Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1245/B

Business name: 
EBR SERVICES a. s.
  (from: 11/06/2014)
SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s.
  (from: 12/18/1996 until: 11/05/2014)
Registered seat: 
Sasinkova 5
Bratislava 811 08
  (from: 12/18/1996)
Identification number (IČO): 
35 705 396
  (from: 12/18/1996)
Date of entry: 
12/18/1996
  (from: 12/18/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/18/1996)
Objects of the company: 
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 12/18/1996)
organizačno - technické zabezpečovanie polygrafickej vývoby
  (from: 12/18/1996)
reklamná, propagačná a vydavateľsko - nakladateľská činnosť
  (from: 12/18/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov
  (from: 12/18/1996)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
  (from: 12/18/1996)
management a marketing v obchode
  (from: 12/18/1996)
organizovanie výstav tovaru, veľtrhov a príležitostných spoločenských podujatí
  (from: 12/18/1996)
leasingová činnosť
  (from: 12/18/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/18/1996)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/06/2014)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 11/06/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/06/2014)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/06/2014)
administratívne služby
  (from: 11/06/2014)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/06/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania
  (from: 12/20/2014)
Sprostredkovanie stravovania formou stravných lístkov v sieti zmluvných partnerov
  (from: 12/20/2014)
Zabezpečovanie stravovania formou stravných lístkov v sietí stravovacích zariadení
  (from: 12/20/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/18/1996)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A. - predseda predstavenstva
Špitálska 2203/53
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08
From: 10/10/2014
  (from: 11/06/2014)
Ing. Jana Figurová - člen predstavenstva
Jabloňova 8
Šamorín
  (from: 12/10/2001 until: 07/17/2003)
Ing. Jana Figurová - člen predstavenstva
Jabloňova 8
Šamorín
From: 10/29/2001
  (from: 07/18/2003 until: 08/10/2007)
Ing. Jana Figurová - člen predstavenstva
Jabloňova 8
Šamorín
From: 10/29/2001 Until: 05/31/2007
  (from: 08/11/2007 until: 08/10/2007)
Mária Kuljačková - člen predstavenstva
Beniaková 3086/1
Bratislava
  (from: 12/18/1996 until: 07/17/2003)
Mária Kuljačková - člen predstavenstva
Beniaková 3086/1
Bratislava
From: 12/18/1996
  (from: 07/18/2003 until: 11/05/2014)
Mária Kuljačková - člen predstavenstva
Beniaková 3086/1
Bratislava
From: 12/18/1996 Until: 10/10/2014
  (from: 11/06/2014 until: 11/05/2014)
Ing. František Martinka - predseda predstavenstva
K.Adlera 9
Bratislava
  (from: 12/18/1996 until: 12/09/2001)
Ing. Kristína Nemcová - člen predstavenstva
Palkovičova 8
Bratislava
  (from: 12/18/1996 until: 12/09/2001)
Ing. Viera Olijášová - člen predstavenstva
Strmý vŕšok 31
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 05/31/2007
  (from: 08/11/2007 until: 11/05/2014)
Ing. Viera Olijášová - člen predstavenstva
Strmý vŕšok 31
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 05/31/2007 Until: 10/10/2014
  (from: 11/06/2014 until: 11/05/2014)
Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva
Gorkého 13
Bratislava 811 01
From: 01/01/2003
  (from: 03/16/2007 until: 08/10/2007)
Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva
Gorkého 13
Bratislava 811 01
From: 01/01/2003 Until: 05/31/2007
  (from: 08/11/2007 until: 08/10/2007)
Mgr. Mária Sedláková - predseda predstavenstva
Martinengova 4878/12
Bratislava
From: 01/01/2003
  (from: 07/18/2003 until: 03/15/2007)
Darina Töröková - predseda predstavenstva
Kozia 11
Bratislava
  (from: 12/10/2001 until: 07/17/2003)
Darina Töröková - predseda predstavenstva
Ďurgalova 3543/3
Bratislava 831 01
From: 05/31/2007
  (from: 08/11/2007 until: 11/05/2014)
Darina Töröková - predseda predstavenstva
Ďurgalova 3543/3
Bratislava 831 01
From: 05/31/2007 Until: 10/10/2014
  (from: 11/06/2014 until: 11/05/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predstavenstvo, alebo predseda predstavenstva samostatne, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/18/1996)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 07/08/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/14/2007 until: 07/07/2010)
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 07/18/2003 until: 12/13/2007)
10 000 000 Sk
  (from: 12/18/1996 until: 07/17/2003)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/08/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/14/2007 until: 07/07/2010)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 07/18/2003 until: 12/13/2007)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/19/2000 until: 07/17/2003)
Number of shares: 10000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/18/1996 until: 01/18/2000)
Stockholder: 
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5
Bratislava 811 08
  (from: 11/06/2014)
MEDIA TRADE, spol. s r. o.
Krížna 28
Bratislava 811 07
  (from: 12/14/2007 until: 11/05/2014)
Supervisory board: 
Ivan Kmotrík - predseda dozornej rady
Tolstého 5
Bratislava
From: 12/18/1996
  (from: 07/18/2003)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 6881/7A
Bratislava 811 02
From: 10/10/2014
  (from: 11/06/2014)
Mgr. Michal Hanzel
Na Grunte 12888/5
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 07/27/2020
  (from: 10/28/2020)
Ing. Juraj Baričák - člen dozornej rady
Chočská 1530
Dolný Kubín
  (from: 12/18/1996 until: 07/17/2003)
Ing. Juraj Baričák - člen dozornej rady
Chočská 1530
Dolný Kubín
From: 12/18/1996
  (from: 07/18/2003 until: 08/10/2007)
Ing. Juraj Baričák - člen dozornej rady
Strmý vŕšok 8029/29
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 12/18/1996
  (from: 08/11/2007 until: 11/05/2014)
Ing. Juraj Baričák - člen dozornej rady
Strmý vŕšok 8029/29
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 12/18/1996 Until: 10/10/2014
  (from: 11/06/2014 until: 11/05/2014)
Mgr. Juraj Bugala
Jasovská 13
Bratislava 851 07
From: 10/10/2014
  (from: 11/06/2014 until: 10/22/2018)
Mgr. Juraj Bugala
Jasovská 13
Bratislava 851 07
From: 10/10/2014 Until: 10/02/2018
  (from: 10/23/2018 until: 10/22/2018)
Ivan Kmotrík - predseda dozornej rady
Tolstého 5
Bratislava
  (from: 12/18/1996 until: 07/17/2003)
Mária Kozáková - člen dozornej rady
Poľnohospodárska 32
Bratislava
  (from: 12/18/1996 until: 07/17/2003)
Mária Kozáková - člen dozornej rady
Poľnohospodárska 32
Bratislava
From: 12/18/1996
  (from: 07/18/2003 until: 11/05/2014)
Mária Kozáková - člen dozornej rady
Poľnohospodárska 32
Bratislava
From: 12/18/1996 Until: 10/10/2014
  (from: 11/06/2014 until: 11/05/2014)
JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová
Stromová 13587/9A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/02/2018 Until: 07/27/2020
  (from: 10/28/2020 until: 10/27/2020)
JUDr. Alžbeta Calpaš Mordinová
Stromová 13587/9A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/02/2018
  (from: 10/23/2018 until: 10/27/2020)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 44/96, Nz 43/96, zo dňa 1.7.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1833
  (from: 12/18/1996)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 22.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 807/99, Nz 807/99.
  (from: 01/19/2000)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 29.10.2001.
  (from: 12/10/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.12.2002.
  (from: 07/18/2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2007.
  (from: 08/11/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 485/2007, Nz 45713/2007, NCRls 45430/2007 zo dňa 09.11.2007.
  (from: 12/14/2007)
Notárska zápisnica č. N 1597/2014, NZ 37516/2014, NCRls 38271/2014 - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 10.10.2014. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.10.2014.
  (from: 11/06/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11. 2014.
  (from: 12/20/2014)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person