Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  917/B

Business name: 
Hasičská poisťovňa a.s.
  (from: 09/19/1995 until: 08/03/2011)
Registered seat: 
Radlinského 6
Bratislava 811 07
  (from: 09/19/1995 until: 08/03/2011)
Identification number (IČO): 
31 402 062
  (from: 09/19/1995)
Date of entry: 
09/19/1995
  (from: 09/19/1995)
Date of deletion: 
08/04/2011
  (from: 08/04/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/04/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/19/1995)
Objects of the company: 
poisťovacia činnosť
  (from: 09/19/1995 until: 08/03/2011)
zaisťovacia činnosť
  (from: 09/19/1995 until: 08/03/2011)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnými predpismi
  (from: 09/19/1995 until: 08/03/2011)
zábrannú činnosť
  (from: 09/19/1995 until: 08/03/2011)
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, sa povoľuje vykonávať:
  (from: 09/19/1995 until: 08/03/2011)
poistenie majetku fyzických osôb
  (from: 09/19/1995 until: 08/03/2011)
poistenie majetku právnických osôb a podnikateľov
  (from: 09/19/1995 until: 08/03/2011)
poistenie zodpovednosti za škodu
  (from: 09/19/1995 until: 08/03/2011)
úrazové poistenie
  (from: 09/19/1995 until: 08/03/2011)
životné poistenie osôb
  (from: 09/24/1996 until: 08/03/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/23/1999 until: 08/03/2011)
Managing board
  (from: 11/24/1997 until: 03/22/1999)
Managing board
  (from: 09/19/1995 until: 11/23/1997)
Ing. Oľga Bendová - podpredseda
Ľubovnianska 5
Bratislava
  (from: 05/03/2000 until: 10/30/2001)
Ing. Gabriel Fischer - člen
Stropkovská 1794/29
Košice
  (from: 03/23/1999 until: 09/19/2000)
Ing. Igor Grošaft - podpredseda predstavenstva
Jurkovičova 1
Bratislava 831 06
  (from: 09/19/1995 until: 12/19/1996)
Ing. Peter Hargaš
Toryská 34
Bratislava 821 07
  (from: 09/19/1995 until: 11/23/1997)
Ing. Peter Hargaš
Toryská 34
Bratislava 821 07
  (from: 11/24/1997 until: 03/22/1999)
Ing. Ladislav Hoffmann - člen
Gajova 19
Bratislava
  (from: 03/23/1999 until: 05/02/2000)
Ing. Miloš Lukáčik - predseda
Špitálska 9
Bratislava
  (from: 05/03/2000 until: 10/30/2001)
Ing. Miloš Lukáčik - predseda predstavenstva
Fazuľová 2
Bratislava 811 01
  (from: 11/24/1997 until: 03/22/1999)
Ing. Miloš Lukáčik - predseda predstavenstva
Špitálska 9
Bratislava 811 08
  (from: 09/19/1995 until: 11/23/1997)
Ing. Iveta Lukáčiková - člen
Fazuľová 2
Bratislava
  (from: 05/03/2000 until: 10/30/2001)
Ing. Miroslav Mihalík - člen
Kadnárová 88
Bratislava
  (from: 05/03/2000 until: 09/19/2000)
Ing. Dagmar Mihálová - podpredseda predstavenstva
Poľná 90
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/24/1997 until: 03/22/1999)
Richard Mojžiš
Budyšínska 82/18
Bratislava 831 02
  (from: 11/24/1997 until: 03/22/1999)
Ing. Jozef Pauchly
Rovniankova 11
Bratislava 851 02
  (from: 12/20/1996 until: 11/23/1997)
Ing. Pavel Venglovič
Bardejovská 358/11
Svidník 089 01
  (from: 11/24/1997 until: 03/22/1999)
Ing. Pavel Venglovič - podpredseda
Bardejovská 358/11
Svidník
  (from: 03/23/1999 until: 05/02/2000)
Ing. Daniel Veselský
Mierová 30
Bratislava 821 05
  (from: 09/19/1995 until: 11/23/1997)
Ing. Juraj Vlasák
Mamateyova 8
Bratislava 851 04
  (from: 09/19/1995 until: 11/23/1997)
Eduard Zdzieblo - člen
Kuzmányho 1221/15
Banská Bystrica
  (from: 03/23/1999 until: 05/02/2000)
Ing. Jaroslav Žáčik , CSc. - predseda
Floriánska 8
Košice
  (from: 03/23/1999 until: 05/02/2000)
Ing. Martin Neštrák - predseda predstavenstva
Švabinského 8
Bratislava
  (from: 10/31/2001 until: 08/03/2011)
Mgr. Alžbeta Bystrianska - podpredseda predstavenstva
Včelárska 29
Bratislava
  (from: 10/31/2001 until: 08/03/2011)
Ing. Jozef Dúcz - člen predstavenstva
Chalupkova 9
Bratislava
  (from: 10/31/2001 until: 08/03/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť navonok koná a spoločnosť svojim prejavom zaväzuje predseda a podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 03/23/1999 until: 08/03/2011)
Za spoločnosť navonok koná a spoločnosť svojim prejavom zaväzuje predseda a podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 11/24/1997 until: 03/22/1999)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne.
  (from: 09/19/1995 until: 11/23/1997)
Capital: 
140 000 000 Sk
  (from: 12/06/2000 until: 08/03/2011)
138 426 000 Sk
  (from: 09/24/1996 until: 12/05/2000)
118 426 000 Sk
  (from: 09/19/1995 until: 09/23/1996)
Shares: 
Number of shares: 135
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/06/2000 until: 08/03/2011)
Number of shares: 5000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/06/2000 until: 08/03/2011)
Number of shares: 135
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/03/2000 until: 12/05/2000)
Number of shares: 3426
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/03/2000 until: 12/05/2000)
Number of shares: 135
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/24/1997 until: 05/02/2000)
Number of shares: 3426
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/24/1997 until: 05/02/2000)
Number of shares: 114873
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/24/1996 until: 11/23/1997)
Number of shares: 23553
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/20/1996 until: 11/23/1997)
Number of shares: 23553
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/24/1996 until: 12/19/1996)
Number of shares: 114873
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/19/1995 until: 09/23/1996)
Number of shares: 3553
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/19/1995 until: 09/23/1996)
Supervisory board: 
Ing. Pavel Baranec
Kuzmányho 923/24
Považská Bystrica 017 01
  (from: 11/24/1997 until: 03/22/1999)
Ing. Vladimír Bartoš
Veľkomoravská 3
Malacky 901 01
  (from: 09/19/1995 until: 12/19/1996)
RNDr. Rudolf Bauer - podpredseda dozornej rady
Kuzmányho 17
Košice 040 01
  (from: 09/19/1995 until: 11/23/1997)
Ing. Pavol Blažej
Alexyho 7
Bratislava 841 01
  (from: 09/19/1995 until: 11/23/1997)
Zlata Dzurillová
Radvanská 4623/58
Bratislava
  (from: 03/23/1999 until: 12/05/2000)
Ing. Igor Grošaft - člen
Jurkovičova 1
Bratislava
  (from: 12/06/2000 until: 01/09/2002)
Ing. Gregor Hanzlík
Landauova 36
Bratislava 841 01
  (from: 12/20/1996 until: 11/23/1997)
Ing. Vladimír Horváth - predseda dozornej rady
Šaštínska 29
Bratislava 841 05
  (from: 09/19/1995 until: 11/23/1997)
Igor Hurčík - predseda dozornej rady
Bernolákova 6
Bratislava
  (from: 11/24/1997 until: 03/22/1999)
JUDr Pavel Jurek
Páričkova 15
Bratislava
  (from: 12/16/1999 until: 05/02/2000)
Ing. Agneša Károlyová
Čiernomorská 38
Košice 040 01
  (from: 11/24/1997 until: 05/02/2000)
Ing. Štefan Krautmann
Schneidera Trnavského 18
Bratislava 841 01
  (from: 09/19/1995 until: 12/19/1996)
Ing. Miloš Lukáčik
Fazuľova 2
Bratislava
  (from: 03/23/1999 until: 05/02/2000)
Ing. Ivan Maroš
Pifflova 11
Bratislava
  (from: 05/03/2000 until: 12/05/2000)
Ing. Ivan Maroš - podpredseda
Pifflova 11
Bratislava
  (from: 12/06/2000 until: 01/09/2002)
Ing. Vladimír Masár
Svidnícka 15
Bratislava
  (from: 05/03/2000 until: 12/05/2000)
Doc.JUDr. Jozef Moravčík , CSc.
Bilíková 15
Bratislava
  (from: 05/03/2000 until: 12/05/2000)
Doc.JUDr. Jozef Moravčík , CSc. - predseda
Bilíková 15
Bratislava
  (from: 12/06/2000 until: 01/09/2002)
RNDr. Danuša Nezičová
Klincová 19
Bratislava 821 08
  (from: 12/20/1996 until: 11/23/1997)
Dr. Ján Penthor
Kríková 7
Bratislava 821 07
  (from: 09/19/1995 until: 12/19/1996)
Ing. Jozef Perina
111
Bartošova Lehôtka 966 31
  (from: 09/19/1995 until: 11/23/1997)
Ing. Ivan Peschl - člen
Cabanova 4
Bratislava
  (from: 12/06/2000 until: 01/09/2002)
Ing. Marián Pikna
Žižkova 42
Bratislava 811 04
  (from: 09/19/1995 until: 11/23/1997)
Ing. Róbert Prikryl - člen
Obchodná 13
Bratislava
  (from: 12/06/2000 until: 01/09/2002)
Peter Sokol
Martinengova 10
Bratislava 811 02
  (from: 11/24/1997 until: 03/22/1999)
JUDr. Zdenko Trebuľa
Petzvalová 27
Košice
  (from: 05/03/2000 until: 12/05/2000)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 28
Bratislava 811 02
  (from: 12/20/1996 until: 11/23/1997)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 28
Bratislava 811 02
  (from: 11/24/1997 until: 12/15/1999)
Ing. Róbert Prikryl - predseda dozornej rady
Obchodná 13
Bratislava
  (from: 01/10/2002 until: 08/03/2011)
Mgr. Erik Končok - podpredseda dozornej rady
Rezedova 10
Bratislava
  (from: 01/10/2002 until: 08/03/2011)
Andreas Adlitzer
P. Faffstättner Str. 53
Treiskirchen 2514
Rakúsko
  (from: 11/24/1997 until: 03/22/1999)
Andreas Adlitzer
Pfafstättner str. 53
Treiskirchen 2514
Rakúsko
  (from: 03/23/1999 until: 05/02/2000)
Other legal facts: 
Vymazuje sa: 1. Spoločnosť : Hasičská poisťovňa a.s., so sídlom: Radlinského 6, Bratislava, IČO: 31 402 062 z obchodného registra. 2. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.06.2011 č.k. 36Exre/86/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.07.2011 ktorým súd rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti Hasičská poisťovňa a.s. Bratislava, zapísaného v odd. Sa vl. č. 917/B z obchodného registra ku dňu 22.07.2011.
  (from: 08/04/2011)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.4.1995 v zmysle zákonných ustanovení z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1498
  (from: 09/19/1995 until: 08/03/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.1995 vo forme notárskej zápisnice N 239/1995, Nz 217/1995, spísanej notárkou JUDr. Magdalénou Brenčičovou, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. 6321/96/52 zo dňa 3.9.1996. Stary spis: Sa 1498
  (from: 09/24/1996 until: 08/03/2011)
Notárska zápisnica N 202/1996, Nz 191/1996 spísaná dňa 30.10.1996 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade a predstavenstve. Stary spis: Sa 1498
  (from: 12/20/1996 until: 08/03/2011)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 6.5.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 127/97, Nz 120/97 zo dňa 3.6.1997. Stary spis: Sa 1498
  (from: 07/17/1997 until: 08/03/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.8.1997. Záznam z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.9.1997. Zápisnica z volebnej komisie z konania volieb členov dozornej rady, ktoré sa uskutočnili v dňoch 24.- 26.9.1997. Notárska zápisnica č. N 222/97, Nz 206/97 zo dňa 20.10.1997, osvedčujúca priebeh náhradného valného zhromaždenia konaného dňa 20.10.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.10.1997. Stary spis: Sa 1498
  (from: 11/24/1997 until: 08/03/2011)
Notárska zápisnica Nz 20/99 zo dňa 26.1.1999 a stanovy spoločnosti.
  (from: 03/23/1999 until: 08/03/2011)
Notárska zápisnica Nz 46/99 zo dňa 23.2.1999
  (from: 12/16/1999 until: 08/03/2011)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.12.1999 pod č. Nz 329/99, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica č. 18 z mimoriadneho predstavenstva zo dňa 16.12.1999. Zápisnica č. 19 z mimoriadneho predstavenstva zo dňa 20.12.1999. Zápisnica č. 12 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.1999. Zápisnica z voľby člena Dozornej rady zo zamestnancov spoločnosti zo dňa 27.4.2000. Zápisnica č. 4 zo zasadnutia mimoriadneho predstavenstva zo dňa 28.3.2000 o zvolení náhradného valného zhromaždenia. Zápisnica č. 2 zo zasadnutia náhradného valného zhromaždenia zo dňa 3.4.2000.
  (from: 05/03/2000 until: 08/03/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 24.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 125/00 napísanej dňa 24.5.2000 notárom JUDr.Kováčom bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/20/2000 until: 08/03/2011)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.10.2000 pod č. Nz 278/00 na ktorom bola schválená zmena stanov /nové znenie/.
  (from: 12/06/2000 until: 08/03/2011)
Notárska zápisnica č. NZ 64/01, osvedčujúca priebeh Mimoriadneho valného zhromaždenia Hasičskej poišťovne a.s., konaného dňa 6.3.2001, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Dodatok č. 1 k Stanovám Hasičskej poisťovne a.s., ktorým sa menia Stanovy Hasičskej poisťovne a.s. schválené dňa 4.10.2000.
  (from: 09/27/2001 until: 08/03/2011)
Notárska zápisnica N 438/01 napísaná dňa 20.9.2001 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca konanie tretej časti mimoriadneho valného zhromaždenia zvolané na 31.7.2001.
  (from: 10/31/2001 until: 08/03/2011)
Notárska zápisnica č. Nz 525/01, spísaná dňa 15.11.2001 a osvedčujúca priebeh Mimoriadneho Valného zhromaždenia Hasičskej poisťovne a.s. konaného dňa 15.11.2001, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Dodatok č. 3 k Stanovám Hasičskej poiťovne a.s. schválené dňa 4.10.2000.
  (from: 01/10/2002 until: 08/03/2011)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 4K 79/02 - 26 zo dňa 26. 2. 2003, právoplatné dňa 22. 4. 2003, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Hasičská poisťovňa, a. s. Bratislava so sídlom Radlinského ul. č. 6, 811 07 Bratislava, IČO: 31 402 062. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Bohumil Vašička, advokát, Žiacka 1, 821 03 Bratislava. Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 4K 79/02 - 32 zo dňa 24. 3. 2003, právoplatné zo dňa 22. 4. 2003, ktorým súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Bohumila Vašičku a do funkcie správcu konkurznej podstaty menoval JUDr. Dušana Dudáša, Obchodná 24, 811 06 Bratislava. Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 4K 79/02 - 94 zo dňa 5. 5. 2003, právoplatné dňa 25. 6. 2003, ktorým súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Dušana Dudáša a funkcie osobitného správcu JUDr. Mariána Valka a menoval za správcu konkurznej podstaty JUDr. Andreja Maara, advokáta so sídlom Súmračná 10, 821 02 Bratislava.
  (from: 10/10/2003 until: 08/03/2011)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person