Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  606/B

Business name: 
HANDELSFONDS Slovakia, a.s. v likvidácii
  (from: 12/15/1997 until: 11/12/2001)
HANDELSFONDS Slovakia, a.s.
  (from: 04/20/1994 until: 12/14/1997)
Registered seat: 
Nobelova 34
Bratislava 836 05
  (from: 04/20/1994 until: 11/12/2001)
Identification number (IČO): 
31 370 501
  (from: 04/20/1994)
Date of entry: 
04/20/1994
  (from: 04/20/1994)
Date of deletion: 
11/13/2001
  (from: 11/13/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/20/1994)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti / tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením /
  (from: 04/20/1994 until: 11/12/2001)
prenájom bytových a nebytových priestorov vrátane poskytovania iných než základných služieb s tým spojených
  (from: 04/20/1994 until: 11/12/2001)
veľkokapacitné uskladňovanie a distribúcia tovarov / tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením /
  (from: 04/20/1994 until: 11/12/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno - technických služieb
  (from: 04/20/1994 until: 11/12/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/15/1997 until: 11/12/2001)
Managing board
  (from: 04/20/1994 until: 12/14/1997)
Ing. Vladimír Harminc
Riazanská 20
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 10/14/1996)
Ing. Beata Jakkelová
Krtíšska 20
Bušince
  (from: 10/15/1996 until: 12/14/1997)
Mag. Peter Kölbel - predseda
Zúbekova 27
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 10/14/1996)
Mag. Peter Kölbel - predseda
Zúbekova 27
Bratislava
  (from: 10/15/1996 until: 12/14/1997)
Aleksander Lupsic
Francisciho 2
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 10/14/1996)
Aleksander Lupsic
Francisciho 2
Bratislava
  (from: 10/15/1996 until: 12/14/1997)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti samostatne koná likvidátor.
  (from: 12/15/1997 until: 11/12/2001)
V mene spoločnosti konajú členovia predsta venstva, každý samostatne.
  (from: 04/20/1994 until: 12/14/1997)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/20/1994 until: 11/12/2001)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/20/1994 until: 11/12/2001)
Supervisory board: 
Ing. Soňa Bezděková
Budatínska 37
Bratislava
  (from: 10/15/1996 until: 11/12/2001)
Ing. Jozef Gallo
Znievska 21
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 10/14/1996)
Mag. Stephan Hillhouse
Zúbekova 27
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 10/14/1996)
Kristína Makyšová
Podjavorinskej 11
Bratislava
  (from: 10/15/1996 until: 11/12/2001)
Vladimír Michna
Lotyšská 14
Bratislava
  (from: 10/15/1996 until: 11/12/2001)
Ing. Vladimír Vereš
Martákovej 3
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 10/14/1996)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Ing. Konrád Vrba
Hany Meličkovej 2981/9
Bratislava
  (from: 12/15/1997 until: 11/12/2001)
Other legal facts: 
Správa likvidátora o priebehu a ukončení likvidácie odsúhlasená akcionárom dňa 2.6.2001. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť HANDELSFONDS Slovakia, a.s. v likvidácii v y m a z u j e z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť HANDELSFONDS Slovakia, a.s. v likvidácii so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke č. 606/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu.
  (from: 11/13/2001)
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou vo forme notárskeho zápisu č.N 16/94, Nz 16/94 dňa 24.1.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Živnostenský list č. Žo 20931/1994/Šá vydaný 04.02.1994 Obvodným úradom Bratislava III. Stary spis: Sa 1180
  (from: 04/20/1994 until: 11/12/2001)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.4.1996 pod č. N 208/96, Nz 196/96. Stary spis: Sa 1180
  (from: 10/15/1996 until: 11/12/2001)
Notárska zápisnica N 352/97, Nz 336/97 zo dňa 17.11.1997 osvedčujúca rokovanie valného zhromaždenia dňa 16.9.1997. Stary spis: Sa 1180
  (from: 12/15/1997 until: 11/12/2001)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person