Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  619/B

Business name: 
HVB Bank Slovakia a.s.
  (from: 09/12/2001 until: 03/31/2007)
Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s.
  (from: 12/22/1998 until: 09/11/2001)
Creditanstalt, a.s.
  (from: 05/30/1994 until: 12/21/1998)
Registered seat: 
Mostová 6
Bratislava 811 02
  (from: 12/22/1998 until: 03/31/2007)
Železničiarska 13
Bratislava 811 04
  (from: 05/30/1994 until: 12/21/1998)
Identification number (IČO): 
31 372 503
  (from: 05/30/1994)
Date of entry: 
05/30/1994
  (from: 05/30/1994)
Date of deletion: 
04/01/2007
  (from: 04/01/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/01/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/30/1994)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov od verejnosti
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
poskytovanie úverov
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
finančný leasing
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. kreditných kariet, cestovných šekov
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
poskytovanie záruk
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
otvárenie akreditívov
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
obstarávanie inkasa
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
obchodovanie na vlastný i cudzí účet:
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
s devízovými hodnotami
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
v oblasti termínových obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
finančné maklérstvo (obchody na peňažnom trhu)
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
poskytovanie rád vo veciach podnikania
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio management)
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
uloženie a správa cenných papierov, ako aj iných hodnôt
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
výkon funkcie depozitára pre investičné fondy
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 05/30/1994 until: 03/02/1997)
prijímanie vkladov
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
poskytovanie úverov
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
poskytovanie záruk
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
otváranie akreditívov
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
obstarávanie inkasa
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
2. v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (from: 03/03/1997 until: 04/16/2001)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
finančné maklérstvo
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 03/03/1997 until: 02/10/2002)
4. so zlátymi a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 04/17/2001 until: 02/10/2002)
vykonávanie hypotekárnych obchodov
  (from: 04/17/2001 until: 02/10/2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 02/11/2002 until: 07/15/2005)
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 02/11/2002 until: 07/15/2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 02/11/2002 until: 07/15/2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (from: 02/11/2002 until: 07/15/2005)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 02/11/2002 until: 07/15/2005)
prijímanie vkladov
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
poskytovanie úverov
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
obchodovanie na vlastný účet
  (from: 07/16/2005 until: 03/31/2007)
1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
finančný lízing
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
finančné sprostredkovanie
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 07/16/2005 until: 03/31/2007)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 07/16/2005 until: 03/31/2007)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (from: 07/16/2005 until: 03/31/2007)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 07/16/2005 until: 03/31/2007)
uloženie vecí
  (from: 07/16/2005 until: 03/31/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/1996 until: 03/31/2007)
Managing board
  (from: 05/30/1994 until: 08/08/1996)
Ing. Imrich Béreš
Potočná 31/A
Bratislava 831 06
  (from: 12/22/1998 until: 09/27/1999)
Ing. Imrich Béreš - podpredseda
Potočná 31/A
Bratislava 831 06
  (from: 09/28/1999 until: 07/01/2001)
Ing. Martin Horský - člen
Bretčanová 30
Bratislava 831 01
  (from: 07/02/2001 until: 02/10/2002)
Mag. Helmut Horvath - člen
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
From: 07/01/2005
  (from: 07/22/2005 until: 03/31/2007)
Mag. Robert Hülmbauer - člen
Greifensteinerstrasse 23
St. Andrä-Wördern 3423
Rakúsko
From: 03/14/2006
  (from: 03/30/2006 until: 03/31/2007)
Ing. Peter Korvin - člen
Lipského 2
Bratislava 841 01
  (from: 05/30/1994 until: 12/18/1995)
Ing. Peter Korvín - člen
Lipského 2
Bratislava 841 01
  (from: 12/19/1995 until: 06/01/1997)
Ing. Branislav Straka - člen
Belinského 23
Bratislava 851 01
From: 03/01/2003
  (from: 09/23/2003 until: 07/21/2005)
Ing. Branislav Straka - člen
Belinského 23
Bratislava 851 01
From: 03/01/2003 Until: 07/01/2005
  (from: 07/22/2005 until: 07/21/2005)
Mag. Alexander Wolfgring - člen
Görgengasse 23
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 07/01/2005
  (from: 07/22/2005 until: 03/29/2006)
Mag. Alexander Wolfgring - člen
Görgengasse 23
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 07/01/2005 Until: 03/14/2006
  (from: 03/30/2006 until: 03/29/2006)
Niels Lundorff
Bredahlsvej 6
Dk - 2500 Valby
Dánske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Podháj 11
Bratislava 841 03
  (from: 12/22/1998 until: 09/27/1999)
Mag. Regina Ovesny-Straka - predsedníčka
Auhofstrasse 156/2/9
1130 Wien
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
  (from: 09/28/1999 until: 04/16/2001)
Mag. Regina Ovesny-Straka - člen
Auhofstrasse 156/2/9
Viedeň 1130
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Francisciho 5
Bratislava
  (from: 05/30/1994 until: 12/18/1995)
Mag. Regina Ovesny-Straka - člen
Auhofstrasse 156/2/9
Viedeň 1130
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Francisciho 5
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 08/08/1996)
Mag. Regina Ovesny-Straka - člen
Auhofstrasse 156/2/9
Viedeň 1130
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Martinengova 2
Bratislava
  (from: 08/09/1996 until: 09/27/1999)
Friedrich Plail - člen
Unterer Maierhof 20
2111 Obergänserndorf
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Na kopci 23
Bratislava 811 02
  (from: 04/17/2001 until: 07/21/2005)
Friedrich Plail - člen
Unterer Maierhof 20
2111 Obergänserndorf
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Na kopci 23
Bratislava 811 02
Until: 07/01/2005
  (from: 07/22/2005 until: 07/21/2005)
Dr. Christian Suppanz - predseda
Meidlinger Hauptstrasse 7-9/2/53
1120 Wien
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
Until: 07/01/2005
  (from: 07/22/2005 until: 07/21/2005)
Dr. Christian Suppanz - predseda
Meidlinger Hauptstrasse 7-9/2/53
1120 Wien
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava - Karlova Ves
  (from: 08/08/2001 until: 07/21/2005)
Alfred Svoboda - člen
Johan Strauss Strasse 22A
2353 Guntramsdorf
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
  (from: 09/28/1999 until: 04/16/2001)
Alfred Svoboda
Johann-Strauss Strasse 22A
Guntramsdorf 2353
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
  (from: 06/02/1997 until: 12/21/1998)
Dr. Thomas Uher
Boerhaavegasse 27/21
Viedeň 1030
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava
  (from: 08/09/1996 until: 06/24/1997)
Dr. Thomas Uher - člen
Messerschmidtgasse 32/8
Viedeň 1180
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Mlynská 28
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 08/08/1996)
Dr. Thomas Uher - člen
Messerschmidtgasse 32/8
Viedeň 1180
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Mlynská 28
Bratislava
  (from: 05/30/1994 until: 12/18/1995)
Armin Wannack
Bartensteinplatz 2K
Tribuswinkel 2512
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Slávičie údolie 18
Bratislava 811 04
  (from: 06/25/1997 until: 09/27/1999)
Armin Wannack - člen
Bartensteinplatz 2K
2512 Tribuswinkel
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Martingengova 4877/6
Bratislava 811 02
  (from: 09/28/1999 until: 04/16/2001)
Armin Wannack - člen
Bartensteinplatz 2K
2512 Tribuswinkel
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
  (from: 04/17/2001 until: 07/21/2005)
Armin Wannack - člen
Bartensteinplatz 2K
2512 Tribuswinkel
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava 841 04
Until: 07/01/2005
  (from: 07/22/2005 until: 07/21/2005)
Friedrich Plail - člen
Unterer Maierhof 20
2111 Obergänserndorf
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Na kopci 23
Bratislava 811 02
From: 07/01/2005
  (from: 07/22/2005 until: 03/31/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a tým ju právne zaväzovať vždy len dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 08/13/2005 until: 03/31/2007)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a tým ju právne zaväzovať vždy len dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 08/09/1996 until: 08/12/2005)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a tým ju právne zaväzovať vždy len dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi alebo jeden riaditeľ jeden prokurista spoločne.
  (from: 05/30/1994 until: 08/08/1996)
Procuration: 
Mgr. Peter Dávid
Gazdovský rad 29
Šamorín 931 01
  (from: 07/02/2001 until: 09/22/2003)
Marek Duban
Komenského 2
Modra 900 01
  (from: 07/02/2001 until: 03/16/2003)
Ing. Roman Hains
Estónska 36
Bratislava 821 01
  (from: 03/17/2003 until: 03/31/2007)
Ing. Jozef Kausich
Hraničiarska 150
Bratislava - Čuňovo 851 10
  (from: 07/02/2001 until: 09/22/2003)
Ing. Jozef Kausich
Hraničiarska 256/7A
Bratislava - Čunovo 851 10
  (from: 09/23/2003 until: 06/08/2005)
Ing. Jozef Kausich
Hraničiarska 256/7A
Bratislava - Čunovo 851 10
Until: 03/31/2005
  (from: 06/09/2005 until: 06/08/2005)
Ing. Marcel Klimek
Muráň 165
Muráň 049 01
  (from: 07/02/2001 until: 03/16/2003)
Ing. Marcel Klimek
Podlučinského 13
Bratislava 821 03
  (from: 03/17/2003 until: 09/22/2003)
Ing. Marcel Klimek
Podlučinského 13
Bratislava 821 03
  (from: 09/23/2003 until: 03/31/2007)
Ing. Peter Kordoš
Lesnícka 14
Bratislava 851 10
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
Ing. Gabriela Kučerová
Korytnická 8
Bratislava 821 07
  (from: 06/02/1997 until: 09/27/1999)
Ing. Róbert Nemčický
Tatranská 16
Banská Bystrica - Sásová 974 11
From: 08/13/2005
  (from: 08/13/2005 until: 03/31/2007)
JUDr. Katarína Novotná
Slávičie údolie 10
Bratislava 811 02
  (from: 07/02/2001 until: 03/31/2007)
Ing. Ľuboš Obetko
Drobného 17
Bratislava 841 01
From: 08/13/2005
  (from: 08/13/2005 until: 03/31/2007)
Ing. Tomáš Pavlák
Svätoplukova 19
Bratislava 821 08
  (from: 07/02/2001 until: 06/29/2006)
Ing. Tomáš Pavlák
Svätoplukova 19
Bratislava 821 08
Until: 06/30/2006
  (from: 06/30/2006 until: 06/29/2006)
Oľga Rebrová
Pečnianska 13
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 12/18/1995)
Oľga Rebrová
Pečnianska 13
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 09/27/1999)
Ing. Oľga Rebrová
Pečnianska 13
Bratislava
  (from: 10/07/1996 until: 06/01/1997)
Ing. Viktor Štrauch
Vrútocká 28
Bratislava
  (from: 05/13/1998 until: 09/27/1999)
Ing. Viktor Štrauch
Vrútocká 28
Bratislava 821 04
  (from: 09/28/1999 until: 04/16/2001)
Ing. Viktor Štrauch
Ďurgalova 5
Bratislava 831 01
  (from: 04/17/2001 until: 03/31/2007)
Mgr. Samuel Vlčan
Uhrovecká 10
Bratislava 841 07
  (from: 09/28/1999 until: 07/01/2001)
Markus Edelmann
Piaristengasse 46
Viedeň
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 12/18/1995)
Markus Edelmann
Piaristengasse 46
Viedeň
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Heydnova 4725/17
Bratislava 811 02
  (from: 08/09/1996 until: 09/27/1999)
Markus Edelmann
Piaristengasse 46
Viedeň
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 08/08/1996)
Mag. Klemens Haller
Gredlerstrasse 3/8a
Viedeň 1020
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hlaváčiková 3119/4
Bratislava 841 05
  (from: 08/09/1996 until: 10/06/1996)
Mag. Klemens Haller
Gredlerstrasse 3/8a
Viedeň 1020
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 08/08/1996)
Mag. Klemens Haller
Gredlerstrasse 3/8a
Viedeň 1020
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 12/18/1995)
Mag. Elke Haspel
Fabriksplatz 1/23
Hainburg 2410
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Martinengova 2
Bratislava 811 04
  (from: 06/02/1997 until: 09/27/1999)
Mag. Elke Haspel
Semperstrasse 58/3
1180 Wien
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Pod Rovnicami 3561/41
Bratislava
  (from: 09/28/1999 until: 04/16/2001)
Bernhard Klär
Holochergasse 22
1150 Wien
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Dankovského 5
Bratislava 811 03
  (from: 09/28/1999 until: 04/16/2001)
Mag. Andrea Maller
Feldgasse 6-8 1/2/3
1080 Wien
Rakusko
residence in the Slovak Republic :
Podháj 11
Bratislava 841 03
  (from: 09/28/1999 until: 04/16/2001)
Mag. Andrea Maller
Fedgasse 6-8 1/2/3
1080 Wien
Rakusko
residence in the Slovak Republic :
Magurská 7748/1
Bratislava 831 01
  (from: 04/17/2001 until: 03/16/2003)
Mag. Elke Meier
Utendorfgasse 29/1/5
Viedeň 1140
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Rozálska 1629
Bratislava 841 03
  (from: 10/07/1996 until: 06/01/1997)
Mag. Elke Meier
Utendorfgasse 29/1/5
Viedeň 1140
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 12/18/1995)
Mag. Elke Meier
Utendorfgasse 29/1/5
Viedeň 1140
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 10/06/1996)
Friedrich Plail
Unterer Maierhof 20
2111 Obergänserndorf
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Na kopci 23
Bratislava 811 02
  (from: 09/28/1999 until: 04/16/2001)
Michael Scherhammer
Wickenburggasse 16
Viedeň 1080
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 06/01/1997)
Michael Scherhammer
Wickenburggasse 16
Viedeň 1080
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 12/18/1995)
Mag. Hermine Schofnegger
Maria - Theresienstr. 32-34/32
Wien 1010
Rakúska republika
  (from: 03/17/2003 until: 03/31/2007)
Gabriele Taferner
Doderergasse 4/39/15
Viedeň 1210
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Studenohorská 2080/48
Bratislava 841 03
  (from: 08/09/1996 until: 09/27/1999)
Gabriele Taferner
Doderergasse 4/39/15
Viedeň 1210
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (from: 03/14/1995 until: 12/18/1995)
Gabriele Taferner
Doderergasse 4/39/15
Viedeň 1210
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hurbanovo nám. 1
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 08/08/1996)
Gabriele Taferner
Doderergasse 4/39/15
1210 Wien
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Rozálska 1
Bratislava 841 03
  (from: 09/28/1999 until: 07/01/2001)
Michael Urbanetz
Gemeindeberggasse 43
Viedeň 1130
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Hlaváčiková 3119/4
Bratislava 841 05
  (from: 06/02/1997 until: 09/27/1999)
Armin Wannack
Bartensteinplatz 2K
Tribuswinkel 2512
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Slávičie údolie 18
Bratislava 811 04
  (from: 06/02/1997 until: 06/24/1997)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a tým ju právne zaväzovať vždy len dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi alebo jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 08/13/2005 until: 03/31/2007)
Capital: 
2 576 250 000 Sk
  (from: 07/02/2001 until: 03/31/2007)
1 015 500 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 07/01/2001)
515 500 000 Sk
  (from: 12/19/1995 until: 12/21/1998)
315 500 000 Sk
  (from: 12/20/1994 until: 12/18/1995)
300 000 000 Sk
  (from: 05/30/1994 until: 12/19/1994)
Shares: 
Number of shares: 156075
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/02/2001 until: 03/31/2007)
Number of shares: 51550
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/12/2001 until: 03/31/2007)
Number of shares: 500
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/12/2001 until: 03/31/2007)
Number of shares: 51550
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/19/1995 until: 09/11/2001)
Number of shares: 500
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 09/11/2001)
Number of shares: 31550
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/20/1994 until: 12/18/1995)
Number of shares: 30000
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/30/1994 until: 12/19/1994)
Stockholder: 
Bank Austria Creditanstalt Aktiengesellschaft
Vordere Zollamtstrasse 13
Viedeň 1030
Rakúska republika
  (from: 03/17/2003 until: 03/31/2007)
Supervisory board: 
Ralf Cymanek
Geiselgasteigstrasse 42
Mníchov 815 45
Spolková republika Nemecko
From: 10/15/2003
  (from: 05/05/2004 until: 06/08/2005)
Ralf Cymanek
Geiselgasteigstrasse 42
Mníchov 815 45
Spolková republika Nemecko
From: 10/15/2003 Until: 03/10/2005
  (from: 06/09/2005 until: 06/08/2005)
Prof.Ing.Dr.h.c. Juraj Stern
Bárdošova 12
Bratislava 831 01
  (from: 09/28/1999 until: 07/01/2001)
Ing. Ľuboš Čema
Riazanská 69
Bratislava 831 03
From: 05/19/2005
  (from: 06/14/2005 until: 03/31/2007)
Mgr. Roman Gašparík
Ukrajinská 2
Bratislava 831 02
From: 05/19/2005
  (from: 06/14/2005 until: 03/31/2007)
Christian Bruckner
Denisgasse 16/32
Wien 1200
Rakúska republika
From: 06/06/2002
  (from: 03/17/2003 until: 05/04/2004)
Christian Bruckner
Denisgasse 16/32
Wien 1200
Rakúska republika
From: 06/06/2002 Until: 10/15/2003
  (from: 05/05/2004 until: 05/04/2004)
Dr. Carl Wolfgang Richard Lafite
Thurngasse 5/112
Viedeň 1090
Rakúska republika
  (from: 08/09/1996 until: 09/27/1999)
Wilibald Cernko - podpredseda
Freyung 3/3/7
Wien 1010
Rakúska republika
From: 06/06/2002 Until: 06/19/2003
  (from: 03/17/2003 until: 09/22/2003)
Mag. Jozef Duregger
Heinrich Collinstrasse 8-14/1/36
1140 Wien
Rakúska republika
  (from: 07/02/2001 until: 06/13/2005)
Mag. Jozef Duregger
Heinrich Collinstrasse 8-14/1/36
1140 Wien
Rakúska republika
Until: 05/19/2005
  (from: 06/14/2005 until: 06/13/2005)
Dr. Günter Ettenauer
Karajangasse 1/15
1200 Wien
Rakúsko
Until: 06/06/2002
  (from: 09/28/1999 until: 03/16/2003)
Dr. Alarich Fenyves
Rückaufgasse 33 a
Viedeň 1190
Rakúska republika
  (from: 05/30/1994 until: 12/18/1995)
Dr. Alarich Fenyves
Rückaufgasse 33 a
Viedeň 1190
Rakúska republika
  (from: 12/19/1995 until: 09/27/1999)
Mag. Martin Grüll - podpredseda
Dr.Hans Schürffgasse 21
2340 Mödling
Rakúsko
  (from: 07/02/2001 until: 03/16/2003)
Mag. Martin Grüll - predseda
Dr.Hans Schürffgasse 21
2340 Mödling
Rakúsko
From: 07/02/2001
  (from: 03/17/2003 until: 06/08/2005)
Mag. Martin Grüll - predseda
Dr.Hans Schürffgasse 21
2340 Mödling
Rakúsko
From: 07/02/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 06/09/2005 until: 06/08/2005)
Dr. Erich Hampel - predseda
Schrutkagasse 36
1130 Wien
Rakúsko
Until: 06/06/2002
  (from: 07/02/2001 until: 03/16/2003)
Mag. Wofgang Helpa - podpredseda
Speisinger Strasse 220
1230 Wien
Rakúska republika
  (from: 09/28/1999 until: 07/01/2001)
Mag. Otto Ilchmann
St. Veitgasse 28/2/7
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (from: 12/19/1995 until: 09/27/1999)
Mag. Otto Ilchmann
St. Veitgasse 28/2/7
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (from: 05/30/1994 until: 12/18/1995)
Anton Knett
Donaustrasse 93
Höflein an der Donau
Rakúsko
Until: 06/06/2002
  (from: 07/02/2001 until: 03/16/2003)
Mag. Friederike Kotz
Rotenhofgasse 10/3
1100 Wien
Rakúska republika
  (from: 07/02/2001 until: 06/13/2005)
Mag. Friederike Kotz
Rotenhofgasse 10/3
1100 Wien
Rakúska republika
Until: 05/19/2005
  (from: 06/14/2005 until: 06/13/2005)
Dr. Ernst Melik
Raimundgasse 4
Stockerau 2000
Rakúsko
  (from: 05/30/1994 until: 12/18/1995)
Dr. Ernst Melik
Raimundgasse 4
Stockerau 2000
Rakúsko
  (from: 12/19/1995 until: 09/27/1999)
Gerhard Novy
Gentzgasse 14/10/18
Viedeň 1180
Rakúska republika
  (from: 12/19/1995 until: 09/27/1999)
Gerhard Novy
Gentzgasse 14/10/18
Viedeň 1180
Rakúska republika
  (from: 05/30/1994 until: 12/18/1995)
Dr. Regina Prehofer
Adolfstorgasse 49/2/7
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (from: 05/30/1994 until: 12/18/1995)
Dr. Regina Prehofer
Adolfstorgasse 49/2/7
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (from: 12/19/1995 until: 09/27/1999)
Mag. Friedrich Racher
Reitbahngasse 4
2320 Schwechat
Rakúsko
  (from: 09/28/1999 until: 07/01/2001)
Dr. Mag. Karl Sevelda
Mommsengasse 17/35
Viedeň 1040
Rakúska republika
  (from: 08/09/1996 until: 09/27/1999)
Heinrich Schlosser
Lainergasse 28
Viedeň 1238
Rakúska republika
  (from: 12/19/1995 until: 08/08/1996)
Heinrich Schlosser
Lainergasse 28
Viedeň 1238
Rakúska republika
  (from: 05/30/1994 until: 12/18/1995)
Dr. Guido Schmidt-Chiari
Kaasgrabengasse 30
Viedeň 1190
Rakúska republika
  (from: 12/19/1995 until: 08/08/1996)
Dr. Guido Schmidt-Chiari
Kaasgrabengasse 30
Viedeň 1190
Rakúska republika
  (from: 05/30/1994 until: 12/18/1995)
Mag. Alois Steinbichler - predseda
Littrowgasse 11/5
1190 Wien
Rakúsko
  (from: 09/28/1999 until: 07/01/2001)
Mag. Alois Steinbichler
Littrowgasse 5/11
Viedeň 1180
Rakúska republika
  (from: 08/09/1996 until: 09/27/1999)
Mag. Günther Wabnig
Premreinergasse 29/1/5
1130 Wien
Rakúsko
Until: 06/06/2002
  (from: 07/02/2001 until: 03/16/2003)
Mag. Günther Wabnig
Premreinergasse 29/1/5
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (from: 12/19/1995 until: 09/27/1999)
Mag. Günther Wabnig
Premreinergasse 29/1/5
Viedeň 1130
Rakúska republika
  (from: 05/30/1994 until: 12/18/1995)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
1220 Wien
Rakúsko
  (from: 09/28/1999 until: 03/31/2007)
Robert Zadrazil
Polgarstrasse 21/4
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 03/10/2005
  (from: 06/09/2005 until: 03/31/2007)
Mag. Helmut Bernkopf
Hockegasse 85/Top 4
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 03/10/2005
  (from: 06/09/2005 until: 03/31/2007)
Mag. Josef Duregger
Heinrich Collin- Strasse 8-14/1/36
Viedeň 1140
Rakúsko
From: 06/30/2005
  (from: 07/16/2005 until: 03/31/2007)
Mag. Friederike Kotz
Döblinger Hauptstrasse 11/DG 29
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 06/30/2005
  (from: 07/16/2005 until: 03/31/2007)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 60/2007, Nz 6628/2007 zo dňa 20.02.2007 o zrušení spoločnosti HVB Bank Slovakia a.s., so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 372 503, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 619/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou UniBanka, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 34/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 29/2007, Nz 6727/2007 notárkou JUDr. Dagmar Hudecovou dňa 20.02.2007 stáva s účinnosťou ku dňu 01.04.2007 právnym nástupcom spoločnosti HVB Bank Slovakia a.s., a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 04/01/2007)
Rozhodnutie jediného akcinára zo dňa 30.06.2005 osvedčené vo forme notárskej zápisnice N 311/2005, Nz 30374/2005- zmena stanov.
  (from: 07/16/2005 until: 03/31/2007)
Rozhodnutie pre rollam dozornej rady zo dňa 1.2.2006.
  (from: 03/30/2006 until: 03/31/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2006 o zlúčení so spoločnosťou HVB Factoring s.r.o., so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 35 875 291, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 30629/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť HVB Bank Slovakia a.s., so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 619/B, sa na základe zmluvy o zlúčení stáva právnym nástupcom spoločnosti HVB Factoring s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2007 until: 03/31/2007)
Na valnom zhromaždení, konanie ktorého bolo osvedčené notárskou zápisnicou Nz 456/94 napísanou dňa 29. 11. 1994 v Bratislave, bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene stanov. Stary spis: Sa 1193
  (from: 12/20/1994 until: 03/31/2007)
Banka bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25. 3. 1994 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka §§ 154/220. Výška základného imania bola stanovená v zmysle ust. § 1 opatrenie ŠBČS zo dňa 15. 2. 1992. Na valnom zhromaždení, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou Nz 456/94 napísanej dňa 29. 11. 1994 v Bratislave bolo rozhodnuté v zvýšení základného imania v zmene stanov. Rozhodnutie dozornej rady zo zasadnutia konanom dňa 21. 12. 1994 o udelení prokúry v súlade s článkom 21. stanov Stary spis: Sa 1193
  (from: 03/14/1995 until: 03/31/2007)
Notárska zápisnica Nz 473/95 zo dňa 27.10.1995. Stary spis: Sa 1193
  (from: 12/19/1995 until: 03/31/2007)
Notárska zápisnica č. Nz 201/96 zo dňa 6.5.1996 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1193
  (from: 08/09/1996 until: 03/31/2007)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 20.09.1996. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 24.02.1997. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 17.04.1997. Stary spis: Sa 1193
  (from: 06/02/1997 until: 03/31/2007)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 6.5.1997. Stary spis: Sa 1193
  (from: 06/25/1997 until: 03/31/2007)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 5.8.1997. Stary spis: Sa 1193
  (from: 05/13/1998 until: 03/31/2007)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.9.1998 sa so spoločnosťou zlúčila spoločnosť BANK AUSTRIA /SR/ a.s., Mostová6, Bratislava, IČO: 31397701 tak, že spoločnosť 1.1.1999 prevzala všetky práva, povinnosti, majetok a záväzky spoločnosti BANK AUSTRIA /SR/ a.s. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.9.1998 vo forme notárskej zápisnice o zvýšení základného imania pri zlúčení so spoločnosťou BANK AUSTRIA /SR/ a.s. a o zmene stanov spoločnosti k 1.1.1999. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Creditanstalt a.s. a zmena sídla spoločnosti z pôvodného Železničiarska 13, Bratislava ku dňu 1.1.1999. Rozhodnutie dozornej rady o odvolaní a vymenovaní členov predstavenstva ku dňu 1.1.1999.
  (from: 12/22/1998 until: 03/31/2007)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.1.1999 č. N 60/99, Nz 56/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/28/1999 until: 03/31/2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. VBD-1860/1996 zo dňa 9.10.2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.2.2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.12.2000. Notárska zápisnica č. N 111/01, Nz 103/01 spísaná dňa 22.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov spoločnosti v časti predmet činnosti v znení dodatku č. 3 k stanovám spoločnosti. Uznesenie predstavenstva zo dňa 19.3.2001 Zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.3.2001
  (from: 04/17/2001 until: 03/31/2007)
Na valnom zhromaždení dňa 30.4.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 313/01, Nz 299/01 napísanej dňa 30.4.01 notárskym kandidátom JUDr. Macáka JUDr. Jančatovou, na ktorom bolo schválené zlúčenie s Hypo Vereinsbank Slovakia, a.s.ku dňu 30.9.01 a zmena stanov, Výpis z protokolu zo zasadnutia dozornej rady dňa 27.4.01. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady dňa 4.5.01. Uznesenie predstavenstva prijaté dňa 21.6.01. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 19.4.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 285/01, Nz 272/01 napísanej dňa 19.4.01 notárským kandidátom JUDr. Macáka JUDr. Jančatovou, na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v dozornej rade a zmene stanov. Zmeny povolené uznesením zo dňa 2.7.01 sú účinné dňom 30.9.01.
  (from: 07/02/2001 until: 03/31/2007)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 20.3.2001.
  (from: 08/08/2001 until: 03/31/2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-1266/2001 zo dňa 26.7.2001. Notárska zápisnica N 614/01 Nz 584/01 napísaná dňa 6.8.01 notárskym kandidátom JUDr. Macáka JUDr. Jančatovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov spoločnosti schválením Dodatku č.1 k stanovám spoločnosti účinným od 1.10.01. Zmena obchodného mena z pôvodného Bank Austria Creditanstalt Slovakia a.s. na nové HVB Bank Slovakia a.s.
  (from: 09/12/2001 until: 03/31/2007)
Notárska zápisnica N 108/02, Nz 106/02 zo dňa 4.2.2002 o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia a dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti, uznesenie predstavenstva zo dňa 10.9.2001, zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady.
  (from: 02/11/2002 until: 03/31/2007)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 5.4.2002. Mag. Andrea Maller, deň zániku funkcie: 30.04.2002. Notárska zápisnica č. N 521/02, Nz 492/02 zo dňa 6.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade. Dr. Günter Effenauer, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 6.6.2002 Dr. Erich Hampel, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 6.6.2002 Anton Knett, deň zániku člena dozornej rady: 6.6.2002 Mag. Günther Wabnig, deň zániku člena dozornej rady: 6.6.2002 Uznesenie predstavenstva zo dňa 17.6.2002. Výpis zo zapisnice z mimoriadného zasadnutia dozornej rady z 23.7.2002. Marek Duban, deň zániku funkcie prokuristu: 31.7.2002. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 1030/02, Nz 971/02 zo dňa 14.11.2002. Uznesenie predstavenstva zo dňa 2.12.2002.
  (from: 03/17/2003 until: 03/31/2007)
Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 21.2.2003. Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.2.2003.
  (from: 09/23/2003 until: 03/31/2007)
Záložné právo v prospech HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 372 503 na obchodný podiel pána Ing. Borisa Vyskoča vo výške 25 %. Záložné právo v prospech HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 372 503 na obchodný podiel pána Ing. Pavla Tripského vo výške 25 %. Záložné právo v prospech HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 372 503 na obchodný podiel pána JUDr. Miroslava Staneka vo výške 25 %. Záložné právo v prospech HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 372 503 na obchodný podiel pána Armina Koselyho vo výške 25 %.
  (from: 05/05/2004 until: 07/02/2004)
Banka bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25. 3. 1994 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka §§ 154 - 220. V zmysle § 1 opatrenie ŠBČS zo dňa 15. 2. 1991 bola udelená výnimka v stanovení minimálnej výšky základného imania. Stary spis: Sa 1193
  (from: 05/30/1994 until: 03/13/1995)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2007)
Legal successor: 
UniBanka, a.s.
Šancová 1/A
Bratislava 813 33
  (from: 04/01/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
HVB Factoring s.r.o.
Mostová 6
Bratislava 811 02
  (from: 01/01/2007)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person