Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  71243/B

Business name: 
PV Rumince, s. r. o.
  (from: 03/25/2011)
Registered seat: 
Lazaretská 8
Bratislava-Staré Mesto 811 08
  (from: 01/25/2013)
Identification number (IČO): 
44 599 048
  (from: 01/30/2009)
Date of entry: 
01/30/2009
  (from: 01/30/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/30/2009)
Objects of the company: 
výroba elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW vrátane
  (from: 12/04/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/30/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/30/2009)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/04/2013)
Partners: 
Core Value Investments GmbH & Co KG
Jasomirgottstraße 6
Viedeň 1010
Republic of Austria
  (from: 05/04/2013)
Contribution of each member: 
Core Value Investments GmbH & Co KG
Amount of investment: 70 000 EUR Paid up: 70 000 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel zriadené v prospech Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zriadené zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 03.05.2011.Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 08. 04. 2016 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (from: 04/15/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/25/2013)
Mag. Anna Hofmann
Corneliusgasse 2/23
Viedeň 1060
Rakúska republika
From: 01/07/2013
  (from: 05/26/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 01/30/2009)
Procuration: 
Slatko Kostic
Graf-Starhemberg-Gasse 24 /6
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 02/03/2016
  (from: 05/26/2020)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne a podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru (p.p., per procuram, prokurista)
  (from: 01/25/2013)
Capital: 
70 000 EUR Paid up: 70 000 EUR
  (from: 05/31/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.03.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného FALCO-INVEST s.r.o. na nové PV Rumince, s. r. o.
  (from: 03/25/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2011.
  (from: 05/11/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.04.2011.
  (from: 05/17/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.03.2012.
  (from: 05/31/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.11.2012.
  (from: 12/04/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2012 a 13.12.2012.
  (from: 01/05/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.01.2013.
  (from: 01/25/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.4.2013 o zlúčení so spoločnosťou GS Rumince s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratsilava, IČO : 47 243 384 zrušenej bez likvidácie a schválení návrhu zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárske zápisnice N 472/2013, Nz 12884/2013, NCRls 13175/2013 napísaná dňa 19.4.2013, na základe ktorej preberá spoločnosť PV Rumince, s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO : 45 599 048 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti GS Rumince s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratsilava, IČO : 47 243 384.
  (from: 05/04/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2015.
  (from: 02/03/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.04.2016.
  (from: 04/15/2016)
Legal successor: 
GS Rumince, s.r.o.
Lazaretská 8
Bratislava-Staré mesto 811 08
  (from: 05/04/2013)
Date of updating data in databases:  07/23/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person