Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  788/B

Business name: 
Black a White, a. s.
  (from: 12/19/2009)
GOLF CLUB BRATISLAVA BERNOLÁKOVO, a.s.
  (from: 01/19/1995 until: 12/18/2009)
Registered seat: 
Kaštieľ 5
Bernolákovo 900 27
  (from: 12/19/2009)
Klobučnícka 7
Bratislava 811 01
  (from: 01/19/1995 until: 12/18/2009)
Identification number (IČO): 
31 387 888
  (from: 01/19/1995)
Date of entry: 
01/19/1995
  (from: 01/19/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/19/1995)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/17/1996)
investorská činnosť v oblasti výstavby golfových ihrísk
  (from: 10/17/1996)
inžinierská činnosť v oblasti golfových ihrísk a areálov
  (from: 10/17/1996)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 10/17/1996)
prenájom a prevádzka garáží
  (from: 10/17/1996)
organizovanie vzdelávania a rekvalifikácie dospelých
  (from: 10/17/1996)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 10/17/1996)
vykonávanie inžinierských stavieb
  (from: 10/17/1996)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 10/17/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov v stavebníctve
  (from: 10/17/1996)
reklama a propagačná činnosť
  (from: 10/17/1996)
prevádzkovanie športových ihrísk
  (from: 10/17/1996)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (from: 10/17/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/17/1996)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/17/1996)
vydavateľská činnosť
  (from: 10/17/1996)
požičiavanie športových potrieb a koní
  (from: 10/17/1996)
návrh, realizácia a údržba golfových ihrísk
  (from: 10/17/1996)
investorsko-inžinierska činnosť
  (from: 10/17/1996)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 10/17/1996)
pohostinská činnosť
  (from: 07/19/2018)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
  (from: 07/19/2018)
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
  (from: 01/19/1995 until: 10/16/1996)
investorská činnosť v oblasti výstavby golfových ihrísk
  (from: 01/19/1995 until: 10/16/1996)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení, do 8 miest)
  (from: 10/17/1996 until: 07/18/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/19/1995)
Katarína Kachlíková - člen
Drotárská cesta 6385/19A
Bratislava 811 02
From: 06/29/2018
  (from: 07/19/2018)
Ing. arch. Jaroslav Kachlík - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 6385/19A
Bratislava - Staré Mesto
From: 10/31/2014
  (from: 11/20/2014)
Ing. Barbora Kachlíková - člen predstavenstva
Drotárska cesta 6385/19 A
Bratislava 811 02
From: 10/31/2014
  (from: 11/20/2014)
Katarína Vršanská , MBA - člen predstavenstva
Zubák 22
Zubák 020 64
From: 06/29/2018
  (from: 07/19/2018)
Janette Gomolová - člen predstavenstva
Lachova 30
Bratislava 851 01
  (from: 11/26/1998 until: 11/24/2006)
Janette Gomolová - člen predstavenstva
Lachova 30
Bratislava 851 01
Until: 11/14/2006
  (from: 11/25/2006 until: 11/24/2006)
Ing. arch. Jaroslav Kachlík
Ševčenková 31
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 11/25/1998)
Ing. arch. Jaroslav Kachlík - predseda predstavenstva
Ševčenkova 31
Bratislava 851 01
  (from: 11/26/1998 until: 10/17/2002)
Ing. arch. Jaroslav Kachlík - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 6385/19A
Bratislava - Staré Mesto
  (from: 10/18/2002 until: 11/19/2014)
Ing. arch. Jaroslav Kachlík - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 6385/19A
Bratislava - Staré Mesto
Until: 10/30/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Barbora Kachlíková - člen
Drotárska cesta - Staré Mesto 6385/19 A
Bratislava 811 02
From: 11/03/2009
  (from: 12/19/2009 until: 11/19/2014)
Barbora Kachlíková - člen
Drotárska cesta - Staré Mesto 6385/19 A
Bratislava 811 02
From: 11/03/2009 Until: 10/30/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Katarína Kachlíková - člen
Drotárská cesta 6385/19A
Bratislava 811 02
From: 04/09/2013
  (from: 05/07/2013 until: 07/18/2018)
Ing. arch. Miroslav Marynčák - predseda predstavenstva
Palkovičová 13
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 11/25/1998)
Roman Ölvecký - člen predstavenstva
Kaštieľ 2
Bernolákovo 900 27
From: 11/14/2006
  (from: 11/25/2006 until: 12/18/2009)
Roman Ölvecký - člen predstavenstva
Kaštieľ 2
Bernolákovo 900 27
From: 11/14/2006 Until: 11/03/2009
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Ing. Emil Škereň - výkonný riaditeľ
Kuklovská 7
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 11/25/1998)
Ing. Emil Škereň - člen predstavenstva
Kuklovská 7
Bratislava 841 04
  (from: 11/26/1998 until: 11/19/2014)
Ing. Emil Škereň - člen predstavenstva
Kuklovská 7
Bratislava 841 04
Until: 10/30/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
Ing. Juraj Štefanov - člen predstavenstva
Moskovská ul. 2669/25
Bratislava 811 08
From: 10/31/2014
  (from: 11/20/2014 until: 07/18/2018)
Ing. Juraj Štefanov - člen predstavenstva
Moskovská ul. 2669/25
Bratislava 811 08
From: 10/31/2014 Until: 06/29/2018
  (from: 07/19/2018 until: 07/18/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva. Vždy za ňu podpisuje predseda predstavenstva spoločnosti a jeden člen predstavenstva.
  (from: 01/19/1995)
Capital: 
741 688 EUR Paid up: 741 688 EUR
  (from: 08/21/2018)
741 688 EUR Paid up: 616 192 EUR
  (from: 05/07/2013 until: 08/20/2018)
562 408 EUR Paid up: 562 408 EUR
  (from: 12/19/2009 until: 05/06/2013)
458 160 EUR Paid up: 458 160 EUR
  (from: 11/20/2009 until: 12/18/2009)
13 800 000 Sk Paid up: 13 800 000 Sk
  (from: 11/25/2006 until: 11/19/2009)
13 800 000 Sk Paid up: 11 700 000 Sk
  (from: 12/20/2005 until: 11/24/2006)
4 820 000 Sk
  (from: 08/22/2000 until: 12/19/2005)
3 690 000 Sk
  (from: 02/29/2000 until: 08/21/2000)
1 000 000 Sk
  (from: 01/19/1995 until: 02/28/2000)
Shares: 
Number of shares: 1124
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 12/19/2009)
Number of shares: 1110
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 05/07/2013)
Number of shares: 570
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 12/19/2009 until: 05/06/2013)
Number of shares: 1019
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 11/20/2009 until: 12/18/2009)
Number of shares: 361
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 11/20/2009 until: 12/18/2009)
Number of shares: 1019
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 12/20/2005 until: 11/19/2009)
Number of shares: 361
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 12/20/2005 until: 11/19/2009)
Number of shares: 369
Druh: kmeňových akcií na meno
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/22/2000 until: 12/19/2005)
Number of shares: 113
Druh: prioritných akcií na meno
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/22/2000 until: 12/19/2005)
Number of shares: 369
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/29/2000 until: 08/21/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/19/1995 until: 02/28/2000)
Supervisory board: 
Roman Olvecký
Tajovského 26A
Bernolákovo 900 27
From: 06/29/2018
  (from: 07/19/2018)
Tatjana Letenayová
Bernolákovská ul. 54/21
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 06/29/2018
  (from: 07/19/2018)
Timotej Mikunda
Školská 6
Limbach 900 91
From: 06/29/2018
  (from: 07/19/2018)
200 Radomil Hatala - člen dozornej rady
Jána Smreka 7
Bratislava 841 07
Until: 03/03/2004
  (from: 11/18/1999 until: 03/19/2004)
Ing. arch. Radomil Kachlík - predseda dozornej rady
Vavilovova 3
Bratislava
  (from: 10/17/1996 until: 11/25/1998)
Ing. arch. Radomír Kachlík - predseda dozornej rady
Baumanova 3
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 10/16/1996)
Barbora Kachlíková
Drotárska cesta - Staré Mesto 6385/19 A
Bratislava 811 02
From: 03/03/2004
  (from: 03/20/2004 until: 12/18/2009)
Barbora Kachlíková
Drotárska cesta - Staré Mesto 6385/19 A
Bratislava 811 02
From: 03/03/2004 Until: 11/03/2009
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Katarína Kachlíková
Drotárska ul. 6385/19A
Bratislava 811 02
From: 11/14/2006
  (from: 11/25/2006 until: 05/06/2013)
Katarína Kachlíková
Drotárska ul. 6385/19A
Bratislava 811 02
From: 11/14/2006 Until: 04/09/2013
  (from: 05/07/2013 until: 05/06/2013)
Ing. arch. Marian Kuruc - predseda dozornej rady
Fatranská 10
Nitra 949 01
  (from: 11/26/1998 until: 11/17/1999)
Ing. Dionýz Mikle
Brančská 11
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 10/16/1996)
Ing. Miroslav Síbert
Medzilaborecká 23
Bratislava
  (from: 01/19/1995 until: 10/16/1996)
Ing. Miroslav Síbert
Medzilaborecká 28
Bratislava
  (from: 10/17/1996 until: 05/06/2013)
Ing. Miroslav Síbert
Medzilaborecká 28
Bratislava
From: 10/17/2006 Until: 04/09/2013
  (from: 05/07/2013 until: 05/06/2013)
JUDr. Jaroslav Varečka
M. Marečka 6 107/2
Bratislava 841 05
From: 11/03/2009
  (from: 12/19/2009 until: 11/19/2014)
JUDr. Jaroslav Varečka
M. Marečka 6 107/2
Bratislava 841 05
From: 11/03/2009 Until: 10/30/2014
  (from: 11/20/2014 until: 11/19/2014)
JUDr. Jaroslav Varečka
Marečka 2
Bratislava 841 05
From: 03/03/2004
  (from: 03/20/2004 until: 11/24/2006)
JUDr. Jaroslav Varečka
Marečka 2
Bratislava 841 05
From: 03/03/2004 Until: 11/14/2006
  (from: 11/25/2006 until: 11/24/2006)
Ing. arch. Peter Vavrica
Dlhá 57
Bratislava
  (from: 10/17/1996 until: 11/25/1998)
Mgr. Alena Vojteková - členka dozornej rady
Belinského 14
Bratislava 851 01
  (from: 11/26/1998 until: 11/17/1999)
Jozef Zvonček - predseda dozornej rady
Lietavská 7
Bratislava 841 05
Until: 03/03/2004
  (from: 11/18/1999 until: 03/19/2004)
Ing. arch. Alexander Bugala
Farská 169
Michalovce 071 01
From: 04/09/2013
  (from: 05/07/2013 until: 07/18/2018)
Roman Olvecký
Tajovského 26A
Bernolákovo 900 27
From: 04/09/2013
  (from: 05/07/2013 until: 07/18/2018)
Tatjana Letenayová
Bernolákovská ul. 54/21
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/31/2014
  (from: 11/20/2014 until: 07/18/2018)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nz 318/93 zo dňa 26.11.1993, stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 26.11.1993 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1364
  (from: 01/19/1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.7.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 169/96, Nz 172/96 spísaná dňa 12.7.1996 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade a bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Stary spis: Sa 1364
  (from: 10/17/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 20.8.1998, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva a dozornej rady dňa 20.8.1998.
  (from: 11/26/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 10.9.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rede. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 10.9.1999
  (from: 11/18/1999)
Notárska zápisnica N 261/99, Nz 235/99 zo dňa 10.11.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti peňažným a nepeňažným vkladom a úplne znenie stanov.
  (from: 02/29/2000)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 139/00, Nz 128/00.
  (from: 08/22/2000)
Notárska zápisnica č.N 185/2005, Nz 60230/2005, NCRls 59504/2005 zo dňa 06.12.2005.
  (from: 12/20/2005)
Zápisnica z momoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2006.
  (from: 11/25/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 153/2009, Nz 38795/2009, NCRls 39388/2009 zo dňa 03.11.2009 v znení dodatku k nej vo forme notárskej zápisnice č. N 204/2009, Nz 50405/2009, NCRls 51054/2009 zo dňa 11.12.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného GOLF CLUB BRATISLAVA BERNOLÁKOVO, a. s. na nové Black a White, a. s.
  (from: 12/19/2009)
Notárska zápisnica N 246/2013 Nz 11311/2013 zo dňa 09.04.2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 05/07/2013)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.10.2014.
  (from: 11/20/2014)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person