Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  922/B

Business name: 
MEDICOS, a.s., v likvidácii
  (from: 06/30/2003 until: 11/25/2004)
MEDICOS, a.s.
  (from: 11/13/1996 until: 06/29/2003)
COSMED, a.s.
  (from: 09/27/1995 until: 11/12/1996)
Registered seat: 
Košická 6
Bratislava 825 16
  (from: 09/27/1995 until: 11/25/2004)
Identification number (IČO): 
31 402 607
  (from: 09/27/1995)
Date of entry: 
09/27/1995
  (from: 09/27/1995)
Date of deletion: 
11/26/2004
  (from: 11/26/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/27/1995)
Objects of the company: 
výroba a poskytovanie kozmetických výrobkov za odplatu
  (from: 09/27/1995 until: 11/25/2004)
vykonávanie odborných kurzov, školení a rekvalifikačných kurzov pre kozmetičky
  (from: 09/27/1995 until: 11/25/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/30/2003 until: 11/25/2004)
Managing board
  (from: 09/27/1995 until: 06/29/2003)
RNDr. Eva Galová
Rajská 1
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 11/12/1996)
MUDr. Eleonóra Lukáčová
Jančová 17
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 11/12/1996)
JUDr. Ján Pokorný
Anenská 1
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 11/25/2004)
František Pullman
Vilová 23
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 11/25/2004)
Ing. Stanislav Sasinek
Cabanova 40
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 11/25/2004)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Menom spoločnosti robí likvidátor len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 06/30/2003 until: 11/25/2004)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/27/1995 until: 06/29/2003)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/27/1995 until: 11/25/2004)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/27/1995 until: 11/25/2004)
Supervisory board: 
MUDr. Soňa Bohunská
Budyšínska 12
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 11/12/1996)
Jana Chovancová
H. Meličkovej 25
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 11/12/1996)
Jarmila Krajčovočová
Osuského 34
Bratislava
  (from: 09/27/1995 until: 11/12/1996)
Ing. Anna Kubačková
Rajecká 12
Bratislava
  (from: 11/13/1996 until: 11/25/2004)
Ing. Filip Sasinek
Miletičova 25
Bratislava
  (from: 11/13/1996 until: 11/25/2004)
Júlia Sasinková
Repašského 1
Bratislava
  (from: 11/13/1996 until: 11/25/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Stanislav Sasinek
Cabanova 40
Bratislava
  (from: 06/30/2003 until: 11/25/2004)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N 624/2004, Nz 59263/2004 zo dňa 20.07.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo schválené ukončenie likvidácie ku dňu 20.07.2004, účtovná závierka ku dňu 20.07.2004 a konečná správa likvidátora spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. V y m a z u j e s a : Akciová spoločnosť MEDICOS, a.s., v likvidácii, so sídlom Košická 6, 825 16 Bratislava, IČO : 31 402 607, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vl. č. 922/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu.
  (from: 11/26/2004)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.9.1995 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1503
  (from: 09/27/1995 until: 11/25/2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 217/96, Nz 215/96 dňa 13.8.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1503
  (from: 11/13/1996 until: 11/25/2004)
Ing. Stanislav Sasinek, deň vzniku funkcie likvidátora: 11.2.2003. Notárska zápisnica N 226/03, Nz 9864/03 zo dňa 11.2.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňom 11.2.2003 a vymenovaní likvidátora.
  (from: 06/30/2003 until: 11/25/2004)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person