Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  905/B

Business name: 
Citibank (Slovakia) a.s.
  (from: 06/12/1997 until: 03/23/2009)
Registered seat: 
Mlynské nivy 43
Bratislava 26 825 01
  (from: 06/30/2005 until: 03/23/2009)
Identification number (IČO): 
31 401 295
  (from: 08/30/1995)
Date of entry: 
08/30/1995
  (from: 08/30/1995)
Date of deletion: 
03/17/2009
  (from: 03/17/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Citibank (Slovakia) a.s. Mlynské nivy 43, Bratislava.Citibank (Slovakia) a.s. Mlynské nivy 43, Bratislava sa s účinnosťou od 1. januára 2009 cezhranične zlúčila so Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin, Írsko, reg.č. 132781, ktorá od toho istého dňa prevádzkuje svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Po, vložka č. 1662/B. Právnym nástupcom Citibank (Slovakia) a.s. je od 1.januára 2009 Citibank Europe, ako právnická osoba so sídlom v rámci Európskej únie. Citibank Europe plc, ako univerzálny právny nástupca, prebrala celé imanie ako aj všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky Citibank (Slovakia) a.s.
  (from: 03/17/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/30/1995)
Capital: 
1 650 000 000 Sk Paid up: 1 650 000 000 Sk
  (from: 07/14/2003 until: 03/16/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/17/2009)
Legal successor: 
Citibank Europe plc,
1 North Wall Quay
Dublin 1
Írsko
  (from: 03/24/2009)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person