Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1283/B

Business name: 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
  (from: 03/07/1997)
Registered seat: 
Pezinská 1098
Malacky 901 01
  (from: 04/26/1992)
Identification number (IČO): 
31 412 114
  (from: 04/26/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/26/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/26/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb
  (from: 08/31/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/31/1993)
montáž, oprava, údržba, revízia elektrických zariadení
  (from: 08/31/1993)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/31/1993)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 08/31/1993)
elektroinštalatérstvo
  (from: 08/31/1993)
prenájom mechanizmov, dopravných prostriedkov a pohyblivých zariadení staveniska
  (from: 08/31/1993)
predaj betónu a betonárskych výrobkov
  (from: 08/31/1993)
výroba a predaj betonárskej výstuže
  (from: 08/31/1993)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 08/31/1993)
bufet
  (from: 08/31/1993)
verejná doprava nákladov pre cudzie potreby
  (from: 08/31/1993)
technické, organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 04/03/1995)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 04/03/1995)
oprava motorových vozidiel
  (from: 04/03/1995)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/03/1995)
stolárska výroba
  (from: 09/09/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/07/1997)
Ing. Jozef Gallo - predseda predstavenstva
Ľanová 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 09/08/2016
  (from: 09/20/2016)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva vždy samostatne. Ostatní členovia predstavenstva konajú vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis a v prípade podpisovania členmi predstavenstva pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/07/1997)
Capital: 
1 004 694,49 EUR Paid up: 1 004 694,49 EUR
  (from: 01/22/2010)
Shares: 
Number of shares: 30271
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: so súhlasom predstavenstva podľa Článku 7 ods. 22. až 28. stanov spoločnosti
  (from: 09/20/2016)
Supervisory board: 
Agnesa Polakovičová
Boženy Nemcovej 884/24
Malacky 901 01
From: 12/15/2017
  (from: 01/17/2018)
Ing. Ivan Benkovič
Žarnovická 5
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 12/15/2017
  (from: 01/17/2018)
Ing. Peter Pradlička
Slnečná 1146
Veľké Leváre 908 73
From: 12/15/2017
  (from: 01/17/2018)
Other legal facts: 
Stanovy akciovej spoločnosti prijaté Valným zhromaždením spoločnosti dňa 3.12.1992, osvedčené notárskou zápisnicou N 692/92, Nz 663/92. Starý spis: Sa 274 Starý spis: Sa 1871
  (from: 08/31/1993)
Zmeny predstavenstva a dozornej rady v súlade s rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.10.1993 osvečené notárskou zá- pisnicou č. N 450/93, Nz 442/93. Prijaté nové stanovy spoločnosti. Starý spis: Sa 274 Starý spis: Sa 1871
  (from: 03/07/1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 2.8.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 174/96 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom. Starý spis: Sa 1871
  (from: 03/07/1997)
Notárska zápisnica N 372/97 zo dňa 1.12.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 1.12.1997.
  (from: 06/03/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.8. 1999, priebeh, ktorého osvedčuje notárska zápisnica NZ 321/99 spísaná dňa 21.9.1999 schválené personálné zmeny v dozornej rade a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/12/2000)
Notárska zápisnica N1539/03, Nz 40418/03 zo dňa 26.5.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a stanovy spoločnosti.
  (from: 09/09/2003)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 2222/2016, Nz 31538/2016 zo dňa 08.09.2016.
  (from: 09/20/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 3120/2017, Nz 58842/2017 zo dňa 15.12.2017.
  (from: 01/17/2018)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person