Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  788/B

Business name: 
Black a White, a. s.
  (from: 12/19/2009)
Registered seat: 
Kaštieľ 5
Bernolákovo 900 27
  (from: 12/19/2009)
Identification number (IČO): 
31 387 888
  (from: 01/19/1995)
Date of entry: 
01/19/1995
  (from: 01/19/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/19/1995)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/17/1996)
investorská činnosť v oblasti výstavby golfových ihrísk
  (from: 10/17/1996)
inžinierská činnosť v oblasti golfových ihrísk a areálov
  (from: 10/17/1996)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 10/17/1996)
prenájom a prevádzka garáží
  (from: 10/17/1996)
organizovanie vzdelávania a rekvalifikácie dospelých
  (from: 10/17/1996)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 10/17/1996)
vykonávanie inžinierských stavieb
  (from: 10/17/1996)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 10/17/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov v stavebníctve
  (from: 10/17/1996)
reklama a propagačná činnosť
  (from: 10/17/1996)
prevádzkovanie športových ihrísk
  (from: 10/17/1996)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (from: 10/17/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/17/1996)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/17/1996)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/17/1996)
požičiavanie športových potrieb a koní
  (from: 10/17/1996)
návrh, realizácia a údržba golfových ihrísk
  (from: 10/17/1996)
investorsko-inžinierska činnosť
  (from: 10/17/1996)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 10/17/1996)
pohostinská činnosť
  (from: 07/19/2018)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
  (from: 07/19/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/19/1995)
Katarína Kachlíková - člen
Drotárská cesta 6385/19A
Bratislava 811 02
From: 06/29/2018
  (from: 07/19/2018)
Ing. arch. Jaroslav Kachlík - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 6385/19A
Bratislava - Staré Mesto
From: 10/31/2014
  (from: 11/20/2014)
Ing. Barbora Kachlíková - člen predstavenstva
Drotárska cesta 6385/19 A
Bratislava 811 02
From: 10/31/2014
  (from: 11/20/2014)
Katarína Vršanská , MBA - člen predstavenstva
Zubák 22
Zubák 020 64
From: 06/29/2018
  (from: 07/19/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva. Vždy za ňu podpisuje predseda predstavenstva spoločnosti a jeden člen predstavenstva.
  (from: 01/19/1995)
Capital: 
741 688 EUR Paid up: 741 688 EUR
  (from: 08/21/2018)
Shares: 
Number of shares: 1124
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 12/19/2009)
Number of shares: 1110
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 05/07/2013)
Supervisory board: 
Roman Olvecký
Tajovského 26A
Bernolákovo 900 27
From: 06/29/2018
  (from: 07/19/2018)
Tatjana Letenayová
Bernolákovská ul. 54/21
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 06/29/2018
  (from: 07/19/2018)
Timotej Mikunda
Školská 6
Limbach 900 91
From: 06/29/2018
  (from: 07/19/2018)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nz 318/93 zo dňa 26.11.1993, stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 26.11.1993 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1364
  (from: 01/19/1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.7.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 169/96, Nz 172/96 spísaná dňa 12.7.1996 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade a bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Stary spis: Sa 1364
  (from: 10/17/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 20.8.1998, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva a dozornej rady dňa 20.8.1998.
  (from: 11/26/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 10.9.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rede. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 10.9.1999
  (from: 11/18/1999)
Notárska zápisnica N 261/99, Nz 235/99 zo dňa 10.11.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti peňažným a nepeňažným vkladom a úplne znenie stanov.
  (from: 02/29/2000)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 139/00, Nz 128/00.
  (from: 08/22/2000)
Notárska zápisnica č.N 185/2005, Nz 60230/2005, NCRls 59504/2005 zo dňa 06.12.2005.
  (from: 12/20/2005)
Zápisnica z momoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2006.
  (from: 11/25/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 153/2009, Nz 38795/2009, NCRls 39388/2009 zo dňa 03.11.2009 v znení dodatku k nej vo forme notárskej zápisnice č. N 204/2009, Nz 50405/2009, NCRls 51054/2009 zo dňa 11.12.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného GOLF CLUB BRATISLAVA BERNOLÁKOVO, a. s. na nové Black a White, a. s.
  (from: 12/19/2009)
Notárska zápisnica N 246/2013 Nz 11311/2013 zo dňa 09.04.2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 05/07/2013)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.10.2014.
  (from: 11/20/2014)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person