Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  851/B

Business name: 
TATRA REAL, a.s.
  (from: 06/16/1995)
Registered seat: 
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 06/03/2005)
Identification number (IČO): 
31 396 437
  (from: 06/16/1995)
Date of entry: 
06/16/1995
  (from: 06/16/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/16/1995)
Objects of the company: 
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 06/16/1995)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 06/16/1995)
vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
  (from: 06/16/1995)
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
  (from: 06/16/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/16/1995)
činnosť reklamnej agentúry
  (from: 06/16/1995)
poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedenom predmete podnikania
  (from: 06/16/1995)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídlištných celkov) a ich rekonštrukcie, modernizácie a opravy
  (from: 08/13/1997)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 08/13/1997)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 08/13/1997)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 08/13/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/11/2002)
organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 09/24/2003)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/25/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/25/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/16/1995)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 05/31/2016
  (from: 06/28/2017)
Ing. Jaroslav Šuveg - podpredseda predstavenstva
Záhumenná 21
Slovenský Grob 900 26
From: 05/31/2016
  (from: 06/23/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva (predseda, podpredseda) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 02/04/2010)
Capital: 
331 930 EUR Paid up: 331 930 EUR
  (from: 02/04/2010)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
  (from: 02/04/2010)
Stockholder: 
Ing. Ivan Ostrihoň
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 06/23/2016)
Supervisory board: 
Paulína Chorváth
Račianska 1516/53
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/18/2018
  (from: 01/03/2019)
Ing. arch. Zdenek Švec
Budovateľská 1136/38
Veľké Úľany 925 22
From: 12/18/2018
  (from: 01/03/2019)
Miroslav Cittel
Vyšehradská 3020/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 07/01/2020
  (from: 07/22/2020)
Other legal facts: 
Odbchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.5.1995 v súlade s ust. § 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1427
  (from: 06/16/1995)
Notárska zápisnica N 93/96, Nz 93/96 zo dňa 23.5.1996, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.5.1996. Stary spis: Sa 1427
  (from: 06/19/1996)
Notárska zápisnica N 294/97, Nz 293/97 spísaná dňa 1.8.1997 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. II. Stary spis: Sa 1427
  (from: 08/13/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.3.1999
  (from: 04/30/1999)
Notárska zápisnica zo dňa 16.12.1999 pod č. N 663/99 Nz 662/99 ktorou sa osvedčil priebeh časti valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/29/1999)
Čestné prehlásenie z 4.8.2000.
  (from: 08/09/2000)
Notárska zápisnica č. N 251/2001, Nz 518/2001 zo dňa 22.11.2001, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 01/11/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2002.
  (from: 07/29/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 838/2003, Nz 79323/03 zo dňa 10.9.2003.
  (from: 09/24/2003)
Notárska zápisnica č.N 97/2005, Nz 22465/2005, NCRls 22180/2005 zo dňa 20.05.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 06/03/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007.
  (from: 12/21/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2008.
  (from: 07/17/2008)
Notárska zápisnica N 528/2009, Nz 55043/2009 zo dňa 28.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 02/04/2010)
RJA zo dňa 30.05.2016.
  (from: 06/23/2016)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person