Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  912/B

Business name: 
SLOVTEL, a.s. v likvidácii
  (from: 07/20/2006 until: 07/30/2007)
SLOVTEL, a.s.
  (from: 09/06/1995 until: 07/19/2006)
Registered seat: 
Šoltésovej 2
Bratislava 811 08
  (from: 08/20/1996 until: 07/30/2007)
Uršulínska 3
Bratislava 811 01
  (from: 09/06/1995 until: 08/19/1996)
Identification number (IČO): 
31 401 619
  (from: 09/06/1995)
Date of entry: 
09/06/1995
  (from: 09/06/1995)
Date of deletion: 
07/31/2007
  (from: 07/31/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/31/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/06/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/06/1995 until: 07/30/2007)
sprostredkovanie predaja
  (from: 09/06/1995 until: 07/30/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/05/1997 until: 07/30/2007)
Managing board
  (from: 09/06/1995 until: 05/04/1997)
Ing. Jozef Antošík - člen
Smrekova 19
Žilina
  (from: 08/20/1996 until: 03/08/1998)
JUDr. Erika Csekesová - podpredseda
H. Meličkovej 16
Bratislava 841 05
  (from: 05/05/1997 until: 06/14/1998)
JUDr. Erika Csekesová - člen
H. Meličkovej 16
Bratislava 841 05
  (from: 06/15/1998 until: 06/26/2006)
JUDr. Erika Csekesová - člen
H. Meličkovej 16
Bratislava 841 05
Until: 03/30/2006
  (from: 06/27/2006 until: 06/26/2006)
JUDr. Anna Dírerová
Rovniankova 15
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 08/19/1996)
Bruno Marie Edmond Duthoit,r.č. - člen
Rybné nám. 4135/1
Bratislava
  (from: 03/09/1998 until: 06/14/1998)
Bruno Marie Edmond Duthoit,r.č. - podpredseda
Rybné nám. 4135/1
Bratislava
  (from: 06/15/1998 until: 06/26/2006)
Bruno Marie Edmond Duthoit,r.č. - podpredseda
Rybné nám. 4135/1
Bratislava
Until: 03/30/2006
  (from: 06/27/2006 until: 06/26/2006)
JUDr. Emil Hubinák
Bartókova 2
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 08/19/1996)
Ing. Ladislav Rehák - predseda
Stanekova 21
Bratislava
  (from: 08/20/1996 until: 06/26/2006)
Ing. Ladislav Rehák - predseda
Stanekova 21
Bratislava
Until: 03/30/2006
  (from: 06/27/2006 until: 06/26/2006)
Ing. Peter Struhár - člen
Martina Benku 30
Trnava
  (from: 08/20/1996 until: 05/04/1997)
JUDr. Karol Šiška
Karpatské nám. 10
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 08/19/1996)
Ing. Ladislav Rehák - podpredseda predstavenstva
Stanekova 21
Bratislava 841 03
From: 03/30/2006
  (from: 06/27/2006 until: 07/30/2007)
JUDr. Erika Csekes - člen predstavenstva
Tichá 6531/42
Bratislava 811 02
From: 03/30/2006
  (from: 06/27/2006 until: 07/30/2007)
Dominique Garnier - predseda predstavenstva
7 rue Bernard palissy
Irvy sur Seine 942 00
Francúzska republika
From: 03/30/2006
  (from: 06/27/2006 until: 07/30/2007)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať za spoločnosť spoločne, najmenej dvaja členovia spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/27/2006 until: 07/30/2007)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda výlučne len spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spolo- čnosti a funkcie podpisujúcich propoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/05/1997 until: 06/26/2006)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/06/1995 until: 05/04/1997)
Capital: 
245 000 000 Sk Paid up: 245 000 000 Sk
  (from: 06/27/2006 until: 07/30/2007)
1 000 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 06/26/2006)
Shares: 
Number of shares: 24500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/27/2006 until: 07/30/2007)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/22/2000 until: 06/26/2006)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 05/21/2000)
Stockholder: 
FRANCE TELECOM SERVICES NETHERLANDS B.V.
Herengracht 440
Amsterdam 1017 BZ
Holandsko
  (from: 06/27/2006 until: 07/30/2007)
Supervisory board: 
Viktor Dallemule
Trenčianska 29
Bratislava
  (from: 09/06/1995 until: 08/19/1996)
Katarína Kempová
300
Sebechleby
  (from: 09/06/1995 until: 08/19/1996)
Ing. Silvia Martinkovičová
Malinovského 33/16
Piešťany
  (from: 09/06/1995 until: 08/19/1996)
Ing. Mária Reháková - člen
Stanekova 21
Bratislava
  (from: 08/20/1996 until: 05/04/1997)
Ing. Janka Struhárová - člen
Martina Benku 30
Trnava
  (from: 08/20/1996 until: 05/04/1997)
Ing. Juraj Fencl - predseda
Zadunajská cesta 1
Bratislava
Until: 03/30/2006
  (from: 06/27/2006 until: 06/26/2006)
Ing. Peter Struhár - člen
Martina Benku 30
Trnava
Until: 03/30/2006
  (from: 06/27/2006 until: 06/26/2006)
Ing. Juraj Fencl - predseda
Zadunajská cesta 1
Bratislava
  (from: 08/20/1996 until: 06/26/2006)
Ing. Peter Struhár - člen
Martina Benku 30
Trnava
  (from: 05/05/1997 until: 06/26/2006)
Jean-Francois Beaudouin
Rue de CPT Serber 50
Paríž
Francúzska republika
Until: 03/30/2006
  (from: 06/27/2006 until: 06/26/2006)
Jean-Francois Beaudouin
Rue de CPT Serber 50
Paríž
Francúzska republika
  (from: 05/05/1997 until: 06/26/2006)
Jean Francois Calafat
27 chemin des Buissonnets
Verneuil-sur-Seine 784 80
Francúzska republika
From: 03/30/2006
  (from: 06/27/2006 until: 07/30/2007)
Claire Béziau
11 rue d´Artois
Paríž 750 08
Francúzska republika
From: 03/30/2006
  (from: 06/27/2006 until: 07/30/2007)
Olivier Froelicher
41 rue Vaugirard
Paríž 750 06
Francúzska republika
From: 03/30/2006
  (from: 06/27/2006 until: 07/30/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/13/2006
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.07.2006.
  (from: 07/20/2006)
 Liquidators:
Koloman Buzgó
Tajovského 29
Bratislava 811 04
From: 07/13/2006 Until: 07/31/2007
  (from: 07/20/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje v mene Spoločnosti. Podpisovanie v mene Spoločnosti bude prebiehať tak, že likvidátor podpisujúci daný dokument pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.
  (from: 07/20/2006)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 161/2007, Nz 14734/2007, NCRls 14710/2007 napísaná dňa 18.4.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára, ktorým schvaľuje konečnú správu o priebehu likvidácie, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku a účtovnú závierku spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie. Súhlas Daňového úradu Bratislava I zo dňa 18.7.2007 s výmazom spoločnosti SLOVTEL, a.s. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť SLOVTEL, a.s. v likvidácii, Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO : 31 401 619, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. číslo 912/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 07/31/2007)
Notárska zápisnica N 109/95, Nz 108/95 zo dňa 24.8.1995 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1489
  (from: 09/06/1995 until: 07/30/2007)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.1996. Notárska zápisnica zo dňa 02.07.1996 pod č. N 65/96, Nz 58/96. Stary spis: Sa 1489
  (from: 08/20/1996 until: 07/30/2007)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.11.1996 vo forme notárskej zápisnice N 127/96, Nz 114/96. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.02.1997. Stary spis: Sa 1489
  (from: 05/05/1997 until: 07/30/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.7.1997, notárska zápisnica N 286/97,Nz 266/97 zo dňa 18.7.1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1489
  (from: 03/09/1998 until: 07/30/2007)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do Notárskej zápisnice č. N 223/98,Nz 223/98
  (from: 05/22/2000 until: 07/30/2007)
Notárska zápisnica č. N 109/2006, Nz 12141/2006 zo dňa 30.03.2006 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti, zmeny v orgánoch spoločnosti a úplné znenie stanov spoločnosti.
  (from: 06/27/2006 until: 07/30/2007)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person