Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  597/B

Business name: 
Slovenská vinárska spoločnosť, a.s.
  (from: 03/10/1994 until: 02/07/2012)
Registered seat: 
Barónka 1
Bratislava 835 02
  (from: 10/25/1999 until: 02/07/2012)
Pražská 9
Bratislava 811 04
  (from: 03/10/1994 until: 10/24/1999)
Identification number (IČO): 
31 368 204
  (from: 03/10/1994)
Date of entry: 
03/10/1994
  (from: 03/10/1994)
Date of deletion: 
02/08/2012
  (from: 02/08/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/08/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/10/1994)
Objects of the company: 
výroba vína, destilátov, nealkoholických, šumivých, perlivých, sýtených a nízkokalorických nápojov
  (from: 03/10/1994 until: 02/07/2012)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/10/1994 until: 02/07/2012)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/10/1994 until: 02/07/2012)
leasing a prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 03/10/1994 until: 02/07/2012)
realitná kancelária
  (from: 03/10/1994 until: 02/07/2012)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/10/1994 until: 02/07/2012)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby alkoholických a nealkoholických nápojov
  (from: 03/10/1994 until: 02/07/2012)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/02/2000 until: 02/07/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/10/1994 until: 02/07/2012)
Ing. Alexander Bachratý
Karpatské nám. 23
Bratislava 831 06
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Ing. Katarína Farkašová
Bošániho 11
Bratislava 841 01
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Ing. Eduard Hrnčár
Žitná 3
Bratislava 831 06
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Jana Jurčová
Štúrova 10
Bernolákovo 900 27
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Jozef Noskovič
Vinohradnícka 414
Viničné
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Ing. František Sandtner - predseda predstavenstva
Domovina 47
Šenkvice 900 81
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Ing. František Sandtner - predseda predstavenstva
Domovina 47
Šenkvice 900 81
  (from: 10/17/1997 until: 03/16/1999)
Ing. Juraj Zikmund
Grösslingova 34
Bratislava 831 06
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Jozef Noskovič
Vinohradnícka 414
Viničné 900 23
  (from: 10/17/1997 until: 02/07/2012)
Mária Fuknová
Karpatské nám. 13
Bratislava 831 06
  (from: 10/17/1997 until: 02/07/2012)
Dr. Allan Böhm
Špitálska 47
Bratislava 810 00
  (from: 10/17/1997 until: 02/07/2012)
Jozef Takáč
Rajecká 38
Bratislava 821 07
  (from: 10/17/1997 until: 02/07/2012)
Ing. František Sandtner - predseda
Domovina 47
Šenkvice 900 81
  (from: 03/17/1999 until: 02/07/2012)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne predseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva.
  (from: 03/10/1994 until: 02/07/2012)
Capital: 
1 010 000 Sk
  (from: 03/10/1994 until: 02/07/2012)
Shares: 
Number of shares: 1010
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/30/2001 until: 02/07/2012)
Number of shares: 1010
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/10/1994 until: 10/29/2001)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/08/2005
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.9.2005 č.k. 6K30/03–74bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : Slovenská vinárska spoločnosť, a.s. Barónka 1, Bratislava, ČO : 31 368 204 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Vaculík, advokát, Včelárska 27 – 29, Bratislava. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.10.2005 , sp. zn. 6K30/03, súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Vaculíka, advokáta, Včelárska 27 – 29, Bratislava a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Grexu, advokáta, Ivánska cesta 4, Bratislava. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15.11.2005 , sp. zn. 6K30/03 - 90, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2005 súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Grexu, advokáta, Ivánska cesta 4, Bratislava a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Dušana Lesaja, advokáta, AK Lauinská 3, Bratislava. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 25.10.2006 ,
  (from: 10/13/2007)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Juraj Puskajler
Páričkova 18
Bratislava 821 08
From: 11/27/2006
  (from: 10/13/2007)
Supervisory board: 
Ing. Daniela Mäkká - predseda
Kratiny 9
Bratislava 836 07
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Pavol Biacovský
Hlavná 66
Bratislava
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Edmund Gánoczy
Osloboditeľská 30
Bratislava
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Helena Hacajová
Žitavská 4
Bratislava
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Ing. Anna Kekeliová
Ľubľanská 8
Bratislava 831 02
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Ing. Marta Klementisová
Kubačova 3
Bratislava 831 06
  (from: 10/17/1997 until: 02/07/2012)
Ing. Štefan Krásny
Školská 18
Svätý Peter 946 57
  (from: 10/17/1997 until: 02/07/2012)
Anna Ondrášiková
Ožvoldíkova 13
Bratislava 841 02
  (from: 10/25/1999 until: 02/07/2012)
Ing. Juraj Pátek
Za hradbami 12
Pezinok 902 01
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Ing. Juraj Pátek
Za hradbami 12
Pezinok 902 01
  (from: 10/17/1997 until: 10/24/1999)
Ivan Pavelka
Jaderná 5
Bratislava
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
František Pollák
Mallého 23
Skalica 909 01
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Jana Pospechová
Za hradbami 34
Pezinok
  (from: 03/10/1994 until: 10/16/1997)
Valéria Rothová
Pri Šajbách 28/A
Bratislava 831 06
  (from: 10/17/1997 until: 02/07/2012)
Jozef Šútovský - predseda
Ružový háj 1353/5
Dunajská Streda 929 01
  (from: 10/17/1997 until: 02/07/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou z 7.3.1994 na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 8.3.1994 kde boli schválené stanovy spoločnosti a zvolené orgány spoločnosti, v súlade s ust. § 57 a §§ 154 220 Obch. zákonníka. Stary spis: Sa 1171
  (from: 03/10/1994 until: 02/07/2012)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 30.9.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 117/96, Nz 108/96. Stary spis: Sa 1171
  (from: 10/17/1997 until: 02/07/2012)
Notárska zápisnica N 299/99, Nz 239/99 spísaná dňa 22.9.1999 notárom JUDr .Soňou Böhmovou osvedujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a personálna zmena v dozornej rade.
  (from: 10/25/1999 until: 02/07/2012)
Koncesná listina vydaná Okresným úradom Bratislava III z 14.8.2000.
  (from: 10/02/2000 until: 02/07/2012)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č. k. 6K 30/2003-74 zo dňa 8.9.2005 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Slovenská vinárenská spoločnosť, a.s. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil súd JUDr. Jozefa Vaculíka, advokáta, Včelárska 27-29, 821 05 Bratislava 2.
  (from: 09/23/2005 until: 02/07/2012)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6K 30/03-90 zo dňa 15.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2005 súd zbavil JUDr. Miroslava Grexu fgunkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil JUDr. Dušana Lesaja, advokáta, Hálova 8, Bratislava do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.
  (from: 04/06/2006 until: 02/07/2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.8.2007 č.k. 34 Exre/155/2007 - 55, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.10.2007.
  (from: 10/13/2007 until: 02/07/2012)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person