Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  737/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VINOPRODUKT, a.s.
  (from: 10/31/1994)
Registered seat: 
Kubániho 2179/3
Zvolen 960 01
  (from: 06/03/2003)
Barónka 1
Bratislava - mestská časť Rača 835 02
  (from: 10/31/1994 until: 06/02/2003)
Identification number (IČO): 
31 381 952
  (from: 10/31/1994)
Date of entry: 
11/01/1994
  (from: 10/31/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/31/1994)
Objects of the company: 
výroba prírodných, značkových, odrodových vín na báze hrozna, ovocia a zeleniny
  (from: 02/08/1996)
výroba sýtených a nízkokalorických nápojov z hrozna
  (from: 02/08/1996)
výroba nealkoholických nápojov, ovocných a zeleninových štiav - nápojov
  (from: 02/08/1996)
výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
  (from: 02/08/1996)
poradenské a konzultačné služby v oblasti výroby vína, nealkoholických nápojov a potravinárstva
  (from: 02/08/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 02/08/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (from: 02/08/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/08/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/08/1996)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu liehoviny
  (from: 03/09/1999)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/09/1999)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu - výroba ovocných destilátov
  (from: 05/09/2001)
nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
výroba prírodných, značkových, odrodových vín na báze hrozna, ovocia, zeleniny
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
výroba nealkoholických nápojov z hrozna
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
výroba sýtených a nízkoalkoholických nápojov z hrozna
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
poradenská činnosť v oblasti vinárstva
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
výrova liehu a jeho uvádzanie do obehu liehoviny
  (from: 03/12/1998 until: 03/08/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/08/1996)
Managing board
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Ing. František Sandtner - člen
Domovina 47
Šenkvice 900 81
From: 09/12/2000
  (from: 06/02/2003)
Jozef Takáč - člen
Rajecká 38
Bratislava 821 07
From: 09/12/2000
  (from: 06/02/2003)
Ing. Jozef Šutovský - predseda
Ružový háj 1353/5
Dunajská Streda
From: 04/08/2003
  (from: 06/03/2003)
Ing. Ivan Gargulák
J. Bánika 1990/12
Zvolen 960 01
From: 03/28/2003
  (from: 06/03/2003)
Ing. Alexander Bachratý
Karpatské nám. 23
Bratislava
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Peter Čelko - člen
Ružová 40
Žilina 010 01
  (from: 02/08/1996 until: 06/23/1997)
Ing. Katarína Farkašová
Bošániho 11
Bratislava 841 01
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Peter Gaisl - člen
M.C.Sklodowskej 21
Bratislava 854 01
  (from: 02/08/1996 until: 06/23/1997)
Ing. Eduard Hrnčár
Žitná 3
Bratislava 831 06
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Irena Jenčová - člen
Romanova 44
Bratislava 851 02
  (from: 06/24/1997 until: 09/08/1997)
Irena Jenčová - podpredseda
Romanova 44
Bratislava 851 02
  (from: 09/09/1997 until: 11/20/2000)
Ing. Ján Konečný , CSc. - člen
Cementárenská 63
Lietavská Lúčka 013 11
  (from: 09/09/1997 until: 11/20/2000)
Ing. Ján Konečný , CSc. - predseda
Cementárenská 63
Lietavská Lúčka 013 11
  (from: 02/08/1996 until: 09/08/1997)
Ing. Daniela Mäkká
Kratiny 9
Bratislava 836 07
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Gabriela Rövid Takácné
Rajecká 8687/38
Bratislava
Until: 12/30/2002
  (from: 11/21/2000 until: 06/01/2003)
Ing. František Sandtner
Domovina 47
Šenkvice 900 81
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Ing. František Sandtner - člen
Domovina 47
Šenkvice 900 81
  (from: 02/08/1996 until: 09/08/1997)
Ing. František Sandtner - člen
Domovina 47
Šenkvice 900 81
  (from: 09/09/1997 until: 06/01/2003)
JUDr. Alexander Škrinár - člen
Vajnorská 43
Bratislava 831 03
  (from: 02/08/1996 until: 06/23/1997)
Ing. Jozef Šutovský - člen
Ružový háj 1353/5
Dunajská Streda 929 01
  (from: 06/24/1997 until: 09/08/1997)
Ing. Jozef Šutovský - predseda
Ružový háj 1353/5
Dunajská Streda 929 01
Until: 12/30/2002
  (from: 09/09/1997 until: 06/01/2003)
Jozef Takáč - člen
Rajecká 38
Bratislava 821 07
  (from: 09/09/1997 until: 06/01/2003)
Jozef Takáč - podpredseda
Rajecká 38
Bratislava 821 07
  (from: 02/08/1996 until: 09/08/1997)
Ing. Juraj Zikmund
Grösslingova 34
Bratislava 811 09
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
József Gecse - predseda
Mátyás út. 109
Eger 3300
Maďarsko
From: 12/30/2002 Until: 04/08/2003
  (from: 06/02/2003 until: 06/02/2003)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám podpisujúci pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/08/1996)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja čle- novia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Capital: 
290 261 000 Sk Paid up: 290 261 000 Sk
  (from: 06/02/2003)
290 261 000 Sk
  (from: 10/31/1994 until: 06/01/2003)
Shares: 
Number of shares: 290261
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/09/2002)
Number of shares: 290261
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/21/2000 until: 04/08/2002)
Number of shares: 290261
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/08/1996 until: 11/20/2000)
Number of shares: 290261
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Supervisory board: 
Mária Fuknová - člen
Karpatské nám. 13
Bratislava 831 06
From: 01/30/2001
  (from: 06/02/2003)
Darina Derková - člen
Novohorská 24
Bratislava 831 06
From: 11/28/1997
  (from: 06/02/2003)
Dr. Allan Böhm - podpredseda
Špitálska 47
Bratislava 811 08
From: 09/12/2000
  (from: 06/02/2003)
Ing. Igor Galambiovský
Jána Mrkvu 4
Nitra 949 01
From: 12/30/2002
  (from: 06/02/2003)
Dr. Allan Böhm
Špitálska 47
Bratislava 811 08
  (from: 11/21/2000 until: 06/01/2003)
JUDr. Alan Böhm - člen
Špitálska 47
Bratislava 811 08
  (from: 02/08/1996 until: 11/20/2000)
Darina Derková - člen
Novohorská 24
Bratislava 831 06
  (from: 03/09/1999 until: 06/01/2003)
Ing. Róbert Ďuriš
Nezábudkova 1566/14
Šamorín 931 01
Until: 12/30/2002
  (from: 11/21/2000 until: 06/01/2003)
Ing. Róbert Ďuriš - člen
Ľ. Štúra 21
Levice 934 15
  (from: 02/08/1996 until: 11/20/2000)
Mária Fuknová
Karpatské nám. 13
Bratislava 831 06
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Mária Fuknová - člen
Karpatské nám. 13
Bratislava 831 06
  (from: 02/08/1996 until: 06/01/2003)
Ing. Igor Chrvala
Sereďská 4046/156
Trnava-Modranka 917 05
Until: 12/30/2002
  (from: 11/21/2000 until: 06/01/2003)
Jana Jurčová
Štúrova 10
Bernolákovo 900 27
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Jana Jurčová - člen
Štúrova 10
Bernolákovo 900 27
  (from: 02/08/1996 until: 03/08/1999)
Ing. Anna Kekeliová
Ľubľanská 8
Bratislava 831 02
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Jozef Noskovič
Vinohradnícka 414
Viničné 900 23
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Jana Pospechová
Za hradbami 34
Pezinok 902 01
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
  (from: 02/08/1996 until: 11/20/2000)
Ing. Jozef Šutovský - podpredseda
Ružový háj 1353/5
Dunajská Streda 929 01
  (from: 02/08/1996 until: 06/23/1997)
Ing. Viliam Vaškovič , CSc.
Borodáčova 2
Bratislava 801 00
  (from: 10/31/1994 until: 02/07/1996)
Ing. Jozef Šutovský - predseda
Ružový háj 1353/5
Dunajská Streda 929 01
From: 12/30/2002 Until: 04/08/2003
  (from: 06/02/2003 until: 06/02/2003)
Other legal facts: 
akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.9.1994 pod č. N 236/94, Nz 234/94. Stanovy a.s. v zmysle z.č. 513/91 Zb. Spoločnosť vzniká ku dňu 1.11.1994. Rozhodnutie o privatizácii podniku č.113 Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku zo dňa 10.8.1994 v zmysle z.č. 92/91 Zb. Všetky práva, záväzky a pohľadávky prechádzajú zo š.p. VINOPRODUKT-štátny podnik, na VINOPRODUKT, a.s. v zmysle zápisnice o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do privati- začného projektu zo dňa 21.9.1994. Stary spis: Sa 1311
  (from: 10/31/1994)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 27.9.1995 boli schválené nové stanovy, notárska zápisnica N 264/95, Nz 260/95 zo dňa 27.9.1995. Stary spis: Sa 1311
  (from: 02/08/1996)
Na valnom zhromaždení, konanie ktorého bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 218/96, Nz 209/96 zo dňa 8.7.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1311
  (from: 06/24/1997)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.6.1997. Stary spis: Sa 1311
  (from: 09/09/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 25.8.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 873/98, Nz 872/98, napísanej dňa 25.8.1998 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/09/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 1.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 130/99, Nz 109/99 napísanou dňa 1.6.1999 JUDr. Máriou Sporkovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.6.1999.
  (from: 11/21/2000)
Zmena stanov schválená dňa 30.1.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 43/2001, Nz 43/2001.
  (from: 05/09/2001)
Zmena stanov schválená dňa 12. 12. 2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 474/01, Nz 418/01.
  (from: 04/09/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.1.2003.
  (from: 06/02/2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.3.2003 bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 8.4.2003 bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/03/2003)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 4K 84/02 - 27 zo dňa 7. 5. 2003, právoplatné 25. 6. 2003, ktorým súd zamietol návrh navrhovateľa: IVIM, s. r. o., 925 83 Žihárec 723, IČO: 36 318 876 na vyhlásenie konkurzu na majetok: VINOPRODUKT, a. s., Kubániho 2179/3, 960 01 Zvolen z dôvodu bezdôvodnosti podaného návrhu.
  (from: 10/03/2003)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person