Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  870/B

Business name: 
BANK AUSTRIA (SR) a. s.
  (from: 07/03/1995)
Registered seat: 
Mostová 6
Bratislava 811 02
  (from: 07/03/1995)
Identification number (IČO): 
31 397 701
  (from: 07/03/1995)
Date of entry: 
07/03/1995
  (from: 07/03/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/03/1995)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov od verejnosti a poskytovanie úverov
  (from: 07/03/1995)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 07/03/1995)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 07/03/1995)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 07/03/1995)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 07/03/1995)
poskytovanie záruk
  (from: 07/03/1995)
otváranie akreditívov
  (from: 07/03/1995)
obstarávanie inkasa
  (from: 07/03/1995)
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta:
  (from: 07/03/1995)
s devízovými hodnotami
  (from: 07/03/1995)
v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 07/03/1995)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 07/03/1995)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 07/03/1995)
finančné maklérstvo
  (from: 07/03/1995)
poskytovanie porád vo veciach podnikania
  (from: 07/03/1995)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
  (from: 07/03/1995)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 07/03/1995)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 07/03/1995)
zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (from: 07/03/1995)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 07/03/1995)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 07/03/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/03/1995)
Ing. Imrich Béreš - člen
Kadnárova 1
Bratislava 831 05
  (from: 12/11/1997)
Ing. Imrich Béreš - člen
Kadnárova 1
Bratislava
  (from: 01/18/1996 until: 12/10/1997)
Ing. Jozef Foltýn - člen
Žalmanova 2
Bratislava
  (from: 07/03/1995 until: 12/18/1995)
Ing. Jozef Foltýn - člen
Žalmanova 2
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 01/17/1996)
Niels Lundorff - podpredseda
Bredahlsvej 6
Valby 2500
Dánsko
residence in the Slovak Republic :
Podháj 11
Bratislava 841 03
  (from: 12/11/1997)
Joachim Reitmeier - predseda
Marschallplatz 23
Wien 1120
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Kamzík-les 1
Bratislava 831 01
  (from: 12/11/1997)
Niels Lundorff - člen
residence in the Slovak Republic :
Dankovského 5
Bratislava
  (from: 07/03/1995 until: 12/18/1995)
Niels Lundorff - podpredseda
residence in the Slovak Republic :
Dankovského 5
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 12/10/1997)
Joachim Reitmeier - člen
residence in the Slovak Republic :
Dankovského 5
Bratislava
  (from: 07/03/1995 until: 12/18/1995)
Joachim Reitmeier - predseda
residence in the Slovak Republic :
Dankovského 5
Bratislava
  (from: 12/19/1995 until: 12/10/1997)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spolu alebo jeden člen predstavenstva a jeden prokurista spolu.
  (from: 07/03/1995)
Procuration: 
Friedrich Plail
Na kopci 23
Bratislava 811 02
  (from: 12/21/1998)
Mgr. Samuel Vlčan
Uhrovecká 10
Bratislava 841 07
  (from: 12/21/1998)
Capital: 
500 000 000 Sk
  (from: 07/03/1995)
Shares: 
Number of shares: 500
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 07/03/1995)
Supervisory board: 
Heinz Gehl
Schubertring 6/8
Wien
Rakúska republika
  (from: 07/22/1997)
Dr. Horhager
Agensgasse 15C
Wien 1190
Rakúska republika
  (from: 01/18/1996)
Dkfm. Oskar Latzko
Jurekgasse 727/2/3/19
Wien 1150
Rakúska republika
  (from: 07/22/1997)
Mag. Harald C. Nograsek
Laudongasse 59/13
Wien 1080
Rakúska republika
  (from: 07/03/1995)
Mag. Helmut Horvath
Guntramsdorfer Str. 41/24/7
Mödling 2340
Rakúsko
  (from: 07/03/1995 until: 07/21/1997)
Anton Knett
Donaustrasse 93
Höflein
Rakusko
  (from: 07/03/1995 until: 07/21/1997)
Dr. Helmuth Schwap
Gauguschgasse 5
Perchtoldsdorf 2380
Rakúsko
  (from: 07/03/1995 until: 01/17/1996)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť je založená Zakladateľskou listinou zo dňa 29. 5. 1995 v súlade so Zákonom č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1447
  (from: 07/03/1995)
Zápisnica zo schôdze predstavenstva konanej dňa 3.10.1995. Stary spis: Sa 1447
  (from: 12/19/1995)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 15.11.1995 a 27.11.1995 na základe ktorých bol odvolaný člen predstavenstva Ing. Foltýn a zvolený člen predstavenstva Ing. Béreš, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.1995, na ktorom bol odvolaný člen dozornej rady Dr. Schwap a zvolený p. Dr. Horhager. Stary spis: Sa 1447
  (from: 01/18/1996)
Rozhodnutie jediného akcionára v zmysle § 190 Zák. č. 513/91 Zb. vo forme notárskej zápisnice N 185/96, Nz 183/96 zo dňa 23.7.1996. Rozhodnutie jediného akcionára v zmysle § 190 Zák. č. 513/91 Zb. vo forme notárskej zápis- nice N 178/96, Nz 178/96 zo dňa 25.10.1996. Stary spis: Sa 1447
  (from: 07/22/1997)
Udelenie prokúry na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva dňa 21.7.1998.
  (from: 12/21/1998)
V y m z u j e s a : Obchodná spoločnosť BANK AUSTRIA/SR/ a.s. so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava IČO 31397701 zapísaná v odd. Sa vložka č. 870/B sa dňom 1.1.1999 vymazuje z obchodného registra. Z a p i s u j e s a : Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 30.9.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 740/98, Nz 724/98 spísanou notárom JUDr Macákom bolo rozhodnuté s účinnosťou k 31.12.1998 o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie a o jej zlúčení so spoločnosťou Creditanstalt, a.s. so sídlom v Bratislave, Železničiarska 13, IČO 31372503 ktorá preberá všetky jej práva, záväzky, majetok a povinnosti bez akéhokoľvek obmedzenia.
  (from: 12/22/1998)
Date of updating data in databases:  10/19/2021
Date of extract :  10/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person