Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  22/S

Business name: 
Poľnohospopdárske družstvo "v likvidácii"
  (from: 06/04/1998)
Registered seat: 
Dačov Lom 991 35
  (from: 07/20/1949)
Identification number (IČO): 
00 208 612
  (from: 07/20/1949)
Date of entry: 
07/20/1949
  (from: 07/20/1949)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/20/1949)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 05/05/1993)
521000 obchod. činnosť, okrem obchod. čin.uved. v príl. 2-3 zák.
  (from: 05/05/1993)
6330001 prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 05/05/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/04/1998)
Pavel Gažov - Člen
41
Sucháň
  (from: 05/05/1993)
Ján Suchár - Člen
79
Sucháň
  (from: 05/05/1993)
Juraj Sľuka - Člen
198
Dačov Lom
  (from: 05/05/1993)
Ján Berac - Člen
21
Sucháň
  (from: 05/05/1993)
Štefan Šimko - Člen
129
Dačov Lom
  (from: 05/05/1993)
Milan Ondrášik - Člen
55
Dačov Lom
  (from: 05/05/1993)
Viera Antolová - Člen
35
Sucháň
  (from: 08/07/1997)
Anna Bohovová - Člen
36
Sucháň
  (from: 08/07/1997)
Pavel Chovan - Člen
43
Sucháň
  (from: 08/07/1997)
Pavel Ištván - Člen
76
Sucháň
  (from: 08/07/1997)
Ján Penička - Predseda
133
Dačov Lom
  (from: 06/04/1998)
Pavel Pivarček - Člen
117
Sucháň
  (from: 06/04/1998)
Pavel Kečkár - Člen
66
Sucháň
  (from: 06/04/1998)
Acting: 
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 06/04/1998)
Registered capital: 
12 120 000 Sk
  (from: 05/05/1993)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 05/05/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/28/1998
  (from: 06/04/1998)
 Liquidators:
Ing. Ladislav Tandel
70
Veľká Čalomija
  (from: 06/04/1998)
Other legal facts: 
Družstvo vznik družstva schválený dňa 20.7.1949
  (from: 07/20/1949)
Na členskej schôdzi družtva dňa 15.1.1993 boli schválené stanovy v zmysle ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb. . Stary spis: Dr 38
  (from: 05/05/1993)
. Členská schôdza konaná dňa 28.4.1998 schválila zrušenie družstva likvidáciou.
  (from: 06/04/1998)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 18.03.1999, č.k. 47 - 24 K 414/97-283, bol vyhlásený konkurz na majetok Poľnohospodárske družstvo "v likvi- dácii", Dačov Lom, IČO 00 208 612. Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Ľudovít Kmeť, so sídlom Banská Bystrica, Strieborné nám. 3.
  (from: 03/30/1999)
, advokáta, bytom Št. Tučeka 974/153, Veľký Krtíš, so sídlom advokátskej kancelárie Banícka č. 2, Veľký Krtíš.«
  (from: 12/22/2005)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ľubica Flíderová
Trhová 1
Zvolen 960 01
From: 02/14/2013
  (from: 07/11/2013)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person