Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  841/B

Business name: 
UniCredit CAIB Slovakia, a. s.
  (from: 12/15/2007 until: 06/13/2013)
Registered seat: 
Krížna 50
Bratislava 2 821 08
  (from: 06/03/2011 until: 06/13/2013)
Identification number (IČO): 
31 395 929
  (from: 06/06/1995)
Date of entry: 
06/06/1995
  (from: 06/06/1995)
Date of deletion: 
06/14/2013
  (from: 06/14/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/14/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/06/1995)
Capital: 
332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 02/14/2009 until: 06/13/2013)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č: N 309/2013, Nz 17138/2013 zo dňa 23.05.2013 osvedčujúca rozhodnutia jediného akcionára o zrušení spoločnosti UniCredit CAIB Slovakia, a. s. bez likvidácie (zanikajúca spoločnosť) zlúčením so spoločnosťou UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 (nástupnícka spoločnosť) k 31.05.2013, ktorá preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 310/2013, Nz 17152/2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť UniCredit CAIB Slovakia, a. s., so sídlom Krížna 50, 821 08 Bratislava, IČO: 31 395 929, zapísaná v odd. Sa 841/B.
  (from: 06/14/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/14/2013)
Legal successor: 
UniCredit Bank Slovakia a.s.
Šancová 1/A
Bratislava 813 33
  (from: 06/14/2013)
Date of updating data in databases:  10/19/2021
Date of extract :  10/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person