Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  534/B

Business name: 
CREDITANSTALT INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. v likvidácii
  (from: 05/09/1997 until: 04/25/1999)
CREDITANSTALT INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
  (from: 05/04/1993 until: 05/08/1997)
Registered seat: 
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 05
  (from: 05/04/1993 until: 04/25/1999)
Identification number (IČO): 
31 353 193
  (from: 05/04/1993)
Date of entry: 
06/24/1993
  (from: 05/04/1993)
Date of deletion: 
04/26/1999
  (from: 04/26/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/04/1993)
Objects of the company: 
kolektívne investovanie a správa investičných fondov a investičných portfólií
  (from: 05/04/1993 until: 04/25/1999)
konzultačné služby a poradenstvo v súvislosti s vyššie uvedenou činnosťou
  (from: 05/04/1993 until: 04/25/1999)
vytváranie a správa podielových fondov
  (from: 05/04/1993 until: 04/25/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/04/1993 until: 05/08/1997)
Ing. Ivan Benda
Karloveská 53
Bratislava
  (from: 11/27/1995 until: 04/15/1996)
Ing. Boris Brňák
rechový sad 6
Nové Zámky
  (from: 04/16/1996 until: 05/08/1997)
Ing. Martin Cabadaj
Na kopci 19
Bratislava
  (from: 05/04/1993 until: 11/26/1995)
Ing. Martin Dudák - likvidátor
J. Smreka 10
Bratislava 841 07
  (from: 05/09/1997 until: 04/25/1999)
Lukas Bonelli
Gottekgasse 18/21
Viedeň 1232
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Hattalova 2901/1
Bratislava
  (from: 08/15/1996 until: 05/08/1997)
Dr. Peter Harold
Eichenstrasse 7
Bisamberg 2102
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Pod Lipovým 51
Bratislava
  (from: 05/04/1993 until: 05/08/1997)
Dr. Carl Wolfgang Lafite
Thurngasse 5/1/2
Viedeň 1090
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Pod Lipovým 51
Bratislava
  (from: 05/04/1993 until: 08/14/1996)
Acting in the name of the company: 
likvidátor
  (from: 05/09/1997 until: 04/25/1999)
Ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne
  (from: 05/04/1993 until: 05/08/1997)
Capital: 
20 000 000 Sk
  (from: 08/15/1996 until: 04/25/1999)
10 000 000 Sk
  (from: 05/04/1993 until: 08/14/1996)
Shares: 
Number of shares: 2000
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/15/1996 until: 04/25/1999)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/04/1993 until: 08/14/1996)
Supervisory board: 
Wolfgang Bauer
Gottfried Keller Gasse 2
Viedeň 1030
Rakúsko
  (from: 05/04/1993 until: 10/23/1994)
Dr. Alarich G. Fenyves
Ruckaufgasse 33 A
Viedeň 1190
Rakúsko
  (from: 05/04/1993 until: 08/14/1996)
Dr. Georg Festetics
Jaurefgasse 11
Viedeň 1030
Rakúsko
  (from: 10/24/1994 until: 04/25/1999)
Otto Ilchmann
St. Veitgasse 28
A-1130 Viedeň
Rakúsko
  (from: 08/15/1996 until: 04/25/1999)
Dr. Marko Musulin
Mechitaristengasse 3/1
Viedeň 1070
Rakúsko
  (from: 05/04/1993 until: 04/25/1999)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.8.1998 bola schválená účtovná závierka, správa o priebehu likvidácie a bol schválený návrh na rozdelenie majetkového zostatku. CREDITANSTALT INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. v likvidácii so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, IČO: 31 353 193 zapísaná v odd. Sa vo vložke 534/B SA VYMAZUJE z obchodného registra dňom 26.4.1999.
  (from: 04/26/1999)
Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice dňa 25.3.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1054
  (from: 05/04/1993 until: 04/25/1999)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 31.1.1995. Stary spis: Sa 1054
  (from: 11/27/1995 until: 04/25/1999)
Rozhodnutie Dozornej rady z 11.9.1995. Rozhodnutie MF SR č. 153/1996/IS zo dňa 23.2.1996. Stary spis: Sa 1054
  (from: 04/16/1996 until: 04/25/1999)
Notárska zápisnica N 263/96, Nz 249/96 spísaná dňa 13.12.1996 notárom JUDr. Magdalénou Čížovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor. Stary spis: Sa 1054
  (from: 05/09/1997 until: 04/25/1999)
Date of updating data in databases:  10/19/2021
Date of extract :  10/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person