2007 until: 10/19/2007)
Ing. Peter Sokol
Drotárska 61
Bratislava
  (from: 09/05/1995 until: 09/30/1996)
Mag. Alois Steinbichler - člen
Littrowgasse 5/11
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 10/20/2006
  (from: 10/20/2006 until: 01/11/2008)
Mag. Alois Steinbichler - podpredseda
Littrowgasse 5/11
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 10/20/2006
  (from: 01/12/2008 until: 09/09/2008)
Mag. Alois Steinbichler - podpredseda
Littrowgasse 5/11
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 10/20/2006 Until: 06/30/2008
  (from: 09/10/2008 until: 09/09/2008)
Jozef Šedovič
Viničky 3
Nitra
  (from: 10/01/1996 until: 09/27/1999)
Ing. Rudolf Šeliga
Uhrovecká 2
Bratislava
  (from: 09/28/1999 until: 08/13/2002)
Ing. Ivan Švejna
Jaselská 6
Zvolen
  (from: 03/17/1994 until: 09/04/1995)
Prof.Ing. Juraj Trnovský , PhD.
Budatínska 35
Bratislava
  (from: 09/28/1999 until: 04/05/2000)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc.
Vígľšská 11
Bratislava
  (from: 07/18/1994 until: 07/08/1997)
Ing. Titus Tulinský
Lipová 11
Nitra
  (from: 09/01/1992 until: 09/04/1995)
Ing. Peter Vačko
Majerská 177/C
Lednické Rovne
  (from: 09/05/1995 until: 09/30/1996)
Ing. Peter Vačko - zánik funkcie člena dozornej rady dňa 29.1.2002
Majerská 177/C
Lednické Rovne
  (from: 10/01/1996 until: 03/03/2002)
JUDr. Ernest Valko - zánik funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002
Topoľčianska 18
Bratislava
  (from: 09/28/1999 until: 03/03/2002)
JUDr. Mária Vrabko
Krásnohorská 3162/13
Bratislava
  (from: 07/18/1994 until: 09/04/1995)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 28
Bratislava
  (from: 03/17/1994 until: 07/08/1997)
Doc. Ing. Karol Zalai , CSc.
Višňová 9
Bratislava
  (from: 10/01/1996 until: 09/25/2002)
Doc. Ing. Karol Zalai , CSc.
Vyšňovská 9
Bratislava
  (from: 09/05/1995 until: 09/30/1996)
Doc. Ing. Karol Zalai , CSc. - člen
Royova 19
Bratislava
From: 03/15/1995 Until: 03/15/2003
  (from: 09/26/2002 until: 06/15/2003)
Prof.Ing. Karol Zalai , CSc. - člen
Royova 19
Bratislava 831 01
From: 04/25/2003 Until: 04/25/2007
  (from: 06/16/2003 until: 06/12/2007)
Prof.Ing. Karol Zalai , CSc. - člen
Royova 19
Bratislava 831 01
From: 04/25/2003 Until: 04/25/2007
  (from: 06/13/2007 until: 06/12/2007)
Andrej Cholvad
Podzáhradná 11
Bratislava 821 07
From: 05/09/2007
  (from: 06/13/2007 until: 06/30/2009)
Dirk Laureyns - podpredseda
Paardenstraat 28
Destelbergen 9070
Belgicko
From: 09/05/2008
  (from: 10/22/2008 until: 06/30/2009)
Baghdo Akay , MBA
BAWAG P.S.K. Seitzergasse 2-4
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 09/15/2007 Until: 02/21/2008
  (from: 03/15/2008 until: 03/14/2008)
Baghdo Akay , MBA
BAWAG P.S.K. Seitzergasse 2-4
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 09/15/2007
  (from: 10/20/2007 until: 03/14/2008)
Mag. Gerhard Bösch - člen dozornej rady
Mariannengasse 28/10
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 04/30/2002 Until: 04/30/2006
  (from: 08/14/2002 until: 07/29/2004)
Jochen Bottermann - deň vzniku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002, deň zániku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2006
Postgasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (from: 03/04/2002 until: 07/03/2002)
Jochen Bottermann - podpredseda
Postgasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 01/30/2002 Until: 01/30/2006
  (from: 07/04/2002 until: 09/03/2002)
Jochen Bottermann - predseda
Postgasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 05/22/2002
  (from: 09/04/2002 until: 03/02/2006)
Jochen Bottermann - predseda
Postgasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 05/22/2002 Until: 01/30/2006
  (from: 03/03/2006 until: 03/02/2006)
Jochen Bottermann
Postgasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 01/31/2006
  (from: 03/03/2006 until: 03/21/2006)
Jochen Bottermann
Postgasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 01/31/2006 Until: 02/17/2006
  (from: 03/22/2006 until: 03/21/2006)
Mag. Otto Ilchmann
St. Veitgasse 28/2
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (from: 08/06/1998 until: 02/11/2001)
Dr. Stephan Koren
Wallrißstraße 28
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 09/15/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 09/10/2008 until: 09/09/2008)
Dr. Stephan Koren
Wallrißstraße 28
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 09/15/2007
  (from: 10/20/2007 until: 09/09/2008)
Dkfm. Gűnter Korp - podpredseda
Scheibelreitergasse 7D
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 05/23/2006 Until: 09/14/2007
  (from: 10/20/2007 until: 10/19/2007)
Dkfm. Gűnter Korp - podpredseda
Scheibelreitergasse 7D
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 05/23/2006
  (from: 07/28/2006 until: 10/19/2007)
Dkfm. Günter Korp
Scheibelreiterg. 7D
Viedeň A-1190
Rakúska republika
From: 11/07/2003 Until: 11/07/2007
  (from: 03/17/2004 until: 07/27/2006)
Joseph Laughlin , MBA
150 S Green Bay RD, Lake Forest
Illinois 600 45
USA
From: 09/27/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 09/10/2008 until: 09/09/2008)
Joseph Laughlin , MBA
150 S Green Bay RD, Lake Forest
Illinois 600 45
USA
From: 09/27/2007
  (from: 10/20/2007 until: 09/09/2008)
Mag. Herbert Legradi - člen dozornej rady
Raaber-Bahn-gasse 18
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 04/30/2002 Until: 11/07/2003
  (from: 08/14/2002 until: 03/16/2004)
Anton M. Burghardt
Wattmanngasse 13
Wien
Rakúska republika
  (from: 07/18/1994 until: 09/30/1996)
Anton M. Burghardt nar. 22.07.1947
Wattmanngasse 13
Wien
Rakúska republika
  (from: 10/01/1996 until: 08/05/1998)
Dipl. Ing. Hans Günter Schanznig - člen dozornej rady
Goldbergsiedlung 12
Reisenberg A24 40
Rakúska republika
From: 04/30/2002 Until: 04/30/2006
  (from: 08/14/2002 until: 05/22/2006)
Dipl. Ing. Hans Günter Schanznig - člen dozornej rady
Goldbergsiedlung 12
Reisenberg A24 40
Rakúska republika
From: 04/30/2002 Until: 04/30/2006
  (from: 05/23/2006 until: 05/22/2006)
Ing. Mag. Dr. Josef Schwarzecker - podpredseda
Weihburggasse 1/11
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 05/22/2002 Until: 05/22/2006
  (from: 06/14/2006 until: 06/13/2006)
Ing. Mag. Dr. Josef Schwarzecker - podpredseda
Weihburggasse 1/11
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 05/22/2002 Until: 05/22/2006
  (from: 07/30/2004 until: 06/13/2006)
Ing. Mag. Dr. Josef Schwarzecker - člen
Weihburggasse 1/11
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 05/22/2002 Until: 05/22/2006
  (from: 09/04/2002 until: 07/29/2004)
Mag. Karin Svoboda
Montlearstrasse 70/23
1160 Viedeň
Rakúska republika
  (from: 02/12/2001 until: 08/13/2002)
Mag. Max Weinhandl
Töllergasse 17
Viedeň A-1210
Rakúska republika
From: 03/24/2005
  (from: 04/23/2005 until: 10/19/2007)
Mag. Max Weinhandl
Töllergasse 17
Viedeň A-1210
Rakúska republika
From: 03/24/2005 Until: 09/14/2007
  (from: 10/20/2007 until: 10/19/2007)
Dkfm. Johann Zwettler - deň vzniku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2002, deň zániku funkcie člena dozornej rady dňa 30.1.2006
Sandrockgasse 97
Viedeň A - 1210
Rakúska republika
  (from: 03/04/2002 until: 09/03/2002)
Dkfm. Johann Zwettler - podpredseda
Sandrockgasse 97
Viedeň A - 1210
Rakúska republika
From: 05/22/2002
  (from: 09/04/2002 until: 07/29/2004)
Rita Docx - predseda
Geelhandlaan 25
Hove 2540
Belgicko
From: 07/01/2008
  (from: 09/10/2008 until: 06/30/2009)
Dirk Laureyns - člen
Paardenstraat 28
Destelbergen 9070
Belgicko
From: 07/01/2008 Until: 09/05/2008
  (from: 10/22/2008 until: 10/21/2008)
Dirk Laureyns - člen
Paardenstraat 28
Destelbergen 9070
Belgicko
From: 07/01/2008
  (from: 09/10/2008 until: 10/21/2008)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 280/2009, Nz 13055/2009, NCRls 13215/2009 zo dňa 23.04.2009 o zrušení spoločnosti ISTROBANKA, a.s., so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 331 491, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 466/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4314/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 281/2009, Nz 13065/2009, NCRls 13235/2009 notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou dňa 23.04.2009 stáva právnym nástupcom spoločnosti ISTROBANKA, a.s., a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/01/2009)
Zakladateľom akciovej spoločnosti je Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava. Akciová spoločnosť založená v zmysle § 154 a 220 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 920
  (from: 09/01/1992 until: 06/30/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.1.1994 na ktorom boli schválené stanovy.
  (from: 03/17/1994 until: 06/30/2009)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 313/95, Nz 301/95 napísanou dňa 28.06.1995 notárom JUDr. Romanom Blahom a na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti, zápisnica z valného zhromaždenia z 21.06.1995, súhrnný protokol o vykonaní volieb členov Dozornej rady ISTROBANKY a.s. zastupujúcich zamestnancov dňa 15.03.1995
  (from: 09/05/1995 until: 06/30/2009)
Záznam č. 15 z rokovania predstavenstva dňa 28.03.1994. Výpis zo zápisnice č. 3 z rokovania predstavenstva dňa 25.03.1996. Výpis zo zasadania dozornej rady zo dňa 26.09.1996. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.04.1996. Notárska zápisnica N 262/96, Nz 249/96 napísaná dňa 05.06.1996 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 12.07.1996.
  (from: 10/01/1996 until: 06/30/2009)
Na valnom zhromaždení dňa 13.5.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 139/97, Nz 133/97 napísanej dňa 13.5.1997 notárom JUDr. Blahom, bola schválená zmena stanov. Rozhodnutie NBS č. UBD - 1861/1996 z 15.10.1996. Zápisnica č. 7 zo zasadnutia dozornej rady dňa 6.9.1995.
  (from: 07/09/1997 until: 06/30/2009)
Záznam zo 4. zasadnutia volebnej komisie pre voľby Dozornej rady ISTROBANKY a.s. zastupujúcich zamestnancov konaného v Bratislave dňa 17.2.1998.
  (from: 06/22/1998 until: 06/30/2009)
Rozhodnutie NBS č. UBD - 1380/1997 z 29.7.1997 - udelenie súhlasu na zvýšenie základného imania banky. Rozhodnutie NBS č. UBD - 1380/2-1997 z 29.10.1997 - predĺženie lehoty na zvýšenie základného imania banky. Notárska zápisnica N 151/98, NZ 150/98 napísaná dňa 29.4.1998 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh riadneho Valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/06/1998 until: 06/30/2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1971/1998 zo dňa 16. novembra 1998, ktorým bolo ISTROBANKE, akciovej spoločnosti, Laurinská 1, Bratislava udelené povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov. Notárska zápisnica NZ 39/99 napísaná dňa 4.2.1999 notárkou JUDr. Agátou Potančekovou osvedčujúca priebeh mimoriadného Valného zhromaždenia konaného dňa 4.2.1999, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Notárska zápisnica č. N 95/99, Nz 95/99 napísaná dňa 5.5.1999 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh riadneho Valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.1999, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 09/28/1999 until: 06/30/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 22.10.1999.
  (from: 02/21/2000 until: 06/30/2009)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 292/99, Nz 285/99. Rozhodnutie Národnej baky Slovenska zo dňa 6.12.1999 č. UBD-2191/1-1999.
  (from: 04/06/2000 until: 06/30/2009)
1. Uznesenie dozornej rady ISTROBANKY, a.s. č. 22/2000 zo dňa 28.4.2000. 2. Uznesenie Valného zhromaždenia ISTROBANKY, a.s. č. 6 zo dňa 19.5.2000.
  (from: 06/28/2000 until: 06/30/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.1.2001.
  (from: 02/12/2001 until: 06/30/2009)
Uznesenie dozornej rady č. 46/2001 zo dňa 17.10.2001.
  (from: 12/10/2001 until: 06/30/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.1.2002. Notárska zápisnica č. Nz 31/02 zo dňa 30.1.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade, zmena stanov a prijaté úplné znenie stanov.
  (from: 03/04/2002 until: 06/30/2009)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27. 3. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 100/02, Nz 94/02 zo dňa 27. 3. 2002 spísaná notárom JUDr. Romanom Blahom. Jediný akcionár: Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft so sídlom Seitzergasse 2-4, 1010 Wien, zapísaná v obchodnom registri Krajinského súdu Viedeň, číslo zápisu v obchodnom registri FN 107053 g.
  (from: 04/30/2002 until: 06/30/2009)
Zápisnica č. 1 o zasadnutí dozornej rady zo dňa 19.2.2002.
  (from: 07/04/2002 until: 06/30/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30. 4. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 140/02, Nz 133/02. Zánik funkcie členov dozornej rady: Ing. Rudolf Šeliga, RNDr. Pavol Minárik, Ing. Stanislav Krcho, CSc., Mag. Karin Svoboda, Ing. Marián Podolák, Ing. Gabriel Droba, RNDr. Dušan Jurčák dňa 30. 4. 2002.
  (from: 08/14/2002 until: 06/30/2009)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 22.5.2002, ktorého priebeh ovedčuje notárska zápisnica N 172/02, Nz 164/02. Výpis č. 1 zo zápisnice o zasadaní dozornej zo dňa 22.5.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ladislava Holubanského dňa 22.5.2002. Predseda predstavenstva Ing. Miroslav Paulen do 22.5.2002. Podpredseda predstavenstva Ing. Stanislav Štít do 22.5.2002. Podpredseda dozornej Jochen Bottermann do 22.5.2002.
  (from: 09/04/2002 until: 06/30/2009)
Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Peter Pročka a Ing. Dušan Pavlík dňa 1.7.2002. Výpis č. 1 zo zápisnice č. 4 o zasadaní dozornej rady zo dňa 1.7.2002.
  (from: 09/26/2002 until: 06/30/2009)
Výpis zo zápisnice č. 54 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.12.2002. Zápisnica č. 1/2003 o zasadaní Dozornej rady zo dňa 24.1.2003, kde bol opätovne do funkcie člena predstavenstva zvolený Ing. Stanislav Štít na obdobie od 5.2.2003 do 22.10.2003.
  (from: 03/13/2003 until: 06/30/2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-689/2003 zo dňa 16.4.2003, ktorým udeľuje predchádzajúci súhlas ISTROBANKE, a.s. so sídlom Laurinská 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 331 491 na zvolenie Prof. Ing. Karola Zalaia CSc., PhDr. Petra Kotáska a Ing. Mareka Senkoviča za člena Dozornej rady ISTROBANKY, a.s. Zápisnica zo zasadnutia Centrálnej volebnej komisie ISTROBANKY, a.s. pre voľbu členov Dozornej rady ISTROBANKY, a.s., volených zamestnancami na funkčné obdobie rokov 2003 - 2007 zo dňa 23.4.2003 + Súhrnný protokol o vykonaní volieb členov Dozornej rady ISTROBANKY, a.s., zastupujúcich zamestnancov.
  (from: 06/16/2003 until: 06/30/2009)
Výpis č. 2 zo zápisnice č. 4 o zasadnutí Dozornej rady ISTROBANKY, a.s., zo dňa 16.6.2003 - uznesenie č. 48/2003 zo dňa 16.6.2003. Výpis zo zasadnutia č. 25 z riadneho zasadania Predstavenstva ISTROBANKY, a.s., konaného dňa 23.6.2003 - uznesenie č. 331/2003 zo dňa 23.6.2003.
  (from: 07/21/2003 until: 06/30/2009)
Mag. Herbert Legradi, deň zániku funkcie: 07.11.2003. Výpis č. 1 zo zápisnice č. 6 o zasadnutí dozornej rady z dňa 19.09.2003. Notárska zápisnica č. N 244/2003, Nz 102702/2003 zo dňa 07.11.2003.
  (from: 03/17/2004 until: 06/30/2009)
Mag. Peter Hifbauer, deň zániku funkcie: 12.12.2003. Dkfm. Johann Zwettler, deň zániku funkcie: 12.12.2003. Mag. Gerhard Bösch, deň zániku funkcie: 12.12.2003. Výpis č. 8 zo zápisncie č. 8/2003 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.12.2003. Notárska zápisnica č. N 277/2003, Nz 119953/2003 zo dňa 12.12.2003.
  (from: 07/30/2004 until: 06/30/2009)
Výpis č.4/B zo zápisnice č. 4 o zasadaní Dozornej rady ISTROBANKY, a.s. zo dňa 25.06.2004 - uznesením sa volí do funkcie člena Predstavenstva p. Mag. Alexander Bayr s účinnosťou od 01.07.2004.
  (from: 08/04/2004 until: 06/30/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.5.2004 o vymenovaní člena dozornej rady.
  (from: 08/17/2004 until: 06/30/2009)
Notárska zápisnica č. N 124/2004 Nz 59538/2004 zo dňa 21.7.2004.
  (from: 09/15/2004 until: 06/30/2009)
Notárska zápisnica N 20/2005, Nz 14296/2005, NCRls 14134/2005 zo dňa 24.3.2005.
  (from: 04/23/2005 until: 06/30/2009)
Výpis č. 3/A zo zápisnice č. 3/2005 o zasadnutí dozornej rady ISTROBANKY, a.s. zo dňa 4.5.2005.
  (from: 07/01/2005 until: 06/30/2009)
Výpis č.4/A zo zápisnice č.4/2005 o zasadaní dozornej rady zo dňa 24.06.2005. Výpis č.29a zo zápisnice č.29 z riadneho rokovania predstavenstva konaného dňa 27.06.2005.
  (from: 08/09/2005 until: 06/30/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.1.2006 vo forme notárskej zápisnice N 2/2006, Nz 4045/2006, NCRIs 4020/2006.
  (from: 03/03/2006 until: 06/30/2009)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.02.2006 - voľba predsedu predstavenstva Mag. Volkera Pichlera.
  (from: 03/08/2006 until: 06/30/2009)
Notárska zápisnica č. N 18/2006, Nz 15623/2006 zo dňa 18.04.2006 spísaná notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadného Valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 03.05.2006, ktorým udeľuje ISTROBANKE, a.s. súhlas na zmenu stanov.
  (from: 05/23/2006 until: 06/30/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.05.2006.
  (from: 06/14/2006 until: 06/30/2009)
Výpis č. 2/A zo zápisnice č. 2/2006 o zasadnutí dozornej rady zo dňa 5.5.2006. Výpis č. 3/A zo zápisnice č. 3/2006 o zasadnutí dozornej rady zo dňa 30.6.2006.
  (from: 07/28/2006 until: 06/30/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.9.2006. Výpis zo zapisnice č. 4/2006 o zasadnutí dozornej rady zo dňa 19.9.2006.
  (from: 10/20/2006 until: 06/30/2009)
Rozhodnutie NBS UBD-2949/2006-PLP zo dňa 10.10.2006 - udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu člena predstavenstva.
  (from: 11/22/2006 until: 06/30/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2006 - voľba člena predstavenstva.
  (from: 11/22/2006 until: 06/30/2009)
Výpis č. 41a zo zápisnice č. 41 z riadneho rokovania Predstavenstva spoločnosti zo dňa 24.10.2006.
  (from: 12/02/2006 until: 06/30/2009)
Výpis č. 6/A zo zápisnice č. 6/2006 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.12.2006. Výpis č. 48 zo zápisnice č. 48 z riadneho rokovania predstavenstva konaného dňa 12.12.2006.
  (from: 01/03/2007 until: 06/30/2009)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady zo dňa 9.5.2007.
  (from: 06/13/2007 until: 06/30/2009)
Výpis zo zápisnice o zasadnutí dozornej rady konaného 31.05.2007 - ukončenie funkčného obdobia člena predstavenstva spoločnosti, voľba nového člena predstavenstva. Výpis zo zápisnice z riadneho rokovania predstavenstva konaného dňa 11.06.2007 - odvolanie štyroch prokuristov spoločnosti.
  (from: 07/07/2007 until: 06/30/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09.2007.
  (from: 10/20/2007 until: 06/30/2009)
Výpis č. 48/a zo zápisnice z riadneho rokovania predstavenstva konaného dňa 11.12.2007.
  (from: 01/12/2008 until: 06/30/2009)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady doručené spoločnosti 21.02.2008.
  (from: 03/15/2008 until: 06/30/2009)
Notárska zápisnica č. N 6/2008, Nz 13678/2008, NCRls 13561/2008 zo dňa 19.03.2008.
  (from: 04/23/2008 until: 06/30/2009)
Zápisnica č. 2/2008 o mimoriadnom zasadaní Dozornej rady zo dňa 11.04.2008.
  (from: 07/02/2008 until: 06/30/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2008. Zápisnica č. 5/2008 o mimoriadnom zasadnutí dozornej rady zo dňa 17.07.2008. Notárska zápisnica č. N 21/2008, Nz 33381/2008, NCRls 33058/2008 zo dňa 18.07.2008.
  (from: 09/10/2008 until: 06/30/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.08.2008.
  (from: 09/11/2008 until: 06/30/2009)
Výpis č. 7/A zo zápisnice o zasadaní Dozornej rady zo dňa 05.09.2008.
  (from: 10/22/2008 until: 06/30/2009)
Výpis zo zápisnice č. 8/A zápisnice č. 8/2008 zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.12.2008.
  (from: 12/31/2008 until: 06/30/2009)
Výpis č. 49/a zo zápisnice č. 49 z riadneho rokovania Predstavenstva ISTROBANKY, a.s. konaného dňa 16.12.2008.
  (from: 01/13/2009 until: 06/30/2009)
Zápisnica o mimoriadnom zasadaní Dozornej rady zo dňa 20.01.2009.
  (from: 02/26/2009 until: 06/30/2009)
Výpis č. 3/A zo zápisnice č. 3/2009 o zasadaní Dozornej rady zo dňa 20.03.2009.
  (from: 04/02/2009 until: 06/30/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2009)
Legal successor: 
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
Bratislava 815 63
  (from: 07/01/2009)
Date of updating data in databases:  10/19/2021
Date of extract :  10/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person