Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1213/B

Business name: 
Transfactor Slovakia, a.s. v likvidácii
  (from: 01/08/2013 until: 12/13/2013)
Registered seat: 
Trnavská cesta 37
Bratislava 831 04
  (from: 08/14/2012 until: 12/13/2013)
Identification number (IČO): 
35 704 314
  (from: 12/02/1996)
Date of entry: 
12/02/1996
  (from: 12/02/1996)
Date of deletion: 
12/14/2013
  (from: 12/14/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/14/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/02/1996)
Capital: 
398 327,026512 EUR Paid up: 398 327,026512 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 12/13/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2013
  (from: 12/14/2013)
 Liquidators:
Mgr. Tomáš Sodoma
Karpatská 1561/41
Modra 900 01
From: 01/01/2013 Until: 12/14/2013
  (from: 01/08/2013)
 Liquidators:
JUDr. Marián Vulgan
Cígeľská 12
Bratislava 831 06
From: 01/01/2013 Until: 12/14/2013
  (from: 01/08/2013)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť má dvoch likvidátorov. V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z likvidátorov samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §72 Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 01/08/2013)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2013
  (from: 12/14/2013)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1445/2013, Nz 54937/2013, NCRls 55670/2013 zo dňa 13.12.2013, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Akciová spoločnosť Transfactor Slovakia, a. s. v likvidácii, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 35 704 314, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 1213/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 12/14/2013)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person