Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  619/B

Business name: 
HVB Bank Slovakia a.s.
  (from: 09/12/2001 until: 03/31/2007)
Registered seat: 
Mostová 6
Bratislava 811 02
  (from: 12/22/1998 until: 03/31/2007)
Identification number (IČO): 
31 372 503
  (from: 05/30/1994)
Date of entry: 
05/30/1994
  (from: 05/30/1994)
Date of deletion: 
04/01/2007
  (from: 04/01/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/01/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/30/1994)
Capital: 
2 576 250 000 Sk
  (from: 07/02/2001 until: 03/31/2007)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 60/2007, Nz 6628/2007 zo dňa 20.02.2007 o zrušení spoločnosti HVB Bank Slovakia a.s., so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 372 503, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 619/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou UniBanka, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 34/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 29/2007, Nz 6727/2007 notárkou JUDr. Dagmar Hudecovou dňa 20.02.2007 stáva s účinnosťou ku dňu 01.04.2007 právnym nástupcom spoločnosti HVB Bank Slovakia a.s., a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 04/01/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2007)
Legal successor: 
UniBanka, a.s.
Šancová 1/A
Bratislava 813 33
  (from: 04/01/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
HVB Factoring s.r.o.
Mostová 6
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2007)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person