Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  737/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VINOPRODUKT, a.s.
  (from: 10/31/1994)
Registered seat: 
Kubániho 2179/3
Zvolen 960 01
  (from: 06/03/2003)
Identification number (IČO): 
31 381 952
  (from: 10/31/1994)
Date of entry: 
11/01/1994
  (from: 10/31/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/31/1994)
Objects of the company: 
výroba prírodných, značkových, odrodových vín na báze hrozna, ovocia a zeleniny
  (from: 02/08/1996)
výroba sýtených a nízkokalorických nápojov z hrozna
  (from: 02/08/1996)
výroba nealkoholických nápojov, ovocných a zeleninových štiav - nápojov
  (from: 02/08/1996)
výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
  (from: 02/08/1996)
poradenské a konzultačné služby v oblasti výroby vína, nealkoholických nápojov a potravinárstva
  (from: 02/08/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 02/08/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (from: 02/08/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/08/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/08/1996)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu liehoviny
  (from: 03/09/1999)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/09/1999)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu - výroba ovocných destilátov
  (from: 05/09/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/08/1996)
Ing. František Sandtner - člen
Domovina 47
Šenkvice 900 81
From: 09/12/2000
  (from: 06/02/2003)
Jozef Takáč - člen
Rajecká 38
Bratislava 821 07
From: 09/12/2000
  (from: 06/02/2003)
Ing. Jozef Šutovský - predseda
Ružový háj 1353/5
Dunajská Streda
From: 04/08/2003
  (from: 06/03/2003)
Ing. Ivan Gargulák
J. Bánika 1990/12
Zvolen 960 01
From: 03/28/2003
  (from: 06/03/2003)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám podpisujúci pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/08/1996)
Capital: 
290 261 000 Sk Paid up: 290 261 000 Sk
  (from: 06/02/2003)
Shares: 
Number of shares: 290261
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/09/2002)
Supervisory board: 
Mária Fuknová - člen
Karpatské nám. 13
Bratislava 831 06
From: 01/30/2001
  (from: 06/02/2003)
Darina Derková - člen
Novohorská 24
Bratislava 831 06
From: 11/28/1997
  (from: 06/02/2003)
Dr. Allan Böhm - podpredseda
Špitálska 47
Bratislava 811 08
From: 09/12/2000
  (from: 06/02/2003)
Ing. Igor Galambiovský
Jána Mrkvu 4
Nitra 949 01
From: 12/30/2002
  (from: 06/02/2003)
Other legal facts: 
akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.9.1994 pod č. N 236/94, Nz 234/94. Stanovy a.s. v zmysle z.č. 513/91 Zb. Spoločnosť vzniká ku dňu 1.11.1994. Rozhodnutie o privatizácii podniku č.113 Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku zo dňa 10.8.1994 v zmysle z.č. 92/91 Zb. Všetky práva, záväzky a pohľadávky prechádzajú zo š.p. VINOPRODUKT-štátny podnik, na VINOPRODUKT, a.s. v zmysle zápisnice o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do privati- začného projektu zo dňa 21.9.1994. Stary spis: Sa 1311
  (from: 10/31/1994)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 27.9.1995 boli schválené nové stanovy, notárska zápisnica N 264/95, Nz 260/95 zo dňa 27.9.1995. Stary spis: Sa 1311
  (from: 02/08/1996)
Na valnom zhromaždení, konanie ktorého bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 218/96, Nz 209/96 zo dňa 8.7.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1311
  (from: 06/24/1997)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.6.1997. Stary spis: Sa 1311
  (from: 09/09/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 25.8.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 873/98, Nz 872/98, napísanej dňa 25.8.1998 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/09/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 1.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 130/99, Nz 109/99 napísanou dňa 1.6.1999 JUDr. Máriou Sporkovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.6.1999.
  (from: 11/21/2000)
Zmena stanov schválená dňa 30.1.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 43/2001, Nz 43/2001.
  (from: 05/09/2001)
Zmena stanov schválená dňa 12. 12. 2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 474/01, Nz 418/01.
  (from: 04/09/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.1.2003.
  (from: 06/02/2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.3.2003 bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 8.4.2003 bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/03/2003)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 4K 84/02 - 27 zo dňa 7. 5. 2003, právoplatné 25. 6. 2003, ktorým súd zamietol návrh navrhovateľa: IVIM, s. r. o., 925 83 Žihárec 723, IČO: 36 318 876 na vyhlásenie konkurzu na majetok: VINOPRODUKT, a. s., Kubániho 2179/3, 960 01 Zvolen z dôvodu bezdôvodnosti podaného návrhu.
  (from: 10/03/2003)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person