Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  899/B

Business name: 
NAD 820 Bratislava, a.s.
  (from: 08/17/1995)
Registered seat: 
Rožňavská 2
Bratislava 826 48
  (from: 08/17/1995)
Identification number (IČO): 
31 401 023
  (from: 08/17/1995)
Date of entry: 
09/01/1995
  (from: 08/17/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/17/1995)
Objects of the company: 
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (from: 07/15/2006)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 07/15/2006)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2006)
činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
  (from: 07/15/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2006)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
  (from: 07/15/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/15/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/15/2006)
nákup a predaj použitého tovaru
  (from: 07/15/2006)
predaj ojazdených motorových vozidiel
  (from: 07/15/2006)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 07/15/2006)
nákup a predaj pohonných hmôt
  (from: 07/15/2006)
činnosť colného deklaranta
  (from: 07/15/2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 07/15/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/15/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/2006)
prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 07/15/2006)
pneuservis
  (from: 07/15/2006)
fotografické služby
  (from: 07/15/2006)
prevádzkovanie autoumyvárne
  (from: 07/15/2006)
čistenie interiérov cestných motorových vozidiel
  (from: 07/15/2006)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 07/15/2006)
logistika - optimalizácia prepravných ciest
  (from: 07/15/2006)
vedenie cudzieho motorového vozidla s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 07/15/2006)
kopírovacie služby
  (from: 07/15/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/17/1995)
Ján Vaverčák - predseda predstavenstva
Hutnícka 25
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 10/08/2019
  (from: 10/30/2019)
Ing. Natália Vaverčák , PhD. - podpredseda predstavenstva
Hutnícka 25
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 10/08/2019
  (from: 10/30/2019)
Radovan Kimák - člen
Muškátová 14
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 10/08/2019
  (from: 10/06/2020)
JUDr. Jozef Lalo - člen
Jamnického 3221/21
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/08/2019
  (from: 10/06/2020)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s ktorýmkoľvek členom predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva s ktorýmkoľvek členom predstavenstva.
  (from: 05/21/2011)
Capital: 
3 486 775,45 EUR Paid up: 3 486 775,45 EUR
  (from: 08/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 105055
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: obmedzenie: predkupné právo ostatných akcionárov a súhlas predstavenstva.
  (from: 08/22/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Juraj Tomášek
Na Revíne 29/D
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/08/2019
  (from: 10/30/2019)
Hilda Mitterpachová
Semenárska 21
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 07/29/2020
  (from: 10/06/2020)
Mgr. Jana Lalová
Jamnického 3221/21
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 02/22/2021
  (from: 03/04/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.07.1995 na základe rozhodnutia Ministerstva pre správu a priva- tizáciu národného majetku SR č. 216 zo dňa 14.02.1995, spis. č. KM-6/95 o privatizácií podniku Nákladná automobilová doprava 820 štátny podnik Bratislava, v zmysle ust. § 10 ods. 2 Zák. č. 92/91 Zb. a ust. §§ 57, 154220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1476
  (from: 08/17/1995)
Notárska zápisnica N 227/96, Nz 227/96 spísaná dňa 10.10.1996 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a bola schválená zmena stanov v článku XI bod 2. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 17.10.1996. Notárska zápisnica Nz 255/96, Nz 237/96 spísaná dňa 17.10.1996 notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca zasadnutie dozornej rady. Stary spis: Sa 1476
  (from: 11/18/1996)
Notársku zápisnicu N 168/97, Nz 167/97 zo dňa 19. 6. 1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1476
  (from: 02/04/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 277/98, Nz 276/98 zo dňa 17.6.1998 spísanej notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou.
  (from: 12/10/1998)
Zmena stanov, schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 13.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice číslo N 498/99, Nz 498/99.
  (from: 11/23/1999)
Zmena adresy člena predstavenstva.
  (from: 10/24/2000)
Uznesenie č. 1/2002 z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.6.2002.
  (from: 09/06/2002)
Notárska zápisnica N 217/03, Nz 22110/03 spísaná dňa 26.3.03 notárskym kandidátom JUDr. Joanidisovou notára JUDr. Macáka osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva J. Drábikovej, J. Drábika, Ing. R. Nováka, Mgr. J. Lalu sa končí dňom 26.3.2003. Funkcia členov dozornej rady A. Novákovej , Š. Vandáka , D. Záhoreca, P. Vavroviča, F. Andrášika, Jany Vavercak sa končí dňom 26.3.03.
  (from: 04/15/2003)
Funkcia člena predstavenstva Ing.F.Pinteho skončila 01.02.2005. Zápisnica 3 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.03.2005, na ktorom bol R.Kimák vymenovaný do funkcie náhradného člena predstavenstva.
  (from: 04/06/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.3.2008.
  (from: 04/24/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2009.
  (from: 08/22/2009)
Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010.
  (from: 12/28/2010)
Notárska zápisnica N 325/2011, Nz16014/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2011
  (from: 05/21/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 08.10.2014.
  (from: 10/18/2014)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person