Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1028/B

Business name: 
AKONCEM, a.s.
  (from: 03/12/1996 until: 05/20/1999)
Registered seat: 
Pribylinská 2
Bratislava 831 04
  (from: 10/16/1996 until: 05/20/1999)
Višňova 12
Bratislava 831 01
  (from: 03/12/1996 until: 10/15/1996)
Identification number (IČO): 
35 685 492
  (from: 03/12/1996)
Date of entry: 
03/12/1996
  (from: 03/12/1996)
Date of deletion: 
05/21/1999
  (from: 05/21/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/12/1996)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/12/1996 until: 05/20/1999)
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/12/1996 until: 05/20/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/12/1996 until: 05/20/1999)
reklamná činnosť
  (from: 03/12/1996 until: 05/20/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/04/1997 until: 05/20/1999)
Managing board
  (from: 03/12/1996 until: 06/03/1997)
Ing. Jozef Gallo
Myjavská 8
Bratislava
  (from: 03/12/1996 until: 10/15/1996)
Ján Gbúr
Topoľčianska 22
Bratislava
  (from: 03/12/1996 until: 04/02/1996)
Ing. Karol Havlík
Ružomberská 4
Bratislava
  (from: 04/03/1996 until: 05/20/1999)
Ing. Ľuboš Rummel
Grassalkovičova 41
Ivánka pri Dunaji
  (from: 10/16/1996 until: 05/20/1999)
Ing. Peter Széky
Rajčianska 2
Bratislava
  (from: 03/12/1996 until: 05/20/1999)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/04/1997 until: 05/20/1999)
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva.
  (from: 03/12/1996 until: 06/03/1997)
Capital: 
1 002 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 05/20/1999)
Shares: 
Number of shares: 1002
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 05/20/1999)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Lopatník
Budatínska 25
Bratislava
  (from: 03/12/1996 until: 04/02/1996)
JUDr. Štefan Ondriš
Šášovská 4
Bratislava
  (from: 10/16/1996 until: 05/20/1999)
Ing. Peter Ott
Višňová 12
Bratislava
  (from: 03/12/1996 until: 10/15/1996)
Ing. Vladimír Polák
Tupolevova 14
Bratislava
  (from: 10/16/1996 until: 05/20/1999)
Ing. Ľuboš Rummel
Grasalkovičova 41
Ivánka pri Dunaji
  (from: 03/12/1996 until: 10/15/1996)
Ing. Pavel Vitkovský
Kpt. Rašu 13
Bratislava
  (from: 04/03/1996 until: 05/20/1999)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.2.1996 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1610
  (from: 03/12/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.3.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.3.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 54/96 napísaná dňa 22.3.1996 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom. Stary spis: Sa 1610
  (from: 04/03/1996)
Notárska zápisnica Nz 137/96 spísaná dňa 25.06.1996 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.1996, na ktorom boli schválene personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Dodatok k notárskej zápisnici Nz 137/96 napísaný dňa 25.06.1996 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom. Stary spis: Sa 1610
  (from: 10/16/1996)
Notárska zápisnica Nz 117/97 zo dňa 18.4.1997 z mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1610
  (from: 06/04/1997)
V y m a z u j e s a : -z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť AKONCEM, a.s., Pribylinská 2, Bratislava, IČO: 35 685 492, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vo vložke 1028/B /predtým 1610/B/. Z a p i s u j e s a : Notárska zápisnica č. Nz 496/98 zo dňa 2.12.1998, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola spoločnosť zrušená bez likvidácie, a to zlúčením so spoločnosťou MATEP, spol. s r.o., so sídlom Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, IČO: 17 055 369. Základné imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti AKONCEM, a.s. prechádzajú na spoločnosť MATEP, spol. s r.o.. Súhlas Daňového úradu Bratislava III. s výmazom v zmysle ust. § 33 ods. 2 Zák. č. 511/92 Zb. zo dňa 9.12.1998 pod č. 602/230/101076/98.
  (from: 05/21/1999)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person