Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  622/B

Business name: 
D O A S, a.s.
  (from: 06/21/1994)
Registered seat: 
Košická 5590/56
Bratislava 821 08
  (from: 05/16/2001)
Identification number (IČO): 
31 373 917
  (from: 06/21/1994)
Date of entry: 
06/21/1994
  (from: 06/21/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/21/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/18/1998)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 03/18/1998)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 03/18/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/18/1998)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/18/1998)
činnosť organizačných a ekonomických po- radcov
  (from: 03/18/1998)
sprostredkovanie prenájmu a predaja hnuteľ- ného a nehnuteľného majetku
  (from: 03/18/1998)
prieskum trhu
  (from: 03/18/1998)
poskytovanie služieb v oblasti správy majetku v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/18/1998)
prenájom stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií
  (from: 03/18/1998)
poradenská a konzultačná činnosť v staveb- níctve
  (from: 03/18/1998)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/18/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/18/1998)
obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 03/18/1998)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/05/2006)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb, obstarávateľské služby súvisiace s prenájmom
  (from: 02/27/2007)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb, alebo prevádzkovanie garáží na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 02/27/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/01/2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2014)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/01/2014)
poskytovanie služieb v záhradníctve
  (from: 07/01/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/10/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/18/2003)
Ing. Viktor Karel - člen predstavenstva
Radvanská 5
Bratislava 811 01
From: 05/21/2019
  (from: 05/23/2019)
Ing. František Potisk - člen predstavenstva
Guothova 3
Bratislava 831 01
From: 05/21/2019
  (from: 05/23/2019)
Ing. Dušan Mráz - predseda predstavenstva
Stromová 472/7
Budča 962 33
From: 05/21/2019
  (from: 07/03/2019)
Ing. Daniel Knotek - člen
Košická 49
Bratislava 821 08
From: 06/16/2020
  (from: 06/26/2020)
Ing. Viliam Turanský - člen
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 06/16/2020
  (from: 06/26/2020)
Ing. Tomáš Klepetko - Member of the Board of Directors
Košická 5590/56
Bratislava 821 08
From: 10/20/2020
  (from: 12/02/2020)
Ing. Tomáš Šesták - člen
Košická 49
Bratislava 821 08
From: 06/15/2021
  (from: 07/28/2021)
Acting in the name of the company: 
Oprávnený konať v mene spoločnosti je výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Daniel Knotek, , bytom Košická 49, Bratislava, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne vo všetkých veciach. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Ing. Daniel Knotek, , bytom Košická 49, Bratislava, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo výkonný riaditeľ spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/19/2018)
Capital: 
648 600 EUR Paid up: 648 600 EUR
  (from: 06/09/2009)
Shares: 
Number of shares: 27025
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 24 EUR
  (from: 06/09/2009)
Supervisory board: 
Ing. Daniela Müllerová
Košická 56
Bratislava 821 08
From: 05/21/2019
  (from: 05/23/2019)
Ing. Dana Apalovičová
Donská 7506/71
Bratislava 841 06
From: 05/21/2019
  (from: 05/23/2019)
JUDr. Eva Skottke
Košická 49
Bratislava 821 08
From: 05/21/2019
  (from: 05/23/2019)
Mgr. Tomáš Bojko
Košická 5590/56
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 10/20/2020
  (from: 12/02/2020)
Mgr. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava 811 01
From: 06/15/2021
  (from: 07/28/2021)
Ing. Martin Mráz
Kimovská 38
Zvolen 960 01
From: 06/15/2021
  (from: 07/28/2021)
Ing. Branislav Turanský
Horná 5689/34
Vrútky 038 61
From: 06/15/2021
  (from: 07/28/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7. 6. 1994 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1196
  (from: 06/21/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27. 4. 1995, ktorého priebeh bol osved- čený notárskou zápisnicou č. N 122/95, Nz 122/95 zo dňa 27. 4. 1995 napísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, a na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1196
  (from: 11/21/1995)
Zmena Stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 31.10.1995 osvedčenom notárskou zápisnicou č. N 293/95, Nz 292/95 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Stary spis: Sa 1196
  (from: 01/16/1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.10.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 293/95, Nz 292/95 napísanou dňa 31.10.1995 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1196
  (from: 04/15/1996)
Zápisnica N 87/97, Nz 87/97 spísaná notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 22.5.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1196
  (from: 09/04/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20. 1. 1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 15/98, Nz 15/98 zo dňa 20. 1. 1998. Stary spis: Sa 1196
  (from: 03/18/1998)
Záznam z I.rokovania Predstavenstva DAOS, a.s. zo dňa 28.1.1998. Stary spis: Sa 1196
  (from: 04/02/1998)
Zápisnica N 303/99 Nz 301/99 spísaná notárom JUDr Deziderom Ravlukom, osvedčujúca priebeh Valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1999, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 12/14/1999)
Notárska zápisnica N 85/01, Nz 85/01 spísaná notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia dňa 20.4.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 05/16/2001)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30. 5. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 202/02, Nz 202/02 spísanej notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou.
  (from: 07/23/2002)
Notárska zápisnica č. N 497/02, Nz 497/02 zo dňa 26.11.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválena zmena stanov.
  (from: 12/19/2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2004. Ing. František Klepetko, Ing. František Potisk, Ing. Viktor Karel - skončenie funkcie členov predstvanstva dňom 31.05.2004. Ing. Dana Apalovičová, Ing. Dana Műllerová, JUDr. Eva Skottke - skončenie funkcie členov dozornej rady dňom 31.05.2004.
  (from: 06/25/2004)
Notárska zápisnica N 82/2005, Nz 14073/2005, NCRls 13891/2005 zo dňa 4.4.2005. Ing. Daniel Knotek, Ing. Dušan Mráz, Ing. Ivan Šesták, Ing. Vilam Turanský - skončenie funkcie členov prestavenstva 4.4.2005.
  (from: 04/13/2005)
Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2007.
  (from: 06/14/2007)
Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2010.
  (from: 06/02/2010)
Notárska zápisnica N 126/2011, Nz 17585/2011 zo dňa 16.05.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 05/31/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2013.
  (from: 05/18/2013)
Zmluva o zlúčení zo dňa 09.06.2014.
  (from: 07/01/2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2015
  (from: 05/29/2015)
Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia konaného dňa 09.05.2016.
  (from: 05/12/2016)
Zmluva o zlúčení.
  (from: 02/01/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
DPS MÉDIA, s.r.o.
Pod Dráhami 6513/17
Zvolen 960 01
  (from: 07/01/2014)
Stavinvest s.r.o.
Košická 56
Bratislava 821 08
  (from: 02/01/2018)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person